Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Коефіцієнти коригування норм часу із урахуванням якості документів
Якість документа Коефіцієнт, Кя
Документ якісний (Кя1 ) 1,0
Документ із недоліками: термінологія не відповідає прийнятим стандартам, записи зроблено недбало, незрозуміло, що призводить до неоднозначного прочитання, відсутній зміст, нумерація сторінок, тощо я2) 1,1

 

Норми часу включають час на підготовчо-заключні роботи, обслуговування робочого місця, відпочинок, у тому числі час на фізкультурні паузи і особисті потреби. Він становить 10 відсотків від оперативного часу. Норми часу встановлені на виконання облі­кової роботи з належною якістю. Помилки, допущені виконавцем, виправляються за рахунок основної норми часу.

Чисельність апарату бухгалтерії залежить від трудомісткості облікових робіт. Трудомісткість типових видів облікових робітвизначається за формулою:

 

Т = ∑ То х Vі;

 

де: Т0 - витрати часу (норми часу у годинах) на виконання пев­ного типового виду роботи. Вони наведені у першому розділі Міжгалузевих нормативів чисельності;

V. - обсяг певного типового виду роботи, виконуваної за рік.

Перелік таких, облікових робіт формується окремо для кож­ного об'єкта обліку. Для його формування необхідно скласти перелік облікових-операцій, які виконуються протягом року, та визначити їх кількість. Склад таких операцій визначається ме­тодичними і технічними прийомами обліку кожного об'єкта гос­подарювання .

Загальна трудомісткість типових облікових робіт, що викону­ються бухгалтерією за рік, розраховується за формулою:

 

де: Т - загальна трудомісткість облікових робіт за рік; Т - трудомісткість типових видів облікових робіт; н- кількість видів робіт, що виконуються апаратом бухгалтерії. Розрахуємо трудомісткість робіт з обліку праці та її оплати за показниками:

1. Середньоспискова чисельність працівників підприємства - 250 осіб.

2. Заробітна плата нараховується щомісячно за відпрацьова­ний час.

3. Кожному працівнику розраховується оплата за час відпустки.

4. Із заробітної плати утримуються податок з доходів фізичних осіб, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, профспілкові внески.

Розрахунок нормативної трудомісткості облікових робіт наве­дено у табл. 2.2.

Таблиця 2.2


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал