Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Юридична помилка та її вплив на кваліфікацію
З принципом суб'єктивного зобов'язання тісно пов'язане питання про помилку, оскільки в зміст провини входять не тільки щире, але і помилкове уявлення особи про характер вчиненого діяння і його соціальне значення. Під помилкою в кримінальному праві розуміють оману особи щодо фактичних обставин, що визначають характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння, або щодо юридичної характеристики діяння.

У кримінальному законі відсутні норми щодо характеру помилки особи стосовно своєї поведінки. Це питання вирішується теорією кримінального права і судовою практикою щодо окремих категорій кримінальних справ на підставі положень закону про вину та її форми.

Помилка в кримінальному праві -- це спотворене, неправильне (хибне) уявлення особи про юридичне значення та фактичний зміст вчинюваного нею діяння, його наслідків та інших обставин, що передбачені як обов'язкові ознаки (елементи) у відповідному складі злочину, це своєрідна форма психічного ставлення людини до свого діяння та його наслідків.

Помилкове уявлення особи може в деяких випадках за певних умов впливати на форму вини, а тим самим і на вирішення питання про кримінальну відповідальність особи, яка допустила помилку.

При вчиненні злочину особа може помилятися щодо багатьох ознак вчинюваного нею діяння:

1) легальності чи заборонності законом вчинюваного діяння;

2) міри покарання за вчинений злочин;

3) кваліфікації вчиненого діяння за відповідною статтею кримінального закону;

4) потерпілого -- жертви злочину;

5) спрямованості посягання на певний об'єкт кримінально-правової охорони;

6) властивостей предмета злочину;

7) характеру і розміру заподіяної злочином шкоди.

Всі ці помилки злочинця мають різне юридичне значення для визначення підстав кримінальної відповідальності, кваліфікації злочину і призначення міри покарання.

Залежно від змісту обставин, що неправильно сприймаються суб'єктом, розрізняють два види помилки - фактичну і юридичну:

1) фактичні помилки -- це неправильні уяви про фактичні особливості чи фактичні наслідки своїх дій;

2) юридичні помилки -- це неправильні уяви про злочинність чи незлочинність вчинюваних дій або неправильні уяви про характер чи міру покарання за злочин.

Юридична помилка (error juris) -- це хибне уявлення особи про правову сутність чи правові наслідки вчиненого нею діяння.

Саме тому юридичну помилку ще інакше називають помилкою в праві.

Вона полягає у помилковому уявленні про те, злочинні чи незлочинні скоєні нею діяння, а також відносно характеру покарання, яке призначається за скоєний злочин.

Помилка особи в юридичних ознаках відображує незнання нею кримінального закону .Видами такої помилки є помилка щодо:

а) злочинності чи незлочинносгі діяння;

б) кваліфікації вчиненого злочину;

в) виду і розміру покарання, яке може бути призначене за вчинений злочин.

Отже, загальне правило, що відноситься до значення юридичної помилки, зводиться до того, що кримінальна відповідальність особи, що помиляється щодо юридичних властивостей і наслідків вчиненого діяння, настає відповідно до оцінки цього діяння не суб'єктом, а законодавцем.

Інакше кажучи, така помилка звичайно не впливає ні на форму провини, ні на кваліфікацію злочину, ні на вид та розмір призначуваного покарання, оскільки відповідальність настає незалежно від суб'єктивної оцінки винного.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал