Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вирішення господарських спорів в першій інстанції
 

ГПК встановлює строки для вирішення спору в першій інстанції. Спір вирішується господарським судом (ГС) у строк не більше 2 місяців від дати одержання судом позовної заяви, а спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем – у строк не більше 1 місяця. У деяких випадках строк розгляду спору може бути продовжений (до 15 днів).

Порядок ведення засідання (с/з) визначається суддею, а в разі розгляду справи 3ма суддями - суддею, головуючим у засіданні. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності. Питання про притягнення особи до такої відповідальності вирішується судом негайно після вчинення порушення, у зв'язку з чим у судовому засіданні із розгляду господарської справи оголошується перерва.

ГС за власною ініціативою або за клопотанням сторони, третьої особи, прокурора, іншого учасника може постановити ухвалу про їх участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. В клопотанні зазначається поважна причина для проведення засідання в режимі відеоконференції, і вказується найближчий суд, який який забезпечить таке проведення. Таке клопотання може бути подано не пізніш як за 7 днів до дня проведення судового засідання, в якому відбуватиметься така участь. Ухвала суду, прийнята за наслідками вирішення цього питання, оскарженню не підлягає. Використовувані у судовому засіданні технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку.

В деяких випадках суд може відкласти розгляд справи або оголосити перерву в с/з в межах строків, передбачених ГПК (виноситься ухвала):

1) нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу;

1-1) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за наявності ухвали суду про таку участь, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи.

2) неподання витребуваних доказів або необхідність витребування нових доказів;

3) залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача;

4) необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.

Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Виноситься ухвала і припиняється провадження у справі. Однак, у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

ГС зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (виноситься ухвала, може бути оскаржена). Після усунення обставин провадження поновлюється. Обставини для зупинення провадження:1) призначення ГС судової експертизи;

2) надсилання ГС матеріалів прокурору або органу досудового розслідування;

3) заміни однієї з сторін її правонаступником.

Підстави для припинення провадження (виноситься ухвала, може бути оскаржена):

1) спір не підлягає вирішенню в господарських судах України або відсутній предмет спору;

2) є рішення господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;

4) позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом;

5) сторони уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду;

6) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб'єкта господарювання, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва;

7) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом.

Залишення позову без розгляду (виноситься ухвала, може бути оскаржена, після усунення обставин можна знову звернутися):

1) позовну заяву підписано особою, яка не має права підписувати її, або особою, посадове становище якої не вказано;2) у провадженні господарського суду або іншого органу, який діє в межах своєї компетенції, є справа з господарського спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;

4) позивач не звертався до установи банку за одержанням з відповідача заборгованості, коли вона відповідно до законодавства мала бути одержана через банк;

5) позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору;

6) громадянин відмовився від позову, який було подано у його інтересах прокурором.

Судове засідання фіксується в протоколі, з ним можна ознайомитися і подати зауваження. На вимогу учасника також може здійснюватися фіксація ходу с/з.

Суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз'яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення (про це виноситься ухвала).

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал