Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Продуктова лінія та асортиментний набір
У міжнародному бізнесі вважається важливим випускати не один виріб, а достатньо широкій його параметричний ряд – продуктову лінію (product line).

Продуктова лінія – це група товарів, тісно пов’язаних між собою, наприклад, вони: задовольняють одну потребу (миючі засоби) або використовуються спільно (телевізори і антени), або продаються в однотипних торгових точках (аптечні товари), або виробляються з використанням одного виробничого процесу (вироби пластмасового штампування), або належать до одного цінового рівня. Параметричні ряди для декількох типів дрилів у сукупності складають асортиментний набір (product mix). Чим ширший асортиментний набір, тим більша вірогідність того, що який-небудь покупець знайде для себе необхідний товар. Широкі параметричні ряди допомагають гнучко реагувати на перехід товару з однієї стадії ЖЦ до іншої на етапі впровадження товарів-новинок на ринку.

Товарна лінія (асортиментна група) – група товарів, яка має схожі споживчі характе ристики або призначається для задоволення певної потреби.

Товарний мікс – це систематизований перелік товарів усіх асортиментних груп і товарних одиниць, які пропонуються виробником для реалізації (сукупність усіх товарів фірми).

Одночасно індустріалізація конструкцій і розмірів подібних за призначенням виробів призводили до зменшення серійності виробництва, розподіл коштів на науково-дослідницькі та дослідницько-конструкторські роботи. З цього випливає необхідність серйозного обґрунтування оптимального параметричного ряду та асортименту продукції.

Алгоритм процесу планування асортименту нових продуктів:

1. Висунуто пропозицію щодо створення та виробництва нового продукту.

2. Ухвалений план проведення відповідної роботи.

3. Представлені висновки і рекомендації.

4. Складені специфікації.

5. Прийнято рішення про виробництво.

6. Виготовлено дослідний зразок.

7. Завершений випуск дослідної партії.

8. Затверджений план випробувань.

9. Представлені результати випробувань, прийнято рішення щодо пробного продажу.

10. Складений кошторис пробного продажу.

11. Складений графік здійснення пробного продажу та проведення реклами.

12. Завершений випуск партії продуктів для пробного продажу.

13. Розпочатий пробний продаж.

14. Закінчений пробний продаж.

15. Оцінені результати пробного продажу.

16. Прийнято рішення щодо виходу з продуктом на ринок.

17. Розпочатий випуск продукту для його масової реалізації на ринку.

 

На рисунку 2.1. представлена типова схема процесу створення та виробництва нового виду продукції.

 

 
 

 


Рис. 2.1. Типова схема процесу створення та виробництва нового виду продукту 

 

Планування продукції та етапи розробки нового товару

Програма інноваційної політики у своїй основі передбачає планування нової продукції. Планування продукції – систематичне прийняття рішення в галузі всіх аспектів розробки та управління продукцією фірми, включаючи створення торгової марки та упаковки. Якщо цей план добре структурований, то це дає фірмі точно визначити її потенційні можливості; розробити відповідні програми маркетингу; скоординувати сукупність товарів: яким чином підтримати успішні, переоцінити неуспішні і ліквідувати небажані товари.

Задача планування нового товару полягає в пошуку та розробці альтернативних варіантів товарної політики, обґрунтування їх можливих шансів та ризиків. У цілях підвищення результативності запланованих заходів необхідно приділяти увагу базовим проблемам інновації товару, до яких відносять наступні: етап отримання чи пошуку ідей; етап оцінки ідей та етап реалізації ідей.

Розрізняють три способи планування продукції:

- конкретний - з’ясування фізичної суті продукції точних та конкретних характеристик ( розміри, маса, надійність, колір, ефективність і т.п.)

- розширений – визначення не тільки конкретних характеристик, а й всього того, що створює образ продукції та забезпечує її обслуговування( технічні рекомендації, гарантії, умови повернення і т.п.)

- узагальнений – визначення того, що продукт означає для споживача, його основних ідей та цілей використання.

Відповідно до цього розрізняють три рівні створення товару:- в реальному виконанні – визначають якість, комплекс властивостей, специфічне оформлення, марочна назва;

- з підкріпленням – планують не тільки виготовлення конкретного товару, а й умов його монтажу, постачання ,торгівельного обладнання, сервісу, гарантій експлуатації;

- товар за задумом - визначають основну користь, яку будуть мати споживачі від використання цього товару.

Розробка нового товару означає:

- проведення внутрішніх досліджень та створення умов для вивчення нових ідей;

- наймання незалежних дослідників, наприклад, працюючих в університетах або агентствах по розробці нового товару, щоб створити конкретний товар для організації.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал