Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗМ 9. Управління виробничими запасами
Планування та контроль запасів

Мета управління запасами - забезпечення прийнятного ризику ліквідності поточних боргів підприємства і максимального прибутку від їх використання. Досягається вона шляхом збільшення швидкості обороту запасів, наслідком чого є скорочення тривалості операційного циклу. Це означає, що за один і той же проміжок часту при одній і тій же сумі оборотних активів підприємство отримає більший обсяг прибутку.

Швидкість обороту запасів обернено залежить від їх розміру. Тому очевидна необхідність його оптимізації. Для цього використовується теорія запасів, яка мінімізує витрати на їх обслуговування. Останні складаються з витрат на створення й зберігання запасу. Перша складова включає затрати на розміщення відповідного замовлення, транспортування, оприбуткування ресурсу; друга - складські затрати. Витрати на створення запасу охоплюють як змінні (на транспортування), так і постійні витрати (на розміщення замовлення, оприбуткування ресурсу на складі). Тому при збільшенні обсягу поставки, наприклад, на 10%, витрати на створення запасу збільшаться в меншій мірі, нехай на 7%. Питомі витрати на створення одиниці запасу за таких умов скоротяться на 30 % ((7/10-1)-100). Отже, залежність між обсягом поставки і питомими витратами на створення запасу є оберненою (див. рис. 9.1, крива 1). Що стосується залежності між обсягом поставки й витратами на зберігання одиниці запасу, то очевидно вона є прямою (рис.9.1, крива 2).

 

Рис.9.1. Залежність між розміром запасу і витратами на його обслуговування

 

З рис. видно, що існує оптимальний запас (Зопт), витрати на обслуговування якого з мінімальними. Для його визначення використовуються детерміновані й стохастичні моделі. Перші застосовують при відносно стабільному рівні запасів протягом певного періоду часу, стохастичні - при значних їх коливаннях. Оскільки варіація матеріальних запасів є незначною, для їх оптимізації частіше використовуються детерміновані моделі. Оптимальний розмір запасу (З) може бути визначений за формулою:

 

де ОС – обсяг споживання ресурсу за певний період;

Вс – питомі витрати на створення запасу;

Вз – питомі витрати на зберігання запасу.

Інтервал між двома поставками (І) залежить від їх кількості протягом календарного періоду (ДК):

 

 

Приклад 9.1. Нехай квартальна потреба підприємства в паливі марки А-76 становить 20 тон, питомі витрати на зберігання - 25 грн./т, на створення запасу - 70 грн./т. Яким повинен бути запас палива?

Інтервал між поставками палива буде таким: .

Важливим моментом в управлінні запасами є контроль за їх рухом. У світовій практиці широко використовується система контролю "ABC". Відповідно до неї сукупність запасів поділяється на три категорії:"А" - найбільш дорогі. Їх нестача може привести до відчутних негативних фінансових наслідків. Саме для цієї категорії використовують розрахунки оптимального розміру запасу та інтервалу між поставками;

"В" - менш важливі в забезпеченні безперебійної діяльності. Запаси цієї категорії поповнюються часто і є відносно недорогими. Їх достатньо контролювати один раз на місяць;

"С" - усі інші. Запаси мають невелику вартість, обсяг закупок може бути значним. Ця категорія контролюється, як правило, один раз у квартал.

Отже, контроль запасів є вибірковим і концентрується, головним чином, на запасах категорії "А".

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал