Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Кемеге тиелген жүк санының портта тұрудың толық уақытына
Кемеге тиелген жүк санының портта тұрудың толық уақытына қатынасы:өткізу қабілеті

Кемедегі жүктің шектеулі саны:судағы сыйымдылық

Кемедегі көлемнің өлшеу куәлігі регистрлі тоннамен:регистрлік сыйымдылығы

Кемежай өзен флотында мына функцияларды іске асырады:жолаушыларды мінгізіп түсіру мен жүктерді тиеп-түсіру;

Кемелердің технико эксплуатациялық сипаттамасына жататындар:басқарылуы;

Кемемен ығыстырылған су массасы:жүк көтергіштік

Кеменің барлық жүк орындарының саны, м3:дедвейт

Кеменің жүк көтергіштік коэффициенті:

Кеменің жүру уақытының коэффициенті:

Кеменің коммерциялық пайдаланылатын орындар көлемі – сыйымдылық:таза тіркелген

кенеттен болатын бастарту мынадын (қатысты емесін таңдаңыз)Функцияналды қасиет элементтерінің жоғалуынан

Керектігіне байланысты тасымалдау құбырлары бөлінбейді:магистральді және жергілікті;

Кешенді АЖБ құрылысын анықтаңыз:барлығы дұрыс.

Кильді желкенді кеме мына құрылыста пайда болды: феодализм

класстық берілмейді:25 мыңнан аз.

Комплексті көрсеткіштерге не жатпайдыТоқтаусыз жұмыс мүмкіндігі

Конвейер:винтті

Конвейерлер түріне: ленталы,пластикалық,скребкалық

Конвейерлі көліктің кемшіліктеріне жатпайтын жауап:жүктің 1 т кем кететін энергия;

Конвейерлік көлігінің өндіріс қасиетіне ие еместігін көрсетіндер:тасымалданатын жүктің үлкен бөлшектерінің орын ауыстыру мүмкіндігі;

Контейнерлерді қолдану қарқындылығы бойынша дұрыс емес жауапты көрсетіңіз:жылжымалы құрамның жүк көтергіштігі артады;

Контейнерлерді пайдалану тиімділігі ... қысқартулардан құрылады: қайта тиеу операцияларына кеткен уақытын, қайта тиеу операцияларының құнын, ыдыс пен орауға қажеттілігін

Коррозия қай мазмұнмен пайда болады?Бөлшектердің пластикалық деформациясы

Коррозия қандай бола алады?Жалпы және жергілікті;

коэффициент көрсетедіТехникалық қолданыс

коэффициенті көрсетедіБұйым дайындығы

Көлiк операцияларының затына байланысты халықаралық тасымалдар:жүк, жолаушы және багажКөлік ағымын қандай тәсілменанықтауға боладыбарлық жауап дұрыс

Көлік бірліктерінің қажетті саны (вагон, кемелер, автомашиналар) көлік түрлеріне қарай орташа тәуліктік тиеу және жүк жіберумен анықталады: ; т/тәулік

Көлік желісі-бұл: қатынас жолдарының жинағы

Көлік жиынтығының санын анықтау үшін нені білу керек:барлығы дұрыс.

Көлік жолдары:жасанды

Көлік жолдарының түрлері: шынайы, жақсартылған шынайы, жасанды

Көлік жолы: табиғи

Көлік жұмысы өлшемінің көрсеткіштеріне келесілер жатады: тасымалдың қашықтығы және көлемі,жүк қысымы,жолаушы және жүк айналымы

Көлік жұмысын пайдалану көрсеткіші:орта жүк cыймдылығы

Көлік жұмысының көлемі: жүк айналым

көлік жұмысының сенімділігіне жатады (жатпйтынын алып тастаңыз)Соңғы өлімде және ауыстырып тиеу санының отасы

Көлік жұмысының техника-эксплуатациялық көрсеткіштеріне жатады: тасымалдау және өткізу қабілеттіліктері ,жеткізудің қашықтығы мен мерзімі,жүк сақтылығының деңгейіКөлік жұмысының экономикалық көрсеткіштеріне келесілер жатады: негізгі өндірістік қорлар құны,рентабельділік,тасымалдың өзіндік құны

Көлік жүйелерінің бөлігі – ...көлік:ортақ пайдаланудағы

Көлік жүйесі қанша топқа бөлінеді:6 топқа;

Көлік жүйесі-бұл: әртүрлі көлік түрлерінің кешені

Көлік жүйесінде неше орта бар:6

Көлік жүйесіне ........ жатады.басқару жүйесі

Көлік кадрларын дайындау бойынша мекеме көлік ... жатады.жүйесіне

Көлік қосынының кез-келген өткізу қабілеттілігін қалай атайды?Жүк мөлшерінің максимальды тасымалдануы

Көлік құралдары қозғалатын орта: жол

Көлік құралдары шартты түрде былай бөлінеді:жылжымалы құрам

Көлік құралдарын салыстыру және оның техникалық деңгейін тексеру неше сатыдан тұрады?5

көлік құралдарын техникалы дәрежеде бағалау және салыстыру мына әдіс бойынша (дұрыс емесін алып таста)Барлық жауап дұрыс

Көлік құралдарының, өндірістік кәсіпорын жолдарының жиынтығы –көлік:технологиялық

Көлік құралын шығару қалай анықталады?Белгілі бір уақытта көлік санының орындалған жұмыс мөлшерімен

көлік құралының мөлшерін анықтау үшін мынаны білу керек (қатысты емесін алып тастаңыз)Тасымалдауды ұзақ уақытқа болжау прогнозирование перевозок на длительный период

Көлік құрылымына байланысты келесі ішкі жүйелерден тұрады: жаппай пайдаланатын,магистральді және магистральді емес көліктен,жалпыға бірдей қолданылмайтын

Көлік мағынасы:құралдар жиынтығы, жол қатынасы, сонымен қоса техникалық құрылғылар және құрылыстар немесе ғимараттар;

Көлік өндірістің саласы ретінде келесі құрамды ұсынады: көлік құралдары,қатынас жолдары,техническалық құрылғылар мен құрылыстар

Көлік өндірісі көлік ... жатады кешеніне

Көлік өнімі ол:жүк пен жолаушы аиналымы;

Көлік өнімінің сапасын сипаттайтын көрсеткішКөліктік өнімнің бір немесе одан да көп қасиеті

Көлік тасымалы қызметінің көрсеткіштеріне келесілер жатады: жүк айналымы, жүк тасымалының көлемі, келтірілген жүк айналымы

Көлік технологиясы: интермодальді

Көлік- технологиясының схемасы (КТС) қандай дайындау және қайта өңдеу процестерін қамтидыбарлық жауап дұрыс

Көлік торабы: теңіз порты

Көлік тораптарына жатады:тиеу-түсіру жұмыстарының дистанциясының механикаландырылуы,теңіз порты,жүк алаңы

Көлік тораптарының жұмыстарын ұйымдастыру ... тұрады: әр көлік түрлерінің өзара әрекеттесуі , көлік құралдарының әрекеттесуі,тиеу-түсру техникасының әрекеттесуі

Көлік түрін таңдау ... анықталады:тасымалдау түрімен,техникалық құралдарды пайдалану тиімділігімен, жүктерді тасымалдауда минималды шығындармен

көлік түрін таңдау үшін міндеттітүрде есепке алу керекКәсіпорын жұмысының басы мен соңын

көлік түрінің айналымына жатпайтынҚұбырлық

Көлік үлесінде қанша % химиялық ластану болады70

Көлік үлесінде қанша химиялық және қанша шуылды ластануға дейін болады?70% химиялық және 90% шуылды ластануға дейін болады

Көлік, экономиканың негізгі салаларына қызмет көрсетуші өндірістің инфрақұрылымының құрамына кіреді: шығарушы өнеркәсібі,өңдеу өнеркәсібі,ауылшаруашылығы

Көлікпен тасымалданатын жүк саны: жүк айналым

Көліктегі жүкайналымы және жолаушылар айналымы неге байланысты емес:тасымалданған жүктің түрі мен сапасына;

Көліктегі логистика – бұл:бастапқы көзінен тұтынуға дейінгі материалдық ағымдар қозғалысын басқару өнері,материалдық және оған сәйкес ағымдарды басқарушы алгоритм,материалдық ағымдарды және оларды байланыстыратын ақпаратты бағыттау және бақылау

Көліктегі логистиканы пайдану деңгейлері бөлінеді: ішкіөндірістік, ішкікөліктік, жоғарғы, көлік кешені мен өндірістің біртұтас байланысы

Көліктегі логистиканың негізгі міндеттері мүмкіндік береді:дайын өнім және шикізаттың қоймалық қорлар деңгейін қысқартуға,тасымалдауды жеделдетуге,өндірістік қуаттылықтарды пайдалануды жақсартуға

Көліктегі машина жасау көлік ........ жатады:кешеніне

Көліктегі техникалық және ғимараттар неден тұрады?Барлық жауап дұрыс

Көліктегі экономика жүкті жеткізу тізбегіндегі үш элементтің өзара әрекеттестігімен сипатталады: өндіріс,көлік,тұтыну

көлікті өңдеу біріңғай технологиялық процесс мына сұрақты шешедіБарлық көрсеткіштер

Көлікті экономикалық тұрғыда мақсатқа сәйкес келетіндей жасау үшін, төмендегілер қажет:Барлық жауап дұрыс

Көліктік – технологиялық жүйелердің түрлері: лихтеровозды:барже-буксирлік,ролкерлік,ішкі

Көліктік желі бөлінедіМагистральды және томенгі желіге

Көліктік желінің тығыздығы деп:1000 км2 желіге келетін километр желісінің мөлшері

Көліктік жиынтық неге байланысты емес:тасымалдаудың жалпы көлеміне;

Көліктік қамтамасыз ету нарығы территориялық шекаралар бойынша келесідей бөлінеді: локалды,аймақтық,әлемдік

көліктік қозғалыс амалы болмайдыАуданаралық

Көліктік қондырғыларға жүру кедергісінің коэффициенті, олар:қозғалыстағы барлық кедергілердің тасымалданған жүктердің салмағына қатынасы.

Көліктік құралға түсетін жүктерге жататынБарлық жауап дұрыс

Көліктік қызмет көрсетуді қажет ететін көрсеткіш мынау болып табылады:тұрғындардың көліктік қозғалысы;

Көліктік машиналар келесі талаптарға сәйкес келуі керекЭргономикалы, техникалы, пайдалы және технологиялы

Көліктік машиналарға келетін жүктемелер дегеніміз:статистикалық және динамикалық;

Көліктік машиналарға кірмейді:санитарлы;

Көліктік машинаның сапа деңгейі дегенімізбарлық аталғандар

Көліктік мекемемен тапсырушының арасындағы қатынасын анықтайтын негізгі құжат:тасымал келісімі;

Көліктік тарам немесе желі мыналарға бөлінеді:магистралды және төменгі желілерге;

Көліктік тарамның тығыздығы:1000 квадраттық километр желіге келетін желі километрінің саны;

Көліктік технологиялардың түрлері: мультимодалды, интермодалды, аралас

Көліктік түйін деп нені айтады:Үш және одан да көп қозғалыс пунктері түйіскен станциялар тобы;

Көліктік түйіндердің сызбасында теміржол және автомобильжолдары нені қамтамасыз етуі керек(осыған кірмейтінін ата):көліктік артықшылықтағы тең шарттар.

Көліктік түйіннің АСУ-ның мақсатына төмендегілердің қайсысы кірмейді:жүк кернеулігін игерудің бірегей шамасын қорытып шығару;

Көліктік түйіннің классификациясына төмендегі қай көліктік құрам кірмейді:қалааралық-автожолдар.

Көліктік ұйымның құқығы мен жауапкершілігін, өзара қатынасын ережелейтін негізгі құжаттар:барлық берілген құжаттар.

Көліктік үдеріс үш негізгі элементтен тұрады: тиеу, қозғалыс, түсіру

Көліктік экспедициялық оталар төмендегінің қайсысын қолданғанда жоғары тиімділікке жетеді:автомобильді көлік;

Көліктік экспедициялық іс-әрекетке жатадыБарлық атап өтілген әрекеттер

Көліктік-жүктік комплекстің ыңғайланған формасын атаңыз:теміржол және автомобиль шаруашылығы базасындағы бірлестік;

Көліктік-экспедициялық операцияларға нелер жатады: барлық берілген операциялар дұрыс.

Көліктің қатынас құралдарыБарлық жауап дұрыс

Көліктің материалдық-техникалық база көрсеткіші:өткізу қабілеті

Көліктің материалдық-техникалық базасының көрсеткіштеріне келесілер жатады:өткізу қабілеті, көлік құралдарының жалпы жүк көтерімділігі, тасымалдау қабілеті

Көліктің негізгі компоненттері: жол,терминал,жылжымалы құрам

Көліктің негізгі компоненті: жылжымалы құрам

Көліктің тасымалдау қызметінің көрсеткіші:жүк айналым

Көліктің ішкі ортасының субъектісі: көлік қызметкерлері,көлік құралдары,көліктік құрылғылар

Көліктің экономикалық және қаржылық көрсеткіші:қор сыймдылығы


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал