Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


правдивий висновок.


Заслухаємо доповідь експерта Овсову Ольгу Миколаївну. Чи будуть запитання до неї?

 

Переходимо до заключних виступів:

Лесик

Богдана

Ростік

Гордієнко

 

Оголошую про закінчення розгляду справи і про перехід до закритого засідання КСУ

Рішення у справі приймається Конституційним Судом України на закритій частині пленарного засідання Конституційного Суду України за участю суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді справи.

На закриту частину пленарного засідання вноситься проект рішення, висновку у справі, підготовлений суддею-доповідачем на основі матеріалів справи, досліджених Конституційним Судом України у процесі її розгляду. Кожний суддя Конституційного Суду України, який бере участь у розгляді справи, має право подати власний проект рішення, висновку у справі або перелік питань, які визначають суть рішення, висновку. У разі надходження кількох проектів рішень, висновків у справі Конституційний Суд України приймає за основу один з них.

Схвалені більшістю суддів Конституційного Суду України відповіді на питання, які визначають суть рішення, висновку у справі, є основою доопрацювання суддею-доповідачем проекту рішення, висновку.

На закритій частині пленарного засідання судді Конституційного Суду України вільно викладають свої думки з питань, що обговорюються, вносять пропозиції, поправки до проекту рішення, висновку у справі. Тривалість та кількість виступів суддів Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання не обмежується. Пропозиції та поправки суддів Конституційного Суду України до проекту рішення, висновку у справі вносяться у письмовій формі, голосування по кожній з них проводиться окремо. Суддя Конституційного Суду України може на будь-якій стадії обговорення проекту рішення, висновку у справі зняти свою пропозицію чи поправку.

На голосування в цілому ставиться проект рішення, підготовлений з урахуванням пропозицій та поправок, які одержали найбільшу кількість голосів. Голосування проводиться поіменно шляхом опитування суддів Конституційного Суду України. Судді Конституційного Суду України не мають права утримуватися від голосування.

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 101 народного депутата

України щодо офіційного тлумачення положень

частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у

системному зв'язку з пунктом 16 розділу ХУ "Перехідні

положення" Конституції України

(справа про строк, на який обирається Президент України)

Отже, закріплений частиною першою статті 103 Основного ЗаконуУкраїни п'ятирічний строк - єдиний конституційно встановлений строк, на

який обирається Президент України. Цей строк однаковою МІРОЮ

поширюється як на Президента України, обраного на чергових виборах, так і

на Президента У країни, обраного на позачергових виборах.

3. Відповідно до пункту 16 роздшу ХУ "Перехідні положення"

Конституції У країни "чергові вибори Президента У країни після відновлення

положень Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року за

Рішенням Конституційного Суду України вІД 30 вересня 2010 року

NQ 20-рп/20 1 О У справі про додержання процедури внесення змін до

Конституції України проводяться в останню неділю березня 2015 року". Цим

пунктом було доповнено розділ ХУ "Перехідні положення" Конституції

України згідно із Законом України "Про внесення змін до Конституції

України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України,

Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 1 лютого

2011 року.

Конституційний Суд України вважає, що пунктом 16 роздІЛ ХУ

"Перехідні положення" Конституції У країни було доповнено для

унормування конкретної ситуації, що виникла у зв' язку із внесенням змін до

Конституції У країни стосовно правового регулювання виборів Президента

України та необхідністю встановлення (після проведення виборів глави

держави 17 січня 2010 року) дати наступних чергових виборів Президента

України, а саме в останню неділю березня 2015 року. Аналіз змісту положеньцього пункту дає ПІдстави для висновку, що ними визначено дату лише

наступних чергових виборів Президента України 1 Ц1 положення не

поширюються на правовідносини щодо позачергових виборів глави держави.

Отже, проведення позачергових виборів Президента У країни до останньої

неділі березня 2015 року унеможливлює застосування пункту 16 розділу ХУ

"Перехідні положення" Конституції У країни, оскільки його положення

втрачають функціональне призначення і взаємозв'язок з положеннями

частин першої, п'ятої статті 103 Основного Закону України.

Враховуючи наведене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції

України, статтями 51, 62, 63, 66, 67, 69, частиною першою статті 95 Закону

України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України

в и р і ш и в:

1. Положення частин першої, п'ятої стаТТІ 103 Конституції України

необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами

України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до

виконання на території У країни, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України ПІдлягає опублікуванню у

"Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях

України.

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал