Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Студенттің өз бетімен жұмысы: -50 мин

Тақырып. Web-парақ құру, пішімдеу.

Мақсаты:HTML-тілінде формалар құру, HTML-құжатын фреймдік негізде құруды, гиперсілтемелерді суретке және мәтінге қолдана білуді, көлденең сызықтарды Web-парағына қодануды және сырғымалы жолдарды ұйымдастыруды, сүзгілеуді Web-парағындағы мәтінге және суретке қолдануды оқып үйрену. Веб – сайт құрудаMicrosoft FrontPage 2003 бағдарламасының интерфейсімен және мүмкіндіктерімен танысу.

 

Оқытудың міндеттері:

Студенттердің форма, фрейм, көлденең сызық, гипермәтіндік сілтеме, мәтінге және суретке қолданылатын сүзгі құрудағы дағдыларын және қабілеттіліктерін қалыптастыру.

Йымдастыру кезеңі: -5 мин

Студенттердің сабаққа қатысуын тексеріп, келмеген және дайындалмаған себептерін айқындап, жаңа сабаққа назар аударуын ұйымдастыру.

 

Құзыреттілікті қалыптастыру саны: біліктілік, практикалық дағды.

 

Тақырыптың негізгі сұрақтары: -45 мин

Тақырып бойынша негізгі сұрақтар:

  1. HTML –тілінде Web-парағын құру.

2. Форманың анықтамасы және атрибуттары.

3. <FORM> тэгінің атрибуттары және олардың қолданылуы.

4. ACTION, METHOD және ENCTYPE атрибуттарының қызметі.

5. <INPUT>элементінің негізгі типтері.

6. Фрейм түсінігі, оның құрылымы мен мүмкіндіктері.

7. Фрейм құру ережесі.

  1. Браузер құжаттарын көлденең және тігінен орналастыру үшін фреймнің қандай атрибуттары
  2. қолданылады?

10. Бір құжаттан екінші құжатқа өту ережелері.

11. Көлдеңен сызықтарды қоюға арналған тэг және оның атрибуттары.

  1. Frontpage-де жұмыс істеу мүмкіндіктері.

 

 

Зіліс -10 мин

Оқыту және сабақ беру әдістері: ақпараттық технологияларды оқыту.

Құзыреттілікті қалыптастыру әдістері:

Ø Компьютерде сауалнама тапсыру (студент берілген тақырып бойынша минималды білімді және дағдыны тексеруге арналған теориялық сұрақтардан, негізгі анықтамалардан тұратын сауалнамаға жауап беруі тиіс).Ø ДК практикалық жұмыстың нәтижесін тексеру (студент сабақта типтік есептерді шығаруда нақты дағдыны алу үшін жеке берілген тапсырманы орындауы тиіс).

 

Студенттің өз бетімен жұмысы: -50 мин

Практикалық дағдыны қалыптастыру: типтік және ситуациялық есептерді шешу.

 

Тапсырмалар:

Практикалық дағды Балл
1. Жұмысқа тұру анкетасының формасын құрыңыз:   <HTML> <HEAD> <TITLE> ПРИМЕР </TITLE> </HEAD> <Body BGCOLOR="RED" FORM METHOD="POST" ACTION="сіздің _t-mail_адресіңіз"> <H1 align="center"><I> “Жұмысқа тұру” анкетасы</I></H1> <p> <H2>Аты-жөні:</H2> <INPUT TYPE="TEXT" NAME="Аты" SIZE="30"> <H2>Мекен-жайы:</H2> <INPUT TYPE="TEXT" NAME=" Мекен-жайы" SIZE="30"> <H2>Телефоны:</H2> <INPUT TYPE="TEXT" NAME="Телефон" SIZE="10"><BR> <H2>Жынысы:</H2> <INPUT TYPE="RADIO" NAME="Таңдау 1" VALUE=" Ер бала ">Ер бала<BR> <INPUT TYPE="RADIO" NAME="Таңдау 1" VALUE=" Қыз бала ">Қыз бала </FORM> </HTML> 10 балл
2. Науқастың жеке іс қағазының формасын құрыңыз: Көмек: Бұл формада сіздің Аты-жөніңіз, Жынысыңыз, Бөлімшеңіз, Диагнозыңыз көрсетілуі керек. Келесі тэгтерді қолданыңыз: <FORM> -------- </FORM> және <INPUT>.
Атрибуттары: TYPE=text VALUE="LENIN INC" TYPE=hidden TYPE=RADIO TEXTAREA  
20 балл
3. Гиперсілтемелер құру. Көмек: 1. Гиперсілтемелер құру үшін <BODY> және </BODY> тэгтерінің арасына <A HREF= “файлдың орналасуы\ файл аты. кеңейтілуі ”> енгізу қажет. 2. «Мой компьютер» сөзін енгізіңіз, кейінен </A> жабушы тэгін жабыңыз.----------10 балл 3. «Мой компьютер» басқа түспен жазылып, асты сызылғанына сенімді болыңыз, бұл гиперсілтеменің құрылуын көрсетеді. 4. «Мой компьютер» сілтемесін басыңыз және оның қалай жұмыс істейтінін көріңіз. (Бұл жерде гиперсілтемені көрсететін құжат жүктелуі керек). ------------------------------5 балл балл
4. Фреймнің жазбасын құрастырыңыз (бірнеше файлдарды бір құжатқа біріктіру). Мысалы: 5. Блокнот программасында Frames1.html аты бар құжатты теріп сақтаңыз : <html> <head> <title> Пример </title> </head> <FRAMESET ROWS="30%,40%,30%”><FRAME SRC="Мысал1.html"><FRAME SRC="Мысал2.html"><FRAME SRC="Мысал3.html"></FRAMESET> </html>Нәтижесінде көлденең біріктірілген 3 файлды құжат алуыңыз керек. балл
5. Келесі тапсырмада бір тігінен орналасқан және екі көлденен орналасқан фреймдер құрыңыз. Көмек: 1. <frameset cols= “*”>, <frameset rows= “*,*”> тэгтерін қолданыңыз.------------------10 балл 2. Бұл құжатты Frame2.html. деген атпен сақтаңыз.---------------------------------------5 балл 15 балл
6. Көлденең сызықтар құру. Көмек: 1. Келесі тэгтерді пайдаланып үш көлденең сызықтарды құрыңыз: <HR WIDTH= “50%”> <HR WIDTH= “80%”> <HR WIDTH= “100%”> Бұл жерде <HR>-сызық, WIDTH-ені.----------------------------------------------5 балл 2. Әр сызықтың қалыңдығын және түсін қойыңыз. Қалыңдығы пикселмен <SIZE= “n”> тэгінің көмегімен беріледі. -------------------5 балл 10 балл
7. MS Front Page бағдарламасы. Дайын Web-парақтарды қолдана отырып электронды оқулық құрыңыз. a) Видеосабақтарды қарап шығу b) Front Page бағдарламасын жүктеңіз................................................................2 балл c) 1-үлгі бойынша макет таңдаңыз......................................................................3 балл d) «Электронды оқулық» мәтініне сырғымалы жол орналастырыңыз...............................................................................................5 балл e) Web-параққа интерактивті батырмаларды қолданыңыз................................5 балл f) Интерактивті батырмаларға гиперсілтеме жасаңыз, Web-парақта құрған файлдарыңызды пайдаланыңыз......................................................................5 балл g) Электронды оқулықты демонстрациялыңыз.................................................. 5 балл   Үлгі: 25 балл
Барлығы 100 балл

Әдебиеттер:1.Шарф Ш. Д. HTML 3.2. Справочник-С.-ПБ.,1998.

2.Морис Б. HTML в действии-С.-ПБ., 1997

3.Гончаров М.В. Введение в Internet. Часть 7. Интернет для бизнесменов, предпринимателей и банкиров.-М.,2001.

4.Под редакцией С.В.Симоновича. Информатика. Базовый курс. Учебник для ВУЗов 2001, 640 с.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ступенька 50-ая. | Зертханалық жұмыс

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал