Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


АЛМАТЫ 2014


МАЗМҰНЫ

Емтиханды өткізу тәртібі. Қабылдау емтиханының нысаны – жазбаша емтихан.

 

Магистратураға түсуші тұлғалардың даярлық деңгейлеріне қойылатын талаптар

Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгеруге тілек білдіруші тұлғалардың алдыңғы білім деңгейі – жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім.

Емтихан тақырыптарының тізімі

Бағдарлама мамандық бойынша түсу емтиханын тапсыру үшін дайындалуға арналған. Емтихан билеттеріндегі сұрақтардың құрылымы төменде берілген тақырыптардан ерекшеленеді.

Пән «Паблик рилейшнздің теориясы мен практикасы»

1. Қоғаммен байланыстың қазіргі азаматтық қоғамдағы рөлі

Қоғаммен байланыс мамандары қызметінің функциялары, құралдары және мақсаты. Түсінік пен мазмұнның сәйкестігі: PR және жарнама, PR және үгіт-насихат, PR және маркетинг, PR және паблисити. Мамандықтың субъективті кеңістігінің сипаттамасы. Нарықтық экономиканың жүйе жағдайына ықпалы. Қазақстандағы азаматтық қоғамның ерекшеліктері.

2. PR-науқанды жүргізудегі қызметтің негізгі кезеңдері.

Науқанды жүргізу алдындағы проблеманы зерттеу. Проблеманы қою және анықтау. Екінші ретті ақпаратты талдау. Алғашқы ақпаратты алу. Алғашқы ақпаратты өңдеу және талдау. Ақпаратты және болжамдарды дайындау.

3. Мекеме және оның коммуникативтік сипаты

Жүйе түріндегі қазіргі корпорация. Мекеме аясындағы ішкі және сыртқы, тік және көлденең ақпараттық тасқындар. Формальды емес және іскери коммуникациялар, олардың өзара қызметі.

4. Медиа-талдау және ақпараттық аудит

Корпоративтік бейненің «ақпараттық денсаулығы». Медиа-мониторинг және баспасөз клиппингі. Талдауға арналған материалдарды іріктеу принциптері. Тақырыптық кодтық кесте құру. Сүзгіден өткізу және категориялау. Баспасөз материалдарын топтастырудың тақырыптық, авторлық, географиялық және басқа да негіздері. Талдамалы хаттың құрылымы.5. Қоғаммен байланыстың экономикасы

PR-дағы негізгі өндірістік ресурс – ақпарат. Қоғаммен байланыстағы еңбек көлемі және капитал көлемі. Қоғаммен байланыстағы қаржыландыру көздері. PR-қызметтегі кіріс-шығыс сметалары, шығындар. Қаржылық – қарқынды коммуникация аймағы және экономикалық символиканың айналымы ретінде.

 

Пән «Қоғаммен байланысқа кіріспе» (PR)

1. Паблик рилейшнздің мәні

PR ұғымын пішіндеудің әртүрлілігі. С. Блэктің классикалық анықтамасы. 1978 жылғы Мексикада өткен бүкіләлемдік Ассамблеядағы паблик рилейшнз ұғымына берілген анықтама. PR-ды білмей тиімді өзара байланыс орнату мүмкін емес деген пікірге негізделген жалпы заңдылық. Адамдардың танымдық-еңбек қызметі үдерісіндегі өзара қызметтің арнаулы түрі ретіндегі коммуникация.

2. «Қоғаммен байланыстың» қазіргі қоғамдағы орны мен рөлі

ҚБ-ның адамзат өмір сүруінің барлық саласындағы қызмет етуі. ҚБ-ның Қазақстан, ТМД және әлемдегі даму кезеңдері. Қоғаммен байланыстың объектісі және субъектісі. Қазақстандағы PR-қызметі нарығының сипаты.3. Кәсіби қызметтің мазмұны

Қоғаммен байланыстың негізгі функциялары: мекеменің қажеттілігі мен мүдделерін қанағаттандыру мақсатымен аудиторияның пікірі мен іс-әрекетін бақылау; қоғамға бағытталу; үйым мен аудитория арасындағы өзара пайдалы қарым-қатынасқа жету.

4. Қызметтің бағыты

Қоғаммен байланыстың ішкі және сыртқы ортасы.

Консалтинг (Counseling). Талдау (Research). БАҚ-пен жұмыс (Media Relations). Паблисити (Publicity). Персоналдармен жұмыс (Employee/Member Relations). Қоғамдастықтармен жұмыс (Community relations). Қоғаммен байланыс (Public Affairs). Үкіметтік ұйымдармен жұмыс (Government Affairs).

5. Негізгі үлгілер

Паблисити. Бұл ұғымның түсінігі – паблик рилейшнздің кәсіби жүйе ретінде қалыптасуының алғашқы кезеңіндегі ең алғашқы мақсат болып табылатын ұйымды жылжыту, қандай жолмен болмасын жағымды паблисити жасау. Екіжақты ассиметриялық үлгі. Екіжақты симметриялық үлгі.

 

Пән «Халықаралық және отандық PR»

1. PR пайда болуындағы феномен

Американдық революция. Қоғаммен байланыстың әдістері мен тәсілдері. Американдық баспасөз. «Бостондық соғыс». «Бостындық шай ішулер». Қоғаммен байланыстағы баспасөз әрекеттесуін қолдану принципі.

2. Әр түрлі елдердегі PR мектептері

PR-дың американдық, британдық, неміс, француз, ресейлік, қазақстандық мектебі. Дамуының ерекшеліктері. «Ренессанс» коммуникативті менеджмент агенттігі. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті. Mеdianet. РФ репутациондық технологиялар институты. Ресейдің коммуникатвтілік ассоциациясы.

3. PR классиктері және олардың еңбектері

Блэк Сэм. (PR: халықаралық тәжірибе). Алёшина И.В. (Қоғаммен байланыс). Почепцов Г.Г. (Ақпарат және дезақпарат). Кашлев Ю., Галумов Э. (Халықаралық қатынастағы ақпарат және PR). Чумиков А.Н., Бочаров М.П. (Қоғаммен байланыс: теория және практика). Ли Якокка (Менеджер карьерасы). Зверинцев А.Б. (Коммуникациялық менеджмент). Шишкина М.А. (Әлеуметтік басқару жүйесіндегі паблик рилейшнз). Игнатьев Д., Бектов А., Сарокваша Ф. М. (Pablic relations-тың үстел үсті кітабы). Маяковский В.В. (8-томдағы шығармалар жинағы). Викентьев И.Л. (Жарнама тәсілдері және Public relations). Даг Ньюсом, Джуди ВанСлайк Терк, Дин Крукеберг. (Барлығы PR жөнінде. Паблик рилейшнз теориясы және практикасы). Доти Д. (Паблисити және паблик рилейшнз). Королько В.Г. (Паблик рилейшнз негіздері). Музыкант В. (Жарнама құралдарымен бренд қалыптастыру және PR).Блажнов Е.А. (Паблик рилейшнз). Борисов Б.Л. (Жарнама және паблик рилейшнз. Билік алхимиясы). Почепцов Г. (Имиджмейкер. Кәсіби мамандарға арналған паблик рилейшнз).

4. Қазақстандағы PR

Саяси PR. Коммерциялық PR. Мемлекеттік PR. Дағдарыс PR-ы. Бедел PR-ы. Әлеуметтік PR. Елдік PR. Қаржылық институттар мен банк секторындағы PR. PR саласындағы қазақстандық мамандар арасындағы ақпарат алмасу және жинау. PR-жобалар. Қазақстандық PR-мамандар қоғамдастығы. Шетелдегі ҚР имиджі. Бизнес-қоғамдастықтағы қайырымдылық акциялары. PR-қызметтің жұмысы. Банк және мұнай-газ секторлары.

5. Қазақстандағы PR қызмет нарығының даму динамикасы

Қазақстанда кәсіби PR-индустрияның қалыптасуы және дамуы. PR-қызмет нарығындағы қаржылық қиыншылықтар. Корпоративтік PR-бюджеттер. PR-қызметтер брендинг, креатив, дизайн, кеңістікті безендіру, жарнаманы орналастыру. Сайттарды құру, оптимизациялау және жылжыту, интернет-промоушн, Интернеттегі консалтинг.

Пән «PR-дағы компьютерлік және телекоммуникациялық технологиялар»

1. Қоғаммен байланыс саласындағы компьютерлік және ақпараттық технологиялардың жалпы қолданылуы

Құралдар. Бағдарламалық қолдау. Мәліметтер өткізудегі жүйелік технологиялар. Негізгі мәліметтер. Персонал. Қауіпсіздік.

2. Зерттеулердегі компьютерлік технологиялар, қоғаммен байланыс саласындағы жоспары

Мақсатты аудитория сегменті. Бағдарлау. Маркетингтік және әлеуметтік зерттеулер. Ақпараттық өнімдерді жасау.

3. PR-дағы бағдарламалық қолдау

Мәтіндер мен кестелерді өңдеу бағдарламасы. Компьютерлік гарфиканың құрылуы. Жұмыс құжаттарын верстка жасау және маркетингті жүзеге асыру, буклеттер презентациясы, корпоративті көп таралымды газеттердің жасалу бағдарламасы. Негізгі сақтау жүйелері. Зерттеулерге арналған бағдарламалар. Аудио және бейне ақпараттардағы (дыбыс, сөз, музыка) жөндеулер.

4. PR ақпараттық өнімі-электронды презентациясы

Құрылу ережесі және презентация принциптері. PowerPoint. Презентация демонстрациясы. Microsoft Word бағдарламасындағы мәтінді ақпараттармен жұмыс. Adobe Photoshop бағдарламасындағы графикалық көріністермен жұмыс істеу.

5. PR-дағы құрал-портал

Классификация. Құрылым және түрлері. Корпоративті ішкі порталдар. Ақпараттық нарықтағы ақпараттық порталдардың қолданысы.

 

Пән «Қазіргі заманғы коммуникациялардың менеджменті мен маркетингі»

1. ХХІ ғасырдағы менеджмент пен маркетинг

ХХІ ғасырдағы әлеуметтік-экономикалық процестердің дамуы менеджмент пен маркетингтің оған бейімделуіне алып келді. «Болашақ туралы ойлар»: экономика әлемі, ХХІ ғасырдағы саясат пен мәдениет. ХХІ ғасырдағы бизнестің болашақ стратегиялары. Менеджмент пен маркетингтің міндеттері. Менеджмент пен маркетинг салалары. Менеджмент пен маркетингтің міндеттеріне ауқымды көзқарас.

2. Менеджмент, маркетинг және коммуникацияның негізгі формалары

Шығармашылық әлеует пен өзін-өзі дамыту табысты бизнестің негіздері. Ұйымдастырушылық элементтер мен басқару процесі. Маркетингтік басқару. Маркетингтік басқарудың тұжырымдамасы. Маркетинг жүйесінің мақсаттары. Коммуникация.

3. Ақпараттық менеджмент

Ақпараттық менеджмент аймағы. Ақпараттық менеджмент міндеті. Ақпараттық жүйедегі технологиялық ортаны қалыптастыру. Ақпараттық жүйедегі технологиялық ортадағы техникалық құралдар. Телекоммуникациялық құралдар. Ақпараттық жүйедегі бағдарламалық құралдар. Ақпараттық жүйені дамыту және оның үздіксіздігін қамтамасыз ету. Ақпараттық-санақ кешені мен технологияларын жүйелі талдау жасау. Ақпараттық жүйені дамытудың оңтайлы жолдары.

4. Тиімді басқару жүйесін құру

Басқарудың серпінді жүйесі заман проблемаларына берілген жауап ретінде. Басшы рөлін анықтайтын ең маңызды факторлар. Заманауи басқару әдістерінің негізгі элементтері. Тиімді басқарудың 8 негізгі белгісі. Қол астындағы бағыныштылардың шығармашылығы. Барлық қызметкерлердің стандартталмаған жаттығулары.

5. Интеграцияланған маркетинг

Интеграцияланған маркетинг науқаны. Интеграцияланған маркетинті жүзеге асыру. Жалпы стратегия.

 

Пән «Іскери қарым-қатынас принциптері»

1. Іскери қарым-қатынас мәні және принциптері

Іскери қарым-қатынас мәні. Іскери қарым-қатынас принциптері. Байланыс орнатудың маңызды әдіс-тәсілдері. Сөйлеу коммуникациясын орнатудағы саналы және санадан тыс тәсілдер.

2. Қызмет және этика.

Қызметтік қарым-қатынас этикасындағы коммуникативтік кодекс. Қызметтік түсінушіліктегі еңбектік қатыныстар. Еңбек кооперациясы. Кәсіби орта: макро- және микро деңгей. Қызметтік ортадағы этика рөлі және мәдени құндылықтар: теория және практика.

3. Келіссөз жүргізу этикасы.

Қызметтік қарым-қатынастағы кәсіби этика. Дәрігер, ғалым, мұғалім, заң қызметкері, журналист этикасы. Қоғаммен байланыс саласындағы этика. «Деңгейі жоғары» емес салалардағы этика. Кәсіби тәрбиелік.

4. Іскерлік қарым-қатынастағы компромисс және конфронтация.

Іскерлік деңгейде сөйлесудегі келісім және комфронтация. Конфронтациямен күрестің этикалық аспектілері. Күрес философиясының негізгі принциптері: басымдықты жүзеге асыру, белсенді ұстаным, бастаманы жоғарылату, қысым мен бұрылыстар комбинациясы принциптері.

5. Ресми-іскери жазбаша тіл ұстартудың этикалық аспекті.

Ресми-іскерлік жазба тіл ұстартуы. Іскерлік жазба үлгісінің интернационалды ерекшеліктері. Ресми хат алысудың мәдениеті. Құжаттардың тилі мен тіліне қойылатын талаптар.

 

Пән «Жарнама өнері»

1. Жарнама үрдісі

Жарнаманың концепциясын жасау. Ұсынылған брендтің жалпы параметрлері мен анықтамасы, оның мақсаты, өзге брендтермен бәсекеге түсудегі жоспары. Жарнама арналарын таңдау. Жарнаманың имиджі. Жарнаманы ұйымдастыру. Демеушілік және меценаттық.

2. Жарнама түрлері

Тура жарнама. Баспасөздегі жарнама. Экран жарнамасы. Сыртқы жарнама. Көлік жарнамасы. Сатылу орнындағы жарнама. Интернет-жарнама. Нақты сауда белгісінің жарнамасы. Жеке сату жарнамасы. Корпоративтік жарнама. Анықтама-мекенжай жарнамасы. Кері байланысқа негізделген жарнама. Саяси жарнама. Әлеуметтік жарнама. Бизнес жарнама. Жарнаманың жаңа түрлері.

3. Жарнама қызметінің экономикалық негіздері

Жарнаманың бағасына ықпал ететін факторлар. Сату көлеміне ықпал ететін факторлар. Верм тұтынушылар сұранысының концепциясы. Жарнама тиімділігін жоспарлау мен бақылаудың шешуші құралдары.

4. Жарнаманың мақсатты аудиториясы

Мақсатты аудитория нақты немесе әлеуетті тұтыну мүдделері жарнама пәнімен астасып жатқан әлеуметтік қоғам ретінде. Мақсатты аудиторияның әлеуметтік, жас, демографиялық сипаттары.

5. Жарнама агенттігінің жұмысын ұйымдастыру

Жарнама агенттігінің функциялары. Жарнама агенттігінің түрлері. Типтік құрылымы. Зерттеу бөлімі, креативтік (шығармашылық) бөлім, медиабөлім, өндірістік бөлім, әкімшілік-өндірістік бөлім, клиенттермен жұмыс істеу бөлімі. Олардың қызметінің ерекшеліктері, агенттік ұсынатын қызметтердің жіктелісі.

 

Пән «Имиджелогия»

1. Әлем құрылымындағы имидж

Имидж репутациясы. Саясат имиджі. Тауар имиджі. Фирма имиджі. Коммуникативті кеңістік құрылымындағы имиджі. Имиджді құрудағы заманауи коммуникативті технологиялардың мазмұны. Имидж типтері. Адамзаттың басқа да қызметтік және жеке тұлғалық даму салаларындағы, яғни жарнамадағы, саясаттағы, бизнестегі имидж мәселелері.

2. Имиджелогия құралдары

Ұстанымдарды дамыту. Сананы басқару. Мифтендіру. Эмоциялық. Формат. Вербалдық. Детальдандыру. Ақпараттарға негіз беру. Көнелену. Мақсаттар өзгерісі. Қарама-қайшылықтар белгісін бере білуі. Бистанциялық. Метофорлық. Визуалдылық. Қоғамдық пікірді сұрау. Нейролингвистикалық бағдарлау. Қабылдау модельдерін еңгізу. Нышандарды контексті түрде көру.

3. Қазақстан имиджі

Қазақстандық шынайылық. Қазіргі заманауилық пен ассоциациялар. Елдің шынайы өкілдері. Тауарлар мен қызмет түрлері. Капитализация мәселелері. Икемді болу жолындағы күрес. Әлеует. Саяси факторлар. Экономикалық факторлар. Өндіріс және ауыл шаруашылығы. Қазақстандағы туризм және инвестициялар. Өткенге саяхат. Қазақстандық заманауи қоғамның ішкі және сыртқы жақтары. Қазақстандықтың имиджі.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.038 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал