Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Надання інформації з Державного реєстру прав
8. Для отримання інформації з Державного реєстру прав заявник подає органові державної реєстрації прав заяву (запит), форму та вимоги до заповнення якої (якого) встановлює Мін’юст.

9. Орган державної реєстрації прав приймає заяву (запит) шляхом її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй (йому) реєстраційного номера, фіксацією дати та часу реєстрації.

Моментом прийняття заяви (запиту) вважається дата та час її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав у разі подання заяви (запиту) поштою реєструє таку заяву (запит) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів не пізніше наступного робочого дня з моменту її (його) надходження.

Орган державної реєстрації прав у разі подання заяви (запиту) заявником особисто за його бажанням видає йому картку прийому заяви (запиту), форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін’юст.

10. Заявник під час подання заяви (запиту) особисто пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу, та подає його копію (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою особою органові державної реєстрації прав, крім документа, що зазначений в абзацах другому - четвертому цього пункту, пред’являється документ, що підтверджує її повноваження.

11. Під час подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу чи виписки шляхом надсилання поштою справжність підпису заявника засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат”.

У разі подання запиту про надання інформації з Державного реєстру прав у формі інформаційної довідки шляхом надсилання поштою органом державної влади чи органом місцевого самоврядування (їх посадовими особами) підпис заявника скріплюється печаткою відповідного органу (посадової особи).12. У разі подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу чи виписки від імені юридичної особи державний реєстратор, який є користувачем Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, одержує інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо такої особи.

13. У разі подання заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу заявник разом із заявою подає органові державної реєстрації прав документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

Орган державної реєстрації прав не приймає заяву про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу в разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав.

14. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор перевіряє наявність підстав для отримання заявником інформації з Державного реєстру прав.

15. За результатами розгляду заяви (запиту) державний реєстратор формує витяг, інформаційну довідку чи виписку або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін’юст.

Державний реєстратор приймає таке рішення виключно у разі, коли із заявою (запитом) звернулася неналежна особа або у разі подання заявником не в повному обсязі документів, що визначені цим Порядком.

16. Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації із зазначеного Реєстру оформляються державним реєстратором у двох примірниках, один з яких державний реєстратор долучає до облікової справи.17. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття заяви (запиту), крім випадку, передбаченого пунктом 20 цього Порядку, видає особисто або надсилає поштою з описом вкладення заявникові витяг, інформаційну довідку чи виписку з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації із зазначеного Реєстру в один із способів, зазначених у заяві (запиті).

У разі коли заявник особисто отримує витяг, інформаційну довідку чи виписку або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав, він пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу. На примірнику витягу, інформаційної довідки чи виписки або рішення, що залишається для формування облікової справи, проставляється дата його отримання та підпис заявника.

Після отримання документів особисто заявник у разі видачі йому картки прийому заяви повертає органові державної реєстрації прав таку картку з відміткою про отримання відповідних документів, яка підписується заявником із зазначенням дати їх отримання.

Орган державної реєстрації прав не повертає заяву (запит) і документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав.

18. Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву (запит), документи, подані разом із заявою (запитом), а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви (запиту).


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал