Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


завдання
Відповідно до Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців індивідуальна робота студентів з державного будівництва і місцевого самоврядування може включати в себе:

1) участь у роботі студентського наукового гуртка (проблемної групи), студентських конференціях, конкурсах, олімпіадах;

2) написання ессе (рефератів) та їх презентацію на практичному занятті;

3) анотацію прочитаної додаткової літератури, бібліографічний опис літератури;

4) конспектування монографічної літератури за змістовим модулем;

5) підготовку й опублікування наукової статті;

6) підготовку, опублікування тез наукової доповіді на конференції та участь у конференції.

Вибір студентом видів індивідуальної роботи здійснюється за узгодженням з викладачем. Організацію, контроль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів здійснює куратор, який закріплюється кафедрою за студентською навчальною групою. За індивідуальну роботу студент максимально може отримати 14 балів.

 

 

9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ “Державне будівництво

і місцеве самоврядування в Україні”

 

1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства. Елементи змісту державного будівництва і місцевого самоврядування.

2. Конституційні основи державного будівництва і місцевого самоврядування. Джерела науки державного будівництва і місцевого самоврядування.

3. Основні напрями здійснення державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні.

4. Поняття, предмет і система науки державного будівництва і місцевого самоврядування.

5. Історичний розвиток науки державного будівництва і місцевого самоврядування.

6. Методологічні основи науки державного будівництва і місцевого самоврядування.

7. Зв’язок науки державного будівництва і місцевого самоврядування з галузями права та іншими науками.

8. Поняття, система навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні”. Значення навчальної дисципліни “Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні” для підготовки юристів.

9. Завдання і значення науки державне будівництво і місцеве самоврядування

10. Загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

11. Системно-структурна організація органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні.

12. Співвідношення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, їх спільні риси та особливості.13. Система принципів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

14. Принцип народовладдя в організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування. Принцип поділу влади.

15. Принцип законності і принцип верховенства права в організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування.

16. Принцип колегіальності й єдиноначальності в організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування. Принцип гласності в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

17. Принцип поєднання державних і місцевих інтересів і принцип оптимальної децентралізації в організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування.

18. Принципи місцевого самоврядування.

19. Поняття, правове регулювання та співвідношення функцій і компетенції органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

20. Поняття і система форм діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

21. Поняття і система методів діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування.

22. Планування роботи органів державної влади і місцевого самоврядування.

23. Вироблення рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.

24. Організація та контроль за виконанням рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.25. Координація в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

26. Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

27. Організація роботи з кадрами апарату органів державної влади і місцевого самоврядування.

28. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування в Україні.

29. Поняття та система місцевого самоврядування в Україні.

30. Наукова організація праці в органах державної влади і місцевого самоврядування, її основні вимоги.

31. Поняття основ організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

32. Територіальна і правова основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

33. Матеріальна і фінансова основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.

34. Звернення громадян, порядок їх розгляду в органах державної влади та місцевого самоврядування.

35. Основи організації та діяльності Верховної Ради України. Організаційна структура та функції Верховної Ради України.

36. Організація прийняття та виконання актів Верховної Ради України.

37. Форми і методи роботи Верховної Ради України.

38. Сесія – головна організаційна форма роботи Верховної Ради України, порядок її підготовки і проведення.

39. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання.

40. Організація підготовки і проведення слухань у Верховній Раді України.

41. Порядок утворення та організація діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

42. Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників.

43. Система, структура та порядок утворення комітетів Верховної Ради України. Організація роботи голови комітету, його заступників і секретаря комітету.

44. Функції та компетенція комітетів Верховної Ради України.

45. Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради України.

46. Порядок підготовки і проведення засідань і слухань у комітетах Верховної Ради України.

47. Організація роботи депутатських фракцій. Організація діяльності Погоджувальної ради депутатських фракцій.

48. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України.

49. Структура, функції та організація роботи апарату Верховної Ради України.

50. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

51. Організація роботи Рахункової палати.

52. Організація підготовки виборів народних депутатів України. Організація роботи виборчих комісій по виборах народних депутатів України.

53. Порядок проведення голосування та встановлення результатів виборів народних депутатів України.

54. Організація роботи народних депутатів України у Верховній Раді України та з виборцями.

55. Організація діяльності помічників-консультантів народних депутатів України.

56. Запити і звернення народних депутатів України, порядок їх внесення і розгляду.

57. Гарантії діяльності народних депутатів України.

58. Порядок дострокового припинення повноважень народних депутатів України. Особливості порядку затримання, арешту та притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України.

59. Організація підготовки виборів Президента України. Організація роботи виборчих комісій по виборах Президента України.

60. Порядок проведення голосування та встановлення результатів виборів Президента України.

61. Основи організації і діяльності Президента України. Функції Президента України.

62. Форми і методи діяльності Президента України.

63. Організація прийняття та виконання актів Президента України.

64. Гарантії діяльності Президента України.

65. Структура, функції, організація роботи апарату Президента України. Організація роботи Секретаріату Президента України.

66. Організація роботи Ради національної безпеки і оборони України.

67. Організація роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

68. Основи організації і діяльності Кабінету Міністрів України. Порядок утворення і припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

69. Структура та функції Кабінету Міністрів України. Організація розподілу повноважень між членами Кабінету Міністрів України.

70. Форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України.

71. Порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України.

72. Організація прийняття та виконання актів Кабінету Міністрів України.

73. Організація діяльності робочих органів Кабінету Міністрів України.

74. Структура, функції та організація роботи апарату Кабінету Міністрів України.

75. Система, функції та порядок утворення центральних органів виконавчої влади. Організаційна структура центральних органів виконавчої влади.

76. Організація роботи урядових органів державного управління.

77. Форми і методи діяльності центральних органів виконавчої влади.

78. Система, порядок утворення і структура місцевих державних адміністрацій.

79. Основи організації і діяльності місцевих державних адміністрацій. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій.

80. Голова місцевої державної адміністрації та його заступники, їх повноваження й організація роботи.

81. Форми і методи діяльності місцевих державних адміністрацій. Організація роботи колегії місцевої державної адміністрації.

82. Відділи, управління та інші органи місцевої державної адміністрації, її апарат, організація їх роботи.

83. Організаційна структура та функції Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

84. Організація роботи органів і посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

85. Організація роботи депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

86. Форми і методи діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

87. Порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

88. Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим та організація його роботи.

89. Порядок утворення і структура Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Функції Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

90. Форми і методи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

91. Організація роботи апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

92. Організація діяльності органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

93. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування. Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування.

94. Організація підготовки і проведення місцевих референдумів.

95. Збори (конференції) громадян, організація їх підготовки та порядок проведення.

96. Гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

97. Система і структура місцевих рад.

98. Особливості функціонування органів місцевого самоврядування у м. Києві та м. Севастополі.

99. Основи організації і діяльності місцевих рад. Функції та компетенція місцевих рад.

100. Форми та методи діяльності місцевих рад. Порядок підготовки й проведення сесій місцевих рад.

101. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад.

102. Апарат місцевих рад і організація його роботи.

103. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районної ради та його заступників.

104. Порядок створення, структура, основи організації діяльності органів самоорганізації населення.

105. Повноваження та форми роботи органів самоорганізації населення.

106. Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад.

107. Організація роботи депутатів місцевих рад у раді та з виборцями.

108. Депутатські запити, звернення, запитання депутатів місцевих рад, порядок їх внесення і розгляду.

109. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад.

110. Порядок формування і структура виконавчих комітетів місцевих рад. Форми та методи роботи виконавчих комітетів місцевих рад.

111. Система, структура, порядок утворення та форми роботи відділів, управлінь та інших виконавчих органів рад.

112. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян.

113. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з судовими органами та органами юстиції.

114. Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з органами прокуратури, Служби безпеки України та органами внутрішніх справ.

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Державне будівництво і місцеве СаМоврядування в Україні”

 

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з курсу “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” здійснюється на основі результатів ПМК, індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Завдання поточного модульного контролю (ПМК) та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ, – від 0 до 50 балів.

ПКЗ з курсу державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні проводиться у формі іспиту. Загальна кількість балів за підсумковий іспит складає від 0 до 50 балів.

Конкретний перелік питань, що охоплюють зміст нав-чальної дисципліни, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються, як правило, три теоретичні питання.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати (у балах) ПМК, індивідуальної роботи студентів і ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно з такою шкалою:

 

Оцінка за шкалою ECTS     Визначення За національною системою За системою НЮАУ ім. Ярослава Мудрого
А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 80-89
C ДОБРЕ – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок 75-79
DD ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 70-74
E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
FFX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 35-59
FF НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язко-вий повторний курс 1-34

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал