Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Література для вивчення теми


 

1 Про Концепцію амортизаційної політики Указ Президент України від 7 березня 2001 року за № 169/2001

2 Про Інвестиційну діяльність Закон України від 18 вересня 1991 р

3 Європейський вибір Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур tp - 2002 - №100

4 Про затвердження Програми розвитку Інвестиційної діяльності на 2002-2010 рр Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р № 1801

5 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів Україні від 27 квітня 2000 року

6 Титаренко Н О . Поручник А М Теорії Інвестицій Навч посібник - К КНЕУ 2000.- 160с


Контрольні запитання та завдання для вивчення теми

 

1. На яких наукових течіях базуються теоретичні засади державного регулювання інвестиційних процесів?

2. Особистий внесок яких науковців вплинув на дослідження ролі держави у регулюванні інвестицій та інвестиційних процесів?

3. Визначте роль класичної школи політичної економії у розвитку інвесіиційної науки.

4. Хто з науковців у новій неокласичні теорії визначав роль держави у регулюванні Інвестиційної діяльності?

5. Визначте роль Джона Мейнарда Кейнса у дослідженні ролі державного регулювання інвестиційних процесів і формування інвестиційною середовища за умов кризового розвитку.

6. Виз на чі е основні принципами державної інвесіиційної політики.

7. Який державний орган визначає державну політику у сфері інвестиційної діяльності ?

8. Хю здійснює реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності?

9. Визначте основні завданням державної політики в інвестиційній діяльності.

10 Визначте основні завдання Програми розвитку інвестиційної діяльності в Україні на 2002-2010 роки.

11 Охарактеризуйте основні етапи реалізації Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки.

12. Визначте змісі державного реіулювання інвестиційної діяльно с гі.

13. Охарактеризуйте прямі методи державного регулювання Інвестиційної діяльності.

14. Які важелі державного впливу відносять до непрямих мето дів регулювання інвестиційною діяльністю?

15 Охарактеризуйте напрямки бюджетно-податкової політики держави у сфері інвестицій.

16. Охарактеризуйте напрямки грошово-кредитної полі гики держави у сфері інвестицій.

17. Охарактеризуйте напрямки амортизаційної політики держави у сфері інвестицій.

18. Охарактеризуйте напрямки регуляторної політики держави у сфері інвестицій.

19. Охарактеризуйте напрямки регіональної політики держави у сфері інвестицій.

20. Охарактеризуйте напрямки аграрної політики держави у сфері інвестицій.

 

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал