Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Учасники Міжнародного Круглого столу отримають Сертифікати (Довідки) про участь.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо Вас взяти участь в

Четвертому Міжнародному круглому столі

Quot;Актуальні соціально-економічні та правові проблеми

розвитку України та її регіонів"

Дата проведення: 8 травня 2013 року

Місце проведення: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, гуманітарний корпус, економіко-правовий факультет (новий конференц – зал)

Адреса: Французький бульвар, 24 / 26, Одеса, Україна, 65058

Час роботи: з 10:00 до 18:00 (з перервами на обід та кава – брейк)

Організатори: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, економіко-правовий факультет, кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Учасники: викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, магістранти, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи

За результатами Міжнародного Круглого столу буде опублікований окремий збірник тез доповідей.

Учасники Міжнародного Круглого столу отримають Сертифікати (Довідки) про участь.

програмний комітет круглого столу

Голова програмного комітету:

Коваль І.М., доктор політичних наук, професор, ректор ОНУ ім. І.І. Мечникова

Заступник голови програмного комітету:

Іваниця В.О., д.б.н., професор, проректор з наукової роботи ОНУ ім. І.І. Мечникова

Члени програмного комітету:

Запорожченко О.В., к.б.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ОНУ ім. І.І. Мечникова

Канзафарова І.С., д.ю.н., професор, заступник декана ЕПФ з наукової роботи ОНУ ім. І.І. Мечникова

Сахацький М.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Янковий О.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет

Уперенко М.А., д.е.н., професор, Одеський національний економічний університет

Захарченко В.І., д.е.н., професор, ОНУ ім. І.І. Мечникова

Турецький О.А., д.е.н., професор, ОНУ ім. І.І. Мечникова

організаційний комітет круглого столу

 

Голова організаційного комітету:

Труба В.І., к.ю.н., доцент, декан економіко-правового факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова

Заступники голови організаційного комітету:

Зілковська Л.М., к.ю.н., доцент, заступник декана ЕПФ ОНУ ім. І.І. МечниковаКусик Н.Л., к.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту ОНУ ім. І.І. Мечникова

Кузнєцов Е.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та управління ОНУ ім. І.І. Мечникова

Члени організаційного комітету:

Побережець О.В., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, ОНУ ім. І.І. Мечникова

Панич С.П., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, ОНУ ім. І.І. Мечникова

Маслєнніков Є.І., к.е.н., доцент кафедри економіки та управління ОНУ ім. І.І. Мечникова

Нєнно І.М., к.е.н., доцент кафедри економіки та управління, ОНУ ім. І.І. Мечникова

Масіна Л.О., ст. викл. кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, ОНУ ім. І.І. Мечникова

Буслаєва Г.В., ст. викл. кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, ОНУ ім. І.І. Мечникова

Балог О.Г., ст. викл. кафедри економіки та управління, ОНУ ім. І.І. Мечникова

Секції круглого столу

 

1. Секція «Економічні науки»

- Світове господарство і міжнародні економічні відносини

- Економіка та управління національним господарством

- Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

- Економіка та управління підприємствами

- Соціальна економіка і соціальна відповідальність підприємств

- Гроші, фінанси і кредит

- Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

- Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

- Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності

 

2. Секція «Юридичні науки»

- Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень- Конституційне право; муніципальне право

- Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

- Господарське право, господарсько-процесуальне право

- Трудове право; право соціального забезпечення

- Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

- Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

- Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

 

3. Секція «Соціологічні науки. Психологічні науки.»

- Теорія та історія соціології; методологія та методи соціологічних досліджень

- Соціальні структури та соціальні відносини

- Психологія праці; інженерна психологія

- Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

- Юридична психологія

- Педагогічна та вікова психологія

- Психологія діяльності в особливих умовах

- Організаційна психологія; економічна психологія

 

4. Секція «Управління проектами та проектно-орієнтованим бізнесом»

- Історія управління проектами, методи управління проектами

- Екстремальне управління проектами, проекти в контрольованому середовищі

- Групи процесів управління проектами, системи контролю проектів

- Теми з управління проектами, міжнародні стандарти

- Управління портфелем проектів

- Програмне забезпечення для управління проектами

______________________________________________________________________________

Довідки за телефонами:

(048) 776-03-10; 746-56-62; E-mail: kaboEPF@mail.ru

Відповідальні секретарі від кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту:


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал