Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Командалық қатардан тиемелдікті өзгерту
Сhownкомандасы,«change ownership» қысқарту (тиемелдікті өзгерту), файл немесе папкамен қауымдастырылған иесі мен тобын өзгертуге мүмкіндік береді. Сhownкомандасын қолдану үшінкөбінесе root пайдаланушы рұқсаты талап етіледі, сондықтан бұл команда әрқашан sudo командасымен алдын алады. Сhown командасын қолдану үшін жаңа иесінің атын енгізіңіз, одан кейін (қажет болған кезде) – жаңа топтың атын және қос нүкте, ал соңына – нысан үшін жолды енгізіңіз. Келесі мысалда Michelle «kevin» пайдаланушысының тіркеу жазбасына және «admin» пайдаланушысының тіркеу жазбасына testfilel файл жабдығының өзгерісі үшін chown командасын қолданады.

Командалық қатардан артықшылықтың өзгеруі. Сhmod командасы, «change file mode» қысқарту (файл режимін өзгерту) папка немесе файлдың қауымдасқан артықшылығын өзгертуге мүмкіндік береді. Сіз иеленбейтін файлдарға арналған chmod командасын өзгерту үшін root пайдаланушысының рұқсаты талап етіледі, сондықтан бұл sudo командасымен алдын алады. Сhmod командасын қолдану үшін алдымен жаңа артықшылықтарды, кейін нысанға жолды енгізу керек.

Артықшылық ауысымына арналған chmod командасын қолданудың екі негізгі тәсілі бар.

Алфавитті-сандық қысқартуды қолдану. Базалық синтаксис мына түрде болады: тіркеу жазбасының түрі, модификатор және артықшылықтар. Тіркеу жазбаларының түрлері иесі үшін и –,топ үшін д – және барлық қалған пайдаланушылар үшін о – тұрады. Модификаторлар рұқсатнама үшін + -, тыйым салу үшін —және нақты күй үшін = - тұрады. Артықшылықтар мыналардан тұрады: оқу үшін г, жазу үшін w және орындау үшін немесе папкаға рұқсат үшін х тұрады. Мысалы, осы тәсіл көмегімен иесі мен топ мүшелеріне толық рұқсат беру үшін, бірақ тек басқа қалған пайдаланушылар үшін оқуға арналған рұқсатта ug=rwx,o=r енгізу керек.

Келесі мысалда Michelle иесі мен топ мүшелеріне оқу мен жазуға рұқсат пен барлық қалған пайдаланушыларға тек оқуға рұқсат беру үшін testfilel файл мен testfolder папка рұқсатнамасын өзгерту үшін chmod командасын қолданады. Ол алдымен алфавитті-сандық қысқартуды қолданады, одан кейін артықшылықтың сегіздік артықшылығын қолданады.Sticky Bit атрибутын қолдану. Жоғарыда айтылып кеткендей, /Пайдаланушылар/Жалпы рұқсат (/Users/Shared) папкасы барлық жергілікті пайдаланушыларға осы папкаға жазу немесе оқуға мүмкіндік беретін, бірақ басқа пайдаланушыларға олар оған орналастырмаған файлдарды жоюға мүмкіндік бермейтін рұқсатнаманың керемет күйі бар. Мұндай рұқсат конфигурациясы Sticky Bit (бекіту биті) атрибутының арқасында қамтамасыз етіледі. Негізінде, папкада битті бекітуді қосу үшін тек папка ретінде анықтайды немесе егер нақтырақ болса, тек нысан иесі оны жоя алатын папка ретінде анықтайды.

/Пайдаланушылар/Жалпы рұқсат (/Users/Shared) папкасын бекіту биті жабдық пен рұқсатнаманы қарау кезінде белгілі. Қосылып тұрған бекіту битін көрсететін рұқсатнама туралы ақпараттың соңындағы t таңбасына көңіл аударыңыз.

/Пайдаланушылар/Жалпы рұқсат (/Users/Shared) папкасына ұқсас бекіту битінің қызметін кез келген басқа папкаға chmod командасын қолдана отырып қосуға болады. Келесі мысалда Michelle NewShared атты жаңа папканы құрды. Одан кейін ол бекіту битінің қызметімен барлық пайдаланушылар үшін жалпы рұқсаттың күйі үшін chmod с +t командасын қолданады.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал