Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шаблон для создания тестов в формате QTI v 2.0. 4. Вопросы типа «Упорядочение»


 

1. Метаданные теста. 2

2. Параметры секций. 3

3. Вопросы типа «Выбор». 1

4. Вопросы типа «Упорядочение». Ошибка! Закладка не определена.

5. Вопросы типа «Соответствие». Ошибка! Закладка не определена.

6. Вопросы типа «Поле ввода». 595

 

 


 

1. Метаданные теста

  • Автор теста:

· Название курса: Экономикалық теория

  • Название теста:
  • Предназначено для студентов специальности:
  • Семестр:
  • Проходной балл:
  • Время на тест:

 

1. Параметры секций.

Секция Выборка (шт) Родительская секция
Қазақстан Республикасы экономикасының даму сипаттамасы және оны мемлекеттік реттеу
Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде
Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі
Кәсіпорынның негізгі капиталы
Шикізат, материалдық және отын – энергетикалық ресурстар
Кәсіпорынның айналым капиталы
Еңбек ресурстары
Кәсіпорындағы еңбек ақы төлеу
Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты
Өнімді өткізу және өндіріс шығындары
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету
Табыс және өндіріс рентабельділігі
Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі
Кәсіпорын қаржысы
     
     
     
     
     

 

 


1. Вопросы типа «Выбор»

Секция Выборка (шт) Родительская секция  
Қазақстан Республикасы экономикасының даму сипаттамасы және оны мемлекеттік реттеу  
Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде  
Өндірістің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі  
Кәсіпорынның негізгі капиталы  
Шикізат, материалдық және отын – энергетикалық ресурстар  
Кәсіпорынның айналым капиталы  
Еңбек ресурстары  
Кәсіпорындағы еңбек ақы төлеу  
Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты  
Өнімді өткізу және өндіріс шығындары  
Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету  
Табыс және өндіріс рентабельділігі  
Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі  
Кәсіпорын қаржысы  
       

  

Вопросы типа «Выбор»

<
  Дополнительные параметры
Ұлттық шот жүйесі бойынша отандық экономикадағы секторлардың түрлері: Секция:
  Дара кәсіпкерлік Вес вопроса:
  Орта кәсіпкерлік Перемешивать ответы: +
  Шаруа қожалықтары    
+ Мемлекет мекемелері    
+ Қаржылық мекемелері    
  Дәнді дақылдар жинау    
+ Қаржылық емес кәсіпорындар    
Экономиканың негізгі құралдары: Секция:
  Қоғамдық еңбек бөлінісі Вес вопроса:
  Орта кәсіпкерлік субъектісі Перемешивать ответы: +
+ Салық    
+ Несие саясаты    
  Күнкөріс минимумын кеңіту    
       
       
Мемлекеттік реттеудің негізгі құралдары: Секция:
  Бүкіл ел, мемлекет дәрежесінде микрожүйе. Вес вопроса:
+ Ақша саясаты Перемешивать ответы: +
  техникалық дамудың бірыңғай кешені    
  Халықаралық қатынастың бірыңғай кешені    
+ Табыстарды реттеу саясаты    
  Белгілі бір елдің қоғамдық еңбек бөлінісі    
+ Сыртқы экономикалық реттеу    
Көлемі бойынша кәсіпорындардың бөлінуі: Секция:
  Ауқымды Вес вопроса:
  Мамандандырылған Перемешивать ответы: +
+ Кіші    
+ Орташа    
+ Ірі    
  Орталықтандырылған    
  Құрама    
Кәсіпорын құрылымын анықтайтын факторлар: Секция:
  Өндірістік экономикалық конъюктура Вес вопроса:
  Бөлімшелер құрамы Перемешивать ответы: +
+ Өндіріс саласы    
  Ішкі бөлімшелердің арақатынасы    
  Территориялық орналасуы    
+ Өндіріс көлемі    
+ Технологиялық және мамандандыру деңгейі    
Еңбек өнімділігін өсірудің, маңызды факторлары: Секция:
  Айналымдылық коэфициенті Вес вопроса:
+ Еңбекті ынталандыру Перемешивать ответы: +
  Тыныштықты күзеті    
  Ұтымды пайдалану    
+ Еңбек құралын жетілдіру    
  Өндіріс рентабельділігі    
  Еңбек сыйымдылығын анықтау    
Негізгі қорлардың белгілері: Секция:
+ Кәсіпорын активтеріне жатады Вес вопроса:
  Өндіріске 1-ақ рет қатысады Перемешивать ответы: +
+ Өзінің құнын өзіндік құнға біртіндеп аударады    
  Энергия көзіне жатады    
  Еңбек заттарына жатады    
  Жұмыс күші болады    
+ Ұзақ уақыт пайдаланылады    
Өндірістің еңбек сыйымдылығы: Секция:
  Материалдық шығындардың өндіріс көлеміне қатынасы Вес вопроса:
  Орта жылдық жұмысшылар санының орта жылдық негізгі капитал қатынасы Перемешивать ответы: +
  Өндірістің еңбек өнімділігіне керісінше көрсеткіші    
+ Өндіріс көлеміне шаққандағы жұмысшылар саны    
  Жұмысшылар еңбегінің қарулануы    
+ Орташа жұмысшылар санының өндіріс көлеміне қатынасы    
+ Орта жылдық жұмысшылар санының алынған пайдаға қатынасы    
Экономикалық сипаты бойынша шикізаттың түрлері: Секция:
  Материалдық емес активтер Вес вопроса:
  Отын ресурсы Перемешивать ответы: +
  Адам капиталы    
+ Ауылшаруашылық шикізат    
  Табиғи ресурстар    
+ Ауылшаруашылық шикізат, өндірістік шикізат    
+ Өндірістік шикізат    
Еңбек заты ретінде шикізаттың шартты бөлінуі: Секция:
  Энергетикалық ресурстар Вес вопроса:
+ Өңделмеген және өңделген шикізат Перемешивать ответы: +
+ Өңделген шикізат    
  Қайта өңделген материалдар    
  Пайдалылық    
+ Өңделмеген шикізат    
  Еңбек заты    
Кәсіпорын айналым капиталы: Секция:
+ Қоймадағы дайын өнім Вес вопроса:
  Өндірістік инвентарь Перемешивать ответы: +
  Материалдық емес активтер    
+ Айналым қорлары    
+ Ақшалай қаражаттар    
  Кәсіпорынның ғимараттары    
  Құрал жабдықтар    
Айналым капиталының айналымдылығын жеделдету және оларды пайдалануды жақсарту іс шаралары: Секция:
+ Кәсіпорынның бір қалыпты жұмысын ұйымдастыру Вес вопроса:
  Экономикалық дамуды бюджеттендіру Перемешивать ответы: +
  Өнім сапасын арттыру жуне әр алуан тауар жинағын жетілдіру    
  Капиталды шығындарды көбейту    
+ Өнім бірлігіне жұмсалатын шикізат пен материалдар шығынын қысқарту    
+ Мамандардың кәсіптік техникалық деңгейінің дамуын ұйымдастыру    
  Мемлекеттік бюджетті қадағалау    
Айналым капиталының мөлшеріне: Секция:
  Әлеуметтік саясатты жүзеге асыру әсер етеді Вес вопроса:
+ Өндірістік циклдің ұзақтығы әсер етеді Перемешивать ответы: +
+ Өнім өндіру мен дайындауға байланысты құрал жабдықтың тозу деңгейі әсер етеді    
+ Өндірістік циклдің ұзақтығы ықпал етеді    
  Меншікті капиталды құру мен өсіру бойынша жоспар әсер етеді    
  Шығындардың өсу деңгейі әсер етеді    
  Экономикалық есептеулерге пайдалану мақсатында стандарттарды құрастыру әсер етеді    
Еңбек нарығындағы қатынастардың негізгі компоненттері: Секция:
  Барлық жұмыс күшін алатын біріккен ұсыныстар Вес вопроса:
  Жалданған жұмыс күшіне толық экономикадағы жалпы талап ретінде біріккен сұраныс Перемешивать ответы: +
+ Жалданған жұмыскер және жұмыс беруші арасындағы қатынас    
  Келісіинің жекешеленуінің жоғары дәрежесі    
  Институционалды құрылымның үлкен санының болуы    
+ Еңбек нарығының субъектілері және әртүрлі өкілдіктер арасындағы қатынас    
+ Еңбек нарығы және мемлекет суъектілері арасындағы қатынас    
Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер: Секция:
+ Еңбек сыйымдылығы Вес вопроса:
  Қор қайтарымы Перемешивать ответы: +
+ Өнімділік деңгейі    
  Кадрлар ағымдылығы    
  Қор сыйымдылығы    
  Білікті мамандардың саны    
+ Еңбек өнімділігі    
Еңбекақының мотивациялық функциясы: Секция:
+ Жұмысшының жұмысқа деген ынтасын төмендетеді Вес вопроса:
+ Еңбек өнімділігі арттыруға аөқпал етеді Перемешивать ответы: +
  Елдің мақсаттарына сәйкес жоспар жасауға ықпал етпейді    
  Өз жұмысын сапалы орындауға мүмкіндік бермейді    
  Жұмысқа деген белсенділікті күшейтеді    
  Еңбекақы, сыйақы, бонустар, материалдық көмекті қажет етпейді    
+ Еңбектің сапасын арттыруға ықпал етеді    
Жобалық циклдің кезеңдері: Секция:
+ Жобаны дайындау Вес вопроса:
  Жобаның тұжырымдалуы Перемешивать ответы: +
  Жобаны аясыз қалдыру    
+ Жобаны сараптау    
+ Жобаны бекітпеу    
  Жобаны тарату    
  Жобаны құптамау    
Инновациялық қызметтің мамандандырылған суьъектілері: Секция:
+ Технологиялық парк Вес вопроса:
  Эксплеренттер Перемешивать ответы: +
  Еншілес фирмалар    
  Виоленттер    
  Патиенттер    
+ Инновациялық қор    
+ Ес инкубатор субъектілері    
Калькуляция түрлері: Секция:
+ Сметалық калькуляция Вес вопроса:
+ Нормативтік және жобалық калькуляция Перемешивать ответы: +
+ Жоспарлы калькуляция    
  Кезең шығындары    
  Белгілі бір шарт бойынша бағаны белгілеу    
  Өндірілген өнімнің нақты өзіндік құны    
  Өзіндік құн сметасы    
Жұмыс күшіне жұмсалаған тікелей шығындар: Секция:
  Ұзақ уақыт юойы бірдей өнміді үздіксіз шығаратын өндірісі нысаны Вес вопроса:
  Амортизациялық шығындар Перемешивать ответы: +
  Белгілі бір салаға ыңғайланған жабдықтардың жоғары деңгейі және өңдірісітің жұмыс ырғағының жоғары болуы    
  Өнімді өндіруге, жұмыстарды атқаруға және қызмет көрсетуге кеткен коммерциялық шығындар    
+ Толассыз өндірісте жұмыс істейтін оператордың немесе метал өңдеуші станокта жұмыс істейтін жұмыскердің еңбекақысы    
+ Өнімді әзірлеуге тікелей қатысқан өндіріс жұмысшыларына есептелген еібекақы    
+ Өнімді өндіруге тікелей қатысқан өндіріс жұмыскерлеріне төленетін еңбекақы    
Жарнаманың негізгі функциялары: Секция:
+ Тұтынушылық қасиеттермен ерекшеленетін өнімді көрсету Вес вопроса:
  Сұранысты төмендету Перемешивать ответы: +
+ Тек осы тауар түріне ғана тән, жоғары сапалы немесе төмен бағалы өнім бөліп көрсету    
  Өнімді өткізуді шектеу    
  Тұтынушының талабын орындауға умтылу    
  Тұтынушының көңіл күйін көтеру    
+ Бәсекеге қабілетті өнім шығаруды жоспарлау    
Жалпы пайданың негізгі жиынтық элементтері: Секция:
  Объектінің халық шыруашылығы кәсіпорын саласы мен жұмыскерлер саны Вес вопроса:
  Объектінің халық шаруашылығындағы маңызы Перемешивать ответы: +
+ Негізгі қорларды, сол сияқты басқа да кәсіпорынның мүліктерін сатудан түсетін пайда    
+ Өткізуден тыс операциялардан түсетін пайда    
  Негізгі қорлар құны    
  Кнімді сатудан, қызмет атқарудан, қызмет көрсетуден түсетін пайда    
  Жұмыскерлер саны    
Табыстар құрылу көздері: Секция:
  Табыстылықтың ішкі мөлшері Вес вопроса:
+ Орындалған жұмыстардың құны Перемешивать ответы: +
  Ішкі табыстылық нормасы    
  Нақты ақша сальдосы    
+ Таза дисконттық табыс    
  Көрсетілген қызметтердің құны    
+ Сатылған тауарлардың құны    
Ақша қараджатының есептен шығу себептері: Секция:
+ Ұзақ мерзімді несиелердің түсуі Вес вопроса:
  Акцияны сату Перемешивать ответы: +
+ Ұзақ мерзімді несилерді өтеу    
  Құрылтайшылардың салған салымдарының табысы        
  Дивиденттерді төлеу
  Қысқа мерзімді несилерді өтеу    
+ Негізгі капиталды сатып алу    
Өндірістік емес салалар: Секция:
  Ауыл шаруашылығы Вес вопроса:
+ Мәдениет Перемешивать ответы: +
  Тамақ    
  Металлургия    
  Тоқыма    
+ Денсаулық сақтау    
+ Білім    
Нарықтық ортаның негізгі құраушылары: Секция:
+ Ұсыныс Вес вопроса:
  Табыстар Перемешивать ответы: +
  Ассортимент    
+ Сұраныс    
  Шығындар    
  Фактор    
+ Баға    
Мазмұндық және көрсеткіштік нысаны бойынша жоспарлау түрлері: Секция:
  Қысқа уақыттық Вес вопроса:
  Жылдық Перемешивать ответы: +
  Орташа уақыттық    
  Қазіргі    
+ Стратегиялық    
+ Директивтік    
+ Индикативтік    
Мемлекеттік реттеудің негізгі құралдары: Секция:
+ Ақша саясаты Вес вопроса:
  Белгілі ір елдің қоғамдық еңбек бөлінісі Перемешивать ответы: +
+ Табстарды реттеу саясаты    
  Халықаралық қатынастың бірыңғай кешені    
  Ғылыми техникалық дамудың бірыңғай кешені    
  Бүкіл ел, мемлекет дәрежесінде микрожүйе    
+ Сыртқы экономикалық реттеу    
Өнім өндіру ерекшеліктері бойынша кәсіпорындар бөлінеді: Секция:
  Ашық Вес вопроса:
+ Еңбексыйымды Перемешивать ответы: +
  Жабық    
  Толық    
  Бөлшектік    
+ Капиталсыйымды    
+ Материалсыйымды    
Кәсіпорын құрылымын анықтайтын факторлар: Секция:
  Жер тілімдерінің көлемі Вес вопроса:
  Өндірістік экономикалық коньюктура Перемешивать ответы: +
  Ішкі бөлімшелердің арақатынасы    
  Бөлімшелер құрамы    
+ Өндіріс көлемі    
+ Технологиялық және мамандандыру деңгейі    
+ Өндіріс саласы    
Өндірістің экономикалық тиімділігінің маңызды көрсеткіштері: Секция:
    Мемлекеттік кәсіпорын Вес вопроса:
  Еңбек нарығы Перемешивать ответы: +
  Қор нарығы    
  Сапа стандарттары    
+ Капитал сыйымдылығы    
+ Еңбек сыймыдылығы    
+ Қор сыйымдылығы    
Амортизациялық әдістері: Секция:
+ Бірқалыпты (тұзу сызықты) Вес вопроса:
+ Қалдық құнын кеміту Перемешивать ответы: +
  Шығынды    
+ Өндірістік    
  Реновация    
  Технологиялы    
  Жаңа техника    
  Негізгі капиталдың қалдық құны: Секция:
+ Бастапқы құннан жинақталынған амортизация Вес вопроса:
+ Негізгі капиталдың бастапқы немесе ағымдағы құнынан жинақталынған амортизация мөлшерін алып тастағандағы құны Перемешивать ответы: +
  Бұл негізгі капиталды салуға, сатып алуға, әкеліп жеткізуге, орнатуға кеткен шығындар    
  Негізгі капиталды сатушы мен сатып алушының арасындағы келісілген құн    
  Негізгі капиталдың пайдалық қызмет мерзімі аяқталған кейін бұзу, жоюдан алынған іске жарамды бөлшектер құны.    
  Бұл негізгі қорлардың белгілі бір мерзімдегі нарықтық баға бойынша құны    
+ Ағымдағы құннан жинақталынған амортизация мөлшерін алып тастағандағы құны
Экономикалық сипаты бойынша шикізаттың түрлері: Секция:
+ Ауылшаруашылық шикізат, өндірістік шикізат Вес вопроса:
+ Ауылшаруашылық шикізат Перемешивать ответы: +
  Табиғи ресурстар    
  Отын ресурсы    
+ Өндірістік шикізат    
  Еңбек ресурсы    
  Адам капиталы    
Пайда болу сипаттамасы бойынша, шикізат бөлінеді: Секция:
  Кәсіптік Вес вопроса:
  Алғашқы Перемешивать ответы: +
  Соңғы    
+ Химиялық    
  Өндірістік    
+ Органикалық    
+ Минералды    
Айналым капиталының мөлшері қамтитын уақыт кезеңдері: Секция:
  Жұмыс уақыты бірлігіне өндірілген өнім саны Вес вопроса:
  Тарифтік ставка, тарифтік сетка Перемешивать ответы: +
+ Өндіріске даярлау, ағымдағы қоймада запас түрінде сақталуын және кепілдік қоры түрінде сақталу уақыты    
  Нормативті шығындар, нақты жұмыс уақыт шығын    
+ Материалдың жолда болу уақыты    
  Өнім бірлігін өндіруге жұмсалатын ақша қаражат    
+ Материалды қабылдау, түсіру, іріктеу, қоймаға орналастыру және зертханалық тексеру жүргізу уақыты    
Айналым капиталын мөлшерлеу қажеттілігі: Секция:
  Өндіріске қажетті адами ресурстарды анықтау Вес вопроса:
  Материалдар мен аяқталмаған өндірісті көптеп жұмсау Перемешивать ответы: +
  Өнімнің сапасын көтеру    
+ Дайын өнім дайындауға қажетті айналым капиталының көлемін анықтау    
+ Аяқталмаған өндіріске қажетті запастар мен басқа да айналым капиталының көлемін анықтау    
  Кезең шығындарын төлеудің жолдарын табу    
+ Материалдық құндылықтар қорын құруға жеткілікті айналым капиталының көлемін анықтау    
Кәсіпорын айналым капиталы: Секция:
+ Айналым қорлары Вес вопроса:
+ Ақшалай қаражаттар Перемешивать ответы: +
  Құрал жабдықтар    
+ Қоймадағы дайын өнім    
  Өндірістік қор және ақшалай қаражаттар    
  Өндірістік инвентарь    
  Материалдық емес активтер    
Жетілген еңбек нарығының қызметі: Секция:
+ Жұмыссыздық пен соған байланысты әлеуметтік төледерді нарық тетіктері арқылы реттеледі Вес вопроса:
+ Нарық субъектілеріне, заң мөлшеріне, экономикалық бағдарламаларға, үш жақты және ұжымдық келісімдерге негізделеді Перемешивать ответы: +
  Еңбектің халықаралық бөлінуіне қарсылық білдіреді    
  Экономиканың жаһандануын реттейді    
  Кез келген кәсіпорындағы өнім бағасын анықтайды    
+ Еңбек нарығының инфрақұрылымы, қызметтің балама басқада түрлерін жетілдіруге ықпал етеді    
  Халықаралық көш қонды қолдайды    
Еңбек өнімділігі: Секция:
+ Бұл өндіріс нәтижесінің адама еңбекгінің шығынына қатынасы Вес вопроса:
  Өнімді өндіруге жұмсалынған материалдық шығындар Перемешивать ответы: +
+ Уақыт мерзімінде өндірілген өнімдерді нарыққа өткізу әдістері    
  Жаңа бұйымдарды, өндіруге, дамытуға және сапалық жетілдіруге бағытталған маркетингтік зерттеулер    
+ Алынған өнім көлемінің оны дайындауға жұмсалған еңбекке қатынасы    
  Материалдық шығындардың үлес салмағының өсуі    
  Өндірілген өнім көлемінің жұмысшылар салмағының өсуі    
Еңбекақының мотивациялық функциясы: Секция:
  Елдің мақсаттарына сәйкес жоспар жасауға ықпал етпейді Вес вопроса:
+ Жұмысқа деген белсенділікті күшейтеді Перемешивать ответы: +
+ Еңбек өнімділігін арттыруға ықпал етеді    
  Еңбекақы, сыйақы, бонустар, материалдық көмекті қажет етпейді    
+ Еңбектің сапасын арттыруға ықпал етеді    
  Сапасыз еңбекті қолдайды    
  Өз жұмысын сапалы орындауға мүмкіндік береді    
Инновациялық қызметтің мамандандырылған субъектілері: Секция:
  Еншілес фирмалар Вес вопроса:
  Патиенттер Перемешивать ответы: +
+ Инновациялық қор    
  Эксплеренттер    
  Виоленттер    
+ Технологиялық парк    
+ Ес-инкубатор субъектілері    
Қозғалмайтын мүлікті бағалау әдістері: Секция:
+ Салыстырмалы Вес вопроса:
+ Қосымша құн салығы Перемешивать ответы: +
  Табыс салығы    
  Рентабельділік    
+ ықтималдылық    
  Өзіндік құн    
  Шығындық    
Калькуляция түрлері: Секция:
  Белгілі бір шарт бойынша бағаны белгілеу Вес вопроса:
  Кезең шығындары Перемешивать ответы: +
  Тұрақты шығындар    
+ Сметалық калькуляция    
  Өзіндік құн сметасы    
+ Жоспарлы калькуляция    
+ Нормативтік және жобалық калькуляция    
Өзіндік құнның түрлері: Секция:
  Нормативті Вес вопроса:
  Қайта есептік Перемешивать ответы: +
+ Есептік    
+ Жоспарлы    
+ Өндірістік емес    
    Өндірістік емес Нақты    
  Шаруашылық емес    
Өндіріс жоспарында қарастырылатын мәселелер: Секция:
  Жұмыс күнінің ұзақтығын арттыру мәселері жоспарланады Вес вопроса:
  Салық органдарының ықпалын арттыру мәселелері жоспарланады Перемешивать ответы: +
+ Өндірілетін өнімнің өзіндік құны қандай болатыны жоспарланады    
+ Шикізат пен материалдар кімнен және қайдан сатып алынатыны жоспарланады    
+ Тауарлар қайда дайындалатыны, қандай өндірістік қуаттар қажет болатыны жоспарланады    
  Тұтынушылардың талабын ескермеу мәселелері жоспарланды    
  Бәсекелестікке мән береу мәселелері жоспарланады    
Табыстар құрылу көздері: Секция:
  Табыстылықтың ішкі мөлшері Вес вопроса:
  Ішкі табыстылық нормасы Перемешивать ответы: +
+ Таза дисконттық табыс    
+ Сатылған тауарлардың құны    
  Еңбек ақы шығындары    
+ Орындалған жұмыстардың құны    
  Нақты ақша сальдосы    
Өнімді өндіруден түсім мен шығын арасындағы айырма: Секция:
  Пайда Вес вопроса:
+ Баға Перемешивать ответы: +
  Өтімділік    
+ Табыс    
+ Таза пайда    
  Шығыс    
  Шығындар    
Қаржылық тұрақтылықтың түрлері: Секция:
+ Кәсіпорындардың салыстырмалы қаржылық тұрақтылығы Вес вопроса:
  Тұрақсыз қаржылық жағдай, дағдарыстық жағдай Перемешивать ответы: +
  Салық салу саясатындағы тұрақсыздық    
  Қалыпты емес қаржылық жағдайы    
  Кәсіпорынның инвестициялық инновациялық тұрақтылығы    
+ Кәсіпорынның ағымдығы қаржылық тұрақтылығы    
+ Кәсіпорынның абсолютті қаржылық тұрақтылығы    
Ұлттық экономика: Секция:
  Бүкіл ел, мемлекет дәрежесінде микрожүйе ретінде сипатталады Вес вопроса:
  Тек заңды тұлға мәртебесі жоқ ұйымдар жиынтығы Перемешивать ответы: +
  Белгілі бір елдің тек қоғамдық еңбек бөлінісі    
+ Заңды тұлға мәртебесі бар ұйымдар жиынтығы    
+ Белгілі бір елдің қоғамдық еңбек бөлінісінің, ғылыми-техникалық дамудың, халықаралық қатынастың, қалыптасқан және өзара байланысқан саланың бірыңғай кешені    
  Ғылыми-техникалық дамудың бірыңғай кешені    
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал