Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Алматы 2013 жыл 2 страница


3. Жасанды дәрумендер

4. Вакцина

5. Жасанды токсиндер

73. Психогенді факторларға аталғандардың қайсысы жатады:

1. Топырақтағы пестицидтер, гербицидтер

2. Тағамдық азықтардағы көмірсулар, белоктар

3. Сөз, әңгіме, баспа өнімі

4. Өндірістік шу, діріл

5. Бактериялар, вирустар, гельминттер

 

74. Гигиеналық зерттеулердің негізгі әдістердің қайсысы жатады:

1. Санитарлық тексеру

2. Биохимиялық талдау

3. Клиникалық тексеру

4. Микробиологиялық

5. Морфологиялық

 

75. Гигиеналық зерттеулерге негізгі әдістердің қайсысы жатады:

1. Санитарлық тексеру

2. Биохимиялық талдау

3. Клиникалық тексеру

4. Микробиологиялық

5. Морфологиялық

 

76. Санитарлық тексеру әдісімен не зерттелінеді:

1. Қоршаған ортаның жекелеген факторларының әсер ету механизмі

2. Қоршаған ортаның химиялық факторлармен улану клиникасы

3. Аурулардың құрылымы мен таралымы

4. Адамның тіршілік ортасы мен оның тіршілігіне әсер ететін орта факторлары

5. Адамның тіршілігіне әсер ететін орта факторлары

 

77. Санитарлық тексеру әдісіне жатады:

1. Санитарлық-статистикалық зерттеулер

2. Санитарлық-токсикологиялық сараптамалар

3. Тұрғындарды медициналық тексеру

4. Жалпы санитарлық тәртіпке орта факторларының әсері

5. Санитарлық бейнелеу

 

78. Санитарлық тексеру әдісіне жатады:

1. Санитарлық-статистикалық зерттеу

2. Санитарлық-токсикологиялық сараптамалар

3. Тұрғындарды медициналық тексеру

4. Жалпы санитарлық тәртіпке орта факторларының әсерін зерттеу

5. Қоршаған орта факторларын тереңдетілген санитарлық тексеру

 

79. Тереңдетілген санитарлық тексеру әдісінің артықшылығы неден тұрады:

1. Жасушалық және субжасушалық деңгейде зерттеулерді жүргізу

2. Тұрғындар денсаулығын бағалау

3.Санитарлық бейнелеу әдісін қабылдау барысында обьективті аналитикалық мәліметтерді қосымша енгізу

4.Гигиеналық нормативтерді орнатуда

5. Санитарлық-токсикологиялық сараптамалар

 

80. Тереңдетілген санитарлық тексеру негізінде:1. Гигиеналық норматив орнатылады

2. Зерттелінетін нысанның санитарлық төлқұжаты құрастырылады

3.Тұрғындар арасында сол немесе басқа патологияның жиілігі есептеледі

4. Сыртқы белгілері бойынша нысанға баға беріледі

5. Анықталған санитарлық шаралар және оларды жою бойынша шаралар

 

81. Зерттелінетін нысанның санитарлық төлқұжатында жүргізіледі:

1.Қоршаған ортаның химиялық факторларының табалдырықтық концентрациясы

2. Қоршаған ортаның физикалық факторларының табалдырық деңгейі

3. Тұрғындар арасында сол немесе басқа патологияның жиілігі есептеледі

4. Анықталған санитарлық шаралар және оларды жою бойынша шаралар

5. Зерттелінетін химиялық фактордың әсері кезіндегі уланудың клиникасы

 

82. Зерттелінетін нысанның санитарлық төлқұжатында жүргізіледі:

1.Қоршаған ортаның химиялық факторларының табалдырықтық концентрациясы

2. Қоршаған ортаның физикалық факторларының табалдырық деңгейі

3. Тұрғындар арасында сол немесе басқа патологияның жиілігі есептеледі

4. Анықталған санитарлық шаралар және оларды жою бойынша шаралар

5. Зерттелінетін химиялық фактордың әсері кезіндегі уланудың клиникасы 

83. Эпидемиологиялық әдістің мәні неде:

1.Жануарларға жасалатын экспериментте жүйелер мен органдарға орта факторларының әсерін зерттеу

2. Адамның тіршілік ортасына орта факторларының әсерін зерттеу

3. Ауру ағымына орта факторларының әсерін зерттеу

4. Зерттелінетін аймақта қаралуы бойынша аурушаңдылықты зерттеу

5. Химиялық агенттердің улылық параметрлерін орнату

 

84. Тұрғындар денсаулығын эпидемиологиялық зерттеу әдісі

1. Нәрестелер өлімін зерттеу

2.Жануарларға эксперимент кезінде мүшелер мен жүйелерге орта факторларының әсерін зерттеу

3. Адамның өмір сүру жағдайына орта факторларының зерттеу

4. Ауру ағымына орта факторларын зерттеу

5. Химиялық агенттерінің улылық параметрлерін орнату

 

85. Заттың биологиялық белсенділігі жөніндегі толық ақпарат береді:

1. Жедел эксперимент

2. Зияндылықтың органолептикалық белгілеріне әсерін зерттеу

3. Созылмалы эксперимент

4. Заттың кумулятивтігін анықтау бойынша эксперимент

5. Жеделдеу эксперимент

 

86. Ерікті адамдарға нормалау бойынша эксперименттер жүргізіледі:

1. Орташа өлім туғызатын мөлшерін анықтау үшін

2. Кумулятивтігін орнату үшін

3. Атмосфералық ластану иісінің табалдырығын орнату

4. Созылмалы әсер ету табалдырығын орнату

5. Эмбриотоксикалық әсер бойынша табалдырығын анықтау

 

87. Орташа өлім туғызатын концентрация болып табылады:

1. LD 50

2. CL 50

3. Созылмалы әсер ету табалдырығы

4. Жиналу коэффициенті

5. ШРЕК

 

88. Заттың жиналуы –бұл:

1. Орташа өлім туғызатын концентрация

2. Улану клиникасы

3. Ағзада жүйелер мен мүшелерде заттардың жиналуы

4. Жедел әсер ету табалдырығы

5. Созылмалы әсер ету табалдырығы

 

89. Жобаны гигиеналық сараптау кезінде мынадай әдіс қолданылады:

1. Лабораториялық эксперимент

2. Формула бойынша есептеу

3. Аспаппен тексеру

4. Бейнелеу

5. Биохимиялық тексеру

 

90. Сурет. ластанудың әсеріне биологиялық жауаптың пирамиданың 1-нші саны неге сәйкес келеді:

1. Өлімшілдік

2. Аурушаңдылық

3. Аурудың физиологиялық белгілері

4. Маңызы белгісіз өзгерістер

5. Ағзада ластағыштардың жиналуы

 

91. Сурет

Ластанудың әсеріне биологиялық жауаптың пирамиданың 2- нші саны неге сәйкес келеді:

1. Өлімшілдік

2. Аурушаңдылық

3. Аурудың физиологиялық белгілері

4. Маңызы белгісіз өзгерістер

5. Ағзадағы ластағыштардың жиналуы

 

92. Сурет

Ластанудың әсеріне биологиялық жауаптың пирамиданың 3- нші саны неге сәйкес келеді:

1. Өлімшілдік

2. Аурушаңдылық

3. Аурудың физиологиялық белгілері

4. Маңызы белгісіз өзгерістер

5. Ағзадағы ластағыштардың жиналуы

 

93. Сурет

Ластанудың әсеріне биологиялық жауаптың пирамиданың 4- нші саны неге сәйкес келеді:

1. Өлімшілдік

2. Аурушаңдылық

3. Аурудың физиологиялық белгілері

4. Маңызы белгісіз өзгерістер

5. Ағзадағы ластағыштардың жиналуы

 

94. Сурет

Ластанудың әсеріне биологиялық жауаптың пирамиданың 5- нші саны неге сәйкес келеді:

1. Өлімшілдік

2. Аурушаңдылық

3. Аурудың физиологиялық белгілері

4. Маңызы белгісіз өзгерістер

5. Ағзада ластанулардың жиналуы

 

 

Ауа гигиенасы

 

95. Гигрограф мынаны анықтау үшін қажет:

1. Температураны

2. Ылғалдылықты

3. Ауаның қозғалыс жылдамдығы

4. Атмосфералық қысымды

5. Ауаның шаңдануы

 

96. Ауаны санациялау мыналар үшін жүргізіледі:

1. Ауа температурасының жоғарылауы

2. Ауа температурасының төмендеуі

3. Ауадағы микроағзалардың өлуі

4. Атмосфералық қысымның төмендеуі

5. Ауаның ылғалдылығының төмендеуі

 

97. Атмосфералық ауаны санитарлық қорғау бойынша жоспарлау шаралары:

1. Санитарлық-қорғаныс аумағын ұйымдастыру

2. Мекемелерде тазарту қондырғыларын орнату

3. Ауадағы зиянды заттардың ШРЕК тағайындау

4. Зиянды заттарды зиянсызға алмастыру

5. Тұйықталған технологиялық циклдерді енгізу

 

98. Ауаның бактериалды ластану деңгейін анықтау үшін қолданылатын аспап:

1. Психрометр

2. Анемометр

3. Электротермометр

4. Кротов аспабы

5. Кататермотер

 

99. Кессондық ауру мынаның нәтижесінде пайда болады:

1. Микроклиматтың қолайсыз жағдайларының ағзаға әсері

2. Жарықтанудың қолайсыз жағдайларының ағзаға әсері

3. Жоғары атмосфералық қысымның ағзаға әсері

4. Төменгі атмосфералық қысымның ағзаға әсері

5. Күнде адамның ұзақ уақыт болуы

 

100. Биіктік ауруының себебі болып табылады:

1. Төменгі атмосфералық қысым

2.Қолайсыз микроклимат

3.УК сәулесінің жеткіліксіздігі

4. Жеткіліксіз жарықтану

5. Балансталмаған тамақтану

 

101. Ауа ортасының бактриалды ластануының санитарлық көрсеткіші болып табылады:

1. Ауаның қозғалысы

2. УК радиацияның деңгейі

3. Микробтық сан

4. Инфрақызыл радиацияның деңгейі

5. Табиғи жарықтандыру деңгейі

 

102. Өндірістік фактор- кессон ауруының себебі:

1. Цехтағы шудың жоғарғы деңгейі

2. Жеткіліксіз жарықтандыру

3. Жоғары атмосфералық қысым

4. Қолайсыз микроклимат

5. Төменгі атмосфералық қысым

 

103. Биіктік ауруының себебі:

1. Қолайсыз микроклимат

2. УК радиацияның жоғарғы деңгейі

3. Қолайсыз жұмыс позасы

4. Ауадағы төменгі парциалдық қысым

5. Жарықтық ашығу

 

104. Есептеу әдісімен қандай көрсеткішті анықтауға болады:

1. Ауаның қозғалысы

2. Ауа алмасу еселігі

3. Атмосфералық қысым

4. Инсоляция деңгейі

5. Ауа ортасының ионизациясы

 

105. Адамға жарықтану жағдайының әсерін мына зерттеулер арқылы анықтауға болады:

1. Тері температурасы

2. Микроклимат көрсеткіштері

3. Көру анализаторының қызметі

4. Тер бөліну қызметі

5. Табиғи және жасанды жарықтандыру көрсеткіштері

 

106. Бөлменің табиғи жарықтандыру деңгейін бағалайтын санитарлық көрсеткіштері:

1. Жарық көзінің түрі мен жарық беретін арматураның сипаты

2. Ватт/м2Жарықтандыру деңгейі

3. Салыстырмалы ылғалдылық және барометрлік қысым

4. ТЖК, ЖК,түсу бұрышы

5. Ауа алмасу еселігі

 

107. Айқын жалпы белсендендіретін әсері бар:

1. Ультракүлгін сәулелері

2. Иондағыш сәулеленулер

3. Лазерлік сәулеленулер

4. Инфрақызыл сәулелер

5. Көрінетін жарық

 

108. Адамның жылулық жағдайын бағалайтын субьективтік көрсеткіштер:

1. Дене мен тері температурасы

2. Жылу сезіну

3. Тер бөліну

4. Жылу алмасу

5. Пульс пен тыныс алу жиілігі

 

109. Люминесцентті шамдардың артықшылықтары:

1. Сәулелену спектрі табиғиға жақын

2. Стробоскоптық эффект

3. Жарықтанудың біркелкі еместігі

4. Жылулық сәулелену

5. Өте жоғары жарқындық

 

110.Қыздыру шамдарымен салыстырғанда люминесценттік шамдардың артықшылықтары:

1. Шашыранды жарық

2. Көлеңкелер жоқ

3. Стробоскоптық әсер

4. Жылулық сәулелену

5. Сәулелену спектрі күндізгіден айырмашылығы бар

 

111. Люминесцентті жарықтандырудың кемшіліктері:

1. Стробоскоптық әсер

2. Жарықтанудың біркелкілігі

3. Аз жарқындық

4. Жылулық сәулелену

5. Сәулелену спектрі табиғиға жақынырақ

 

112. Бөлменің жасанды жарықтандыруын бағалайтын санитарлық көрсеткіштер:

1. Эквивалентті температура

2. ЖК, ТЖК

3. Жұмыс орнының жарықтандыру деңгейі, біркелкілігі

4. Ауаның қозғалысы және жылдамдығы

5. Жарық бағыты бойынша бөлмелердің орналасу реті

 

113. Бактерицидтік әсері бар:

1. Инфрақызыл сәулеленулер

2. Ультра күлгін сәулесі

3. Көрінетін жарық

4. Төменгі жиілікті дыбыс

5. Жоғары жиілікті дыбыс

 

 

114. Бөлменің инсоляциялық тәртібінің түрлері:

1. Максималды

2. Жоғарғы

3. Минималды

4. Төменгі

5. Аздаған

 

115. Жоғарғы атмосфералық қысымның әсеріне ұшырайтын жағдайлар:

1. Әуеде ұшатын аппараттарда ұшу

2. Кессонндық жұмыстар

3. Ұшақта ұшу

4. Тауға шығу

5. Тау жолдарының құрылысы

 

116. Ауаның қозғалысын анықтайтын аспап:

1. Барограф

2. Гигрограф

3. Флюгер

4. Анемометр

5. Спектрограф

 

117. Ауаның қозғалыс жылдамдығын анықтайтын аспаптар:

1. Барометр

2. Термометр

3. Анемометр

4. Гигрометр

5. Кататермометр

 

118. Төменгі атмосфералық қысым кезінде адамда дамитын ауру:

1. Кессонндық ауру

2. Биіктік ауруы

3. Тырысу

4. Діріл ауруы

5. Шу ауруы

 

119. Жоғарғы және төменгі атмосфералық қысым кезінде дамитын ауруларға жатады:

1. Пневмония

2. Артрит

3. Мезгілдік аурулар

4. Кессонндық ауру

5. Биіктік ауруы

 

120. Ауаның физикалық қасиеттері:

1. Температура

2. О2 болуы

3. Улы газдардың болуы

4. Микроағзалардың болуы

5. СО2 концентрациясы

 

121. Желдету қажет:

1.Ауаның ылғалдылығын жоғарылату

2. Атмосфералық қысымды төмендету

3. СО2 концентрациясын төмендету

4. Шу деңгейін төмендету

5. Радиация деңгейін төмендету

 

122. Ауаның физикалық қасиеттеріне жатады:

1. СО2 мөлшері

2. Микроағзалардың саны

3. Ауаның қозғалысы

4. О2 мөлшері

5. Улы газдардың болуы

 

123. Ауаның физикалық қасиеттері:

1. Микроағзалардың мөлшері

2. Ауаның электрозарядталуы

3. О2 мөлшері

4. Улы газдардың болуы

5. СО2 мөлшері

 

124. Табиғи атмосфералық ауаның құрамы:

1. Кальций

2. Натрий

3. Азот

4. Кобальт

5. Қорғасын

 

125. Табиғи атмосфералық ауа құрамында болады:

1. Натрий

2. Кальций

3. Инертті газдар

4. Со

5. Рв

 

126. Жел раушаны-бұл:

1. Ауаның қозғалысы кезіндегі ылғалдылығының өзгеруі

2. Шу деңгейінің өзгеруі

3. Жыл бойында жергілікті жерге тән жел раушанының графикалық өзгеруі

4. Атмосфералық қысымның өзгеруі

5. Ауаның температурасының өзгеруі

 

127. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы қамтамасыздалады:

1. о2 болуы

2. со2 болуы

3. Су буларының мөлшері

4. Тотықтарының болуы

5. Күкірт тотығының мөлшері

 

128. Жасанды УК сәулелендіру мыналар үшін жүргізіледі:

1. Ауа алмасуын жақсарту

2. Температураны оптимизациялау

3. Мешелдің алдын алу

4. Ауаның ылғалдылығын жоғарылату

5. Ауаның ылғалдылығын азайту

 

129. Ауаның температурасы өлшенеді:

1. Барометрмен

2. Люксметрмен

3. Анемометрмен

4. Термографпен

5. Кротов аспабы арқылы

 

130. Сурет

Бұл аспап атмосфералық қысымды анықтау үшін қолданылады.Аталуы қандай:

1. Анемометр

2. Кататермометр

3. Барометр-анероид

4. Сынапты барометр

5. Психрометр

 

131. Сурет

Осы берілген аспап ауаның қозғалыс жылдамдығын анықтау үшін қолданылады. Атаңыз:

1. Анемометр

2. Кататермометр

3. Психрометр

4. Барометр

5. Люксметр

 

132. Сурет

Осы аспап ауаның бактериалды ластануын зерттеу үшін қолданылады. Атаңыз:

1. Аспиратор

2. Кротов аппараты

3. Автоклав

4. Термостат

5. Петри табақшасы

 

133. Сурет

Бұл аспап бөлменің ылғалдылығын зерттеу үшін қолданылады. Оны атаңыз:

1. Гигрометр

2. Психрометр

3. Анемометр

4. Кататермометр

5. Аспиратор

 

134. Сурет

Бұл аспап мынаны анықтау үшін қолданылады:

1. Ауаның ылғалдылығы

2. Ауаның қозғалыс жылдамдығы

3. Жарықтандыру

4.Ауаның бактериалды ластануы

5. Ауаның химиялық ластануы

135. Сурет

Бұл аспаптар қалай аталады:

1. Гигрометр

2. Психрометр

3. Анемометр

4. Кататермометр

5. Аспираторлар

136. Сурет

Бұл аспаптар мынаны анықтау үшін қолданылады:

1. Ауаның ылғалдылығы

2. Ауаның қозғалыс жылдамдығы

3. Жарықтандыру

4. Ауаның бактериалды ластануы

5. Ауаның химиялық ластануы

137. Сурет

Берілген аспап ауаның химиялық ластануын анықтау үшін қолданылады. Ол қалай аталады:

1. Анемометр

2. Кротов аппараты

3. Фотокалориметр

4. Аспиратор

5. Кататермометр

 

 

138. Сурет

«Жел раушаны» мәліметтері бойынша желдің басым тұратын бағытын көрсетіңіз:

1) Оңтүстік

2) Оңтүстік шығыс

3) Солтүстік шығыс

4) Солтүстік батыс

5) Батыс

 

139. Жарықтандыру коэффициенті дегеніміз не?

1. Терезенің әйнектелген бетінің еден ауданына қатынасы

2. Терезенің шетінен арақашықтығының бөлме тереңдігінің еденге дейінгі ара қатынасы

3. Шамның жиынтық қуатының еден ауданына қатынасы

4. Түптеусіз терезе ауданының еден ауданына қатынасы

5. Тіке түскен күн сәулесінің жарықтану ұзақтығының пайызы

 

 

140. Сурет

Суретте берілген аспап қалай аталады:

1. Актинометр

2. Люксметр

3. Термометр

4. Барометр

5. Кататермометр

 

141. Сурет

Суретте берілген аспап не үшін қолданылады:

1.Сүттің тығыздығын өлшеу үшін

2. Ылғалдылығын өлшеу үшін

3. Радиацияны өлшеу

4. Жарықтандыруды өлшеу

5. Атмосфералық қысымды өлшеу

 

 

Су гигиенасы

 

142.Сурет

Берілген сызбада су тұтқыш горизонт 4 санымен белгіленген. Бұл қандай суларға жатады:

1 Пластаралық қысымсыз суларға

2 Пластаралық қысымды суларға (артезианды)

3 Грунт суларына

4 Жер беті суларына

5 Беттік суларға (верховодка)

 

143.Сурет

Берілген сызбада су тұтқыш горизонт 3 санымен белгіленген. Бұл қандай суларға жатады:

1 Пластаралық қысымсыз суларға

2 Пластаралық қысымды суларға (артезианды)

3 Грунт суларына

4 Жер беті суларына

5 Беттік суларға (верховодка)

 

144.Сурет

Берілген сызбада су тұтқыш горизонт 2 санымен белгіленген. Бұл қандай суларға жатады:

1Пластаралық қысымсыз суларға

2 Пластаралық қысымды суларға (артезианды)

3 Грунт суларына

4 Жер беті суларына

5 Беттік суларға (верховодка)

 

145. Өзен суларының жалпы қасиеттерінің бірі болып табылады:

1. Төменгі минералдылығы

2. Ілінген заттардың төменгі мөлшері

3. Аздаған микробтық ластану

4. Еріген оттегінің болмауы

5. Метеожағдайларға байланыссыз су көлемінің тұрақтылығы

 

146. Беткей су көздерінің өзіне тән ерекшелігі болып табылады:

1. Техногенді ластану мүмкіндігі

2. Жоғары минералдылық

3. Ілінген заттардың аздаған мөлшері

4. Еріген оттегінің болмауы

5. Климаттық жағдайларға байланыссыз су көлемінің тұрақтылығы

 

147. Су сапасы мен оның тұрақтылығы бойынша соңғы орында болады:

1. Беткей көздер

2. Пласт аралық қысымды сулар

3. Сызатты сулар

4. Грунт сулары

5. Беткей су (верховодка)

 

148. Су сапасын жақсартудың негізгі әдісі:

1. Тек мөлдірлеу

2. Тек түссіздендіру

3. Тек қана залалсыздандыру

4. Тұщыландыру

5. Мөлдірлеу, түссіздендіру, залалсыздандыру

 

149. Суды мөлдірлеу әдістерінің бірі болып табылады:

1. Тұндыру

2. Хлорлау

3. Озондау

4. Дефторлау

5. Залалсыздандыру

 

150. Шаруашылық ауыз су мақсатында ең алдымен қандай көзді пайдаланады:

1. Өзендерді

2. Грунттық суларды

3. Көл

4. Артезиан сулары

5. Су қоймасы

 

151. Тіс жегісіне әкелетін ауыз суда фтордың мөлшері қанша болуы қажет:

1. 0,7 мг/л төмен

2. 1,0-1,5 мг/л

3. 2,0-3,0 мг/л

4. 3,5-4,0 мг/л

5. 4,5-5,0 мг/л

 

152. Су құбыр бекеттерінде залалсыздандырудың қандай түрлері қолданылады:

1. Хлорлау

2. Қайнату

3. Перманганаттау

4. Күмістің олигодинамикалық әсері

5. Сүзгілеу

 

153. Судағы фтордың лимитті санитарлық көрсеткіші:

1. ШРЕД

2.ШРЕК

3. ҚН мен Е

4.Мем стандарт

 

154. Фтор қандай эндемиялық аурудың себебі болып табылады:

1. Флюороз, тіс жегісі

2. Эндемиялық жемсау

3. Темір тапшылықты анемия

4. Молибдендік подагра

5. Стронцийлі мешел

 

155. Адам ағзасындағы судың мөлшері:

1. 63-65 %

2. 90-95 %mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.074 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал