Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Є) лібералізація організації видів діяльності і торгівлі.
90. До регіональних факторів, які впливають на підвищення продуктивності праці, відносять:

а) структурні зрушення у виробництві;

б) підвищення технічного рівня виробництва;

в) забезпечення організаційного процесу оновлення техніки;

г) поглиблення спеціалізації;

д) створення умов для поширення горизонтальної промислової політики;

є) лібералізація організації видів діяльності і торгівлі.

91. До виробничих факторів, які впливають на підвищення продуктивності праці, відносять:

а) структурні зрушення у виробництві;

б) підвищення технічного рівня виробництва;

в) забезпечення організаційного процесу оновлення техніки;

г) поглиблення спеціалізації;

д) створення умов для поширення горизонтальної промислової політики;

є) лібералізація організації видів діяльності і торгівлі.

92. Система управління за критерієм продуктивності враховує такі блоки рішень:

а) планування і продуктивність;

б) планування і прогнозування;

в) організація і продуктивність;

г) рентабельність і продуктивність;

д) всі відповіді вірні.

93. Вихідний блок питань в системі управління продуктивністю, в якому продуктивність розглядається як міра того, як використовують конкретні ресурси для своєчасного виконання цілей, має назву:

а) планування і прогнозування;

б) планування і продуктивність;

в) організація і продуктивність;

г) мотивація і продуктивність.

94. Один із блоків в системі управління продуктивністю, який являє собою організаційний процес, за допомогою якого керівництво з’єднує в єдиний механізм трудові ресурси, матеріали, технологію, інформацію і людей для досягнення поставлених цілей, має назву:

а) планування і прогнозування;

б) планування і продуктивність;

в) організація і продуктивність;

г) мотивація і продуктивність.

95. Один з блоків в системі управління продуктивністю, який передбачає урахування економічних, соціальних, моральних, духовних стимулів, які можуть позитивно впливати на продуктивність (якість трудового життя, оплата праці, контроль якості, тощо), має назву:

а) мотивація і продуктивність;

б) планування і продуктивність;

в) організація і продуктивність;

г) лідерство і продуктивність.

96. Один з блоків в системі управління продуктивністю, який враховує взаємозв’язок питань продуктивності і процесів обміну інформацією, ухвалення рішень і забезпечення керівництва, має назву:

а) організація зв’язку і продуктивність;

б) планування і продуктивність;

в) організація і продуктивність;

г) лідерство і продуктивність;

д) мотивація і продуктивність.

97. До елементів грошової системи, як складової національної системи обороту продуктивних сил, відносять:а) фінанси підприємств;

б) національна грошова одиниця;

в) система грошового обігу;

г) правові та економічні умови кредитування;

д) фінанси населення.

98. До елементів фінансової системи, як складової національної системи обороту продуктивних сил, відносять:

а) фінанси підприємств;

б) національна грошова одиниця;

в) система грошового обігу;

г) правові та економічні умови кредитування;

д) фінанси населення.

99. До елементів кредитної системи, як складової національної системи обороту продуктивних сил, відносять:

а) фінанси підприємств;

б) національна грошова одиниця;

в) система грошового обігу;

г) правові та економічні умови кредитування;

д) фінанси населення.

100. Розрізняють такі важливі аспекти якості продукції:

а) відповідність технічним умовам;

б) якість конструкції;

в) функціональна якість;

г) всі відповіді вірні.

101. Чи вірно твердження: «Ресурсно-виробничі ознаки національного суверенітету втілюються у національній системі обороту елементів продуктивних сил, національному економічному управління та регулюванні»:

а) вірно;


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал