Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вправа 1. Знайдить правильну відповідь
1. Під поняттям «інституціональна одиниця» розуміється:

а) юридична особа;

б) економічна одиниця, що веде бухгалтерську звітність;

в) економічна одиниця, що самостійно приймає рішення;

г) економічна одиниця, який притаманні усі вищеназвані риси.

2. В системі національних рахунків поняття «кінцева продукція» означає:

а) вартість виготовленої продукції;

б) вартість виготовленої продукції мінус вартість проміжної продукції;

в) вартість товарів та послуг, які купують споживачі для кінцевого використання;

г) усі попередні відповіді вірні.

3. Трансфертні платежі – це:

а) виплати домашнім господарствам, не обумовлені додаванням з їх боку товарів та послуг;

б) виплати окремим громадянам;

в) виплати підприємцям;

г) всі відповіді невірні.

4. Якщо обсяг реального ВВП знизився на 6 %, а чисельність населення зменшилась на 3 %, то:

а) реальний ВВП на душу населення знизився;

б) реальний ВВП на душу населення збільшився;

в) номінальний ВВП не змінився;

г) ціни знизились на 3 %.

5. До ВВП, розрахованого як сума витрат, не входить:

а) валові інвестиції; в) державні витрати;

б) чистий експорт; г) заробітна плата.

6. Якщо обсяг номінального ВВП та рівень цін підвищились, то:

а) реальний ВВП не змінився;

б) реальний ВВП збільшився;

в) реальний ВВП зменшився;

г) ця інформація не дозволяє визначити динаміку реального ВВП.

7. Якщо з національного доходу відняти внески на соціальне страхування, податки з прибутку корпорацій, нерозподілені прибутки корпорацій і додати суми всіх трансфертних платежів, то отримана сума – це:

а) особистий дохід; в) чистий внутрішній продукт;

б) амортизація; г) дохід, яким розпоряджуються.

8. Дохід, яким розпоряджуються, – це

а) зарплатня, рента і дохід у формі відсотка на капітал;

б) зарплатня, рента і дохід у формі відсотка на капітал мінус податок на особистий дохід;

в) особистий дохід мінус індивідуальні податки;

г) всі відповіді невірні.

9. Найважливішим фактором, що впливає на кругообіг продуктів та доходів, є:

а) споживання; в) дії держави та закордонних

суб’єктів;

б) інвестиції (капіталовкладення); г) дії закордонних суб’єктів.

10. Додана вартість охоплює:

а) вартість спожитого основного капіталу;

б) заробітну плату та прибуток підприємств;

в) відсоток на позиковий капітал та ренту;

г) непрямі податки на бізнес.

Вправа 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це сума всіх реалізованих товарів і послуг.

2. До складу ВВП, який обчислюється за методом доходів, належать валові внутрішні інвестиції

3. Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні ВВП за методом доходів.4. Валовий національний доход (ВНД) – це сума внутрішніх первинних доходів плюс внутрішні трансферти.

5. Елементом особистого доходу є соціальні зовнішні трансферти.

6. Чисті неприбуткові податки використовуються для обчислення ВВП за виробничим методом.

7. Обчислення ВВП за методом витрат дає можливість встановити роль приватного сектору в економіці.

8. Валові приватні інвестиції враховуються при обчисленні ВВП за методом доходів.

9. Трансфертні платежі – це виплати домашнім господарствам, не зумовлені участю у процесі виробництва.

10. Номінальний ВВП визначається за цінами попереднього року.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал