Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь. 1. Закон спадної граничної продуктивності діє:
1. Закон спадної граничної продуктивності діє:

а) при пропорційному зростанні всіх ресурсів;

б) за умов, що запас усіх ресурсів виробника необмежено в короткостроковому періоді;

в) за умов, що не змінюються витрати принаймні одного фактору;

г) при необмеженості трудових ресурсів.

2. Ізокванта – це крива, що ілюструє:

а) всі співвідношення факторів, використання яких дає однаковий обсяг випуску продукції;

б) граничний продукт;

в) різні обсяги продукту, які можна зробити при заданих кількостях ресурсів;

г) середній продукт.

3. Виробнича функція показує:

а) які витрати потрібно здійснити на той чи інший обсяг випуску;

б) найбільш вигідний для фірми випуск при заданих цінах на ресурси;

в) максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення ресурсів;

г) мінімальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення ресурсів.

4. Сукупний продукт досягає максимального рівня, коли:

а) середній продукт дорівнює нулю; в) граничний продукт більше

нуля;

б) граничний продукт дорівнює нулю; г) середній продукт більше

нуля.

5. Заміщення одного ресурсу іншим за умов незмінності обсягу виробництва відбувається:

а) при русі по одній ізокванті;

б) при переході з однієї ізокванті на іншу;

в) тільки у випадку спадної продуктивності;

г) немає правильної відповіді.

Вправа 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1. Ізокванта має негативний нахил.

2. Залежність приросту обсягу випуску продукції від збільшення факторів виробництва характеризується поняттям “позитивний ефект масштабу”.

3. В довгостроковому періоді фактори виробництва мають постійний характер.

4. У будь-якім виробництві може виникати позитивний ефект масштабу.

5. Якщо гранична норма технічного заміщення праці капіталом дорівнює 2, то для забезпечення обсягу виробництва продукції незмінним при скороченні використання праці на 4 одиниці, необхідно збільшити використання капіталу на 1/2 одиниці.

Вправа 3. Виконайте завдання

1. Заповніть пропуски в наступній таблиці:

Кількість одиниць праці L Сукупний продукт ТР Граничний продукт МР Середній продукт АР
   
   
   
   
    3,2

 

2. Використовуючи наявні дані, визначте граничний продукт праці і середній продукт праці. Побудуйте криві сукупного, граничного і середнього продукту. При якій кількості праці крива МР перетне криву АР? Яку економічну закономірність відбивають ці графіки?L ТР МР АР
   
   
   
   
   
   
   
   

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал