Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь. 1. Найбільш вірним визначенням економічної теорії є:
1. Найбільш вірним визначенням економічної теорії є:

а. наука про керівництво економікою;

б. наука економити гроші та збільшувати прибуток;

в. наука про проблеми найбільш повного задовільнення потреб в умовах обмеженості ресурсів;

г. наука про виробництво товарів у суспільстві.

2. Із економічних шкіл історично першою була школа:

а. марксизму;

б. меркантилізму;

в. кейнсіанства;

г. класичної політекономії.

3. У яку групу факторів виробництва входять організаторські здатності керівника приватної фірми?

а. земля;

б. капітал;

в. праця;

г. підприємницька здатність.

4. Внаслідок обмеженості ресурсів

а. люди і суспільства повинні робити вибір з різних альтернатив;

б. потреби суспільства зростають;

в. найбільш привабливі речі мають найвищі ціни;

г. виробництво необхідно планувати з єдиного центру.

5. До методів наукового пізнання економічних процесів не належить

а. метод фізико-природних спостережень;

б. метод наукової абстракції;

в. метод індукції й дедукції;

г. метод аналізу й синтезу.

6. Крива виробничих можливостей ілюструє

а. розподіл доходів між групами населення;

б. трансформацію відносин власності при переході від одної економічної системи до іншої;

в. усі можливі комбінації купівлі двох товарів при наявності певного бюджету;

г. усі можливі комбінації виробництва двох товарів при певній кількості ресурсів.

7. Теза про „невидиму руку” ринку міститься в теоретичних концепціях

а. Кейнсіанства;

б. Інституціоналізму;

в. класичного напрямку;

г. марксизму.

8. Що обумовлює необхідність економічного вибору?

а. різноманітність потреб людей і суспільства;

б. наявність багатьох альтернатив використання грошей;

в. постійне зростання потреб;

г. обмеженість ресурсів.

9. Який з перелічених методів недоцільно використовувати в економічних дослідженнях?

а. моделювання;

б. статистичний аналіз;

в. наукова абстракція;

г. експеримент.

10. Методом економічної теорії, що полягає у відмові від поверхневих, несуттєвих сторін явища з метою розкриття його суті, є

а. аналіз та синтез;

б. історичне та логічне;

в. індукція та дедукція;

г. наукова абстракція.

Вправа 2. Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження:

1. Мотивом трудової діяльності людей є зростання потреб.

2. Предметом економічної теорії є наука про закони виробництва і обігу життєвих благ у суспільстві.

3. В економічних дослідженнях доцільним є використання такого метода як експеримент.

4. До факторів виробництва (економічних ресурсів) відносяться підприємницька здібність.

5. На мікроекономічному рівні вирішується питання як позбутися інфляції.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал