Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Економічної результативності аграрних підприємств
Показники Методика розрахунку
1. Валова продукція в порівнянних цінах 2005 року , грн. Σ qі *pі, де pі- співставна ціна 2005 року відповідної продукції, грн. за 1 ц (затверджено Держкомстатом України від 23.01.2007 року №13); qі – кількість одержаної продукції відповідного виду, ц.
2. Валова продукція в поточних цінах, тис. грн. Виробнича собівартість с.г. (Ф.№50 - сг, код 0270, кол. 3) + (Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (Ф.№ 50 – сг, код 0270, кол. 8) – Повна собівартість реалізованої с.-г. продукції, робіт, послуг ( Ф.№ 50 - сг, кол. 7))
3. Валовий дохід (чиста продукція), тис. грн. Валова продукція в поточних цінах – Матеріальні витрати (Ф.№50 - сг, код 0290 (кол.1+кол.2))
4. Прибуток (збиток), тис. грн. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг( Ф.№ 50 - сг, код 0270, кол. 8) - Повна собівартість продукції, робіт, послуг ( Ф.№ 50 – сг, код 0270, кол. 7)
5. Чистий дохід, тис. грн. Валовий продукція в поточних цінах – Поточні (виробничі) витрати (Ф.№ 50 – сг, код 0355, (кол. 1+кол. 2))

 

Завдання 1.

На основі даних форми №50 - сг розрахувати структуру сільськогосподарських угідь в аграрному підприємстві.

Зробити висновки.

 

Таблиця 1

Склад та структура сільськогосподарських угідь __________________________

(назва підприємства, район)

 

Види угідь Базисний рік Звітний рік Відхилення (+,-)
га % га % га в.п.
Рілля            
Багаторічні насадження            
Сіножаті            
Пасовища            
Перелоги            
Сільськогосподарські угіддя   100,0   100,0 Х Х

 

Завдання 2.

На підставі даних Форми № 50 - сг і Форми № 29 - сг визначити рівень використання земельних ресурсів в підприємстві за два роки.

Зробити висновки.

 

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку рівня використання земельних ресурсів

 

Показники Базисний рік Звітний рік Темп росту, %
Загальна земельна площа, га*      
Площа сільськогосподарських угідь, га      
Площа ріллі, га      
Площа багаторічних насаджень, га      
Площа посівів сільськогосподарських культур, га      
Площа посіву інтенсивних культур, га      
в т.ч.: - кукурудза на зерно      
- соняшник      
- картопля      
- овочі      
- баштанні продовольчі      
Площа зрошуваних земель, га      

  

* Значення даного показника міститься у Економічній картці (паспорті) підприємства

Таблиця 3

Рівень використання земельних ресурсів

__________________________, %

(назва підприємства, район)

 

Показники Базисний рік Звітний рік Відхилення, в.п.
Ступінь господарського використання землі      
Ступінь розораності сільськогосподарських угідь      
Ступінь використання ріллі      
Питома вага зрошуваних земель в площі сільськогосподарських угідь      
Питома вага площі інтенсивних культур в площі посіву сільськогосподарських культур      

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал