Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


повинності на користь феодала.
Гремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і

сплачували грошову данину.

9.Яку із зображених історичних пам’яток створено за часів Київської Русі?

 

 

 

 

10. У яких уривках із історичних джерел відображено норми права Київської Русі?

1. «Якщо уб’ють огнищанина, то з убивці стягується 80 гривень. За князівського

старосту – 12 гривень, а за князівського рядовича – 5 гривень»

2. «Якщо ж на шляхтича підніме руку, поб’є його до крові простий селянин чи міщанин,

тоді селянин чи міщанин повинен бути покараний відсіканням руки»

3. «Якщо смерд умре без дітей, то спадщина його передається князю. А якщо боярин чи з

боярської дружини, то князю спадщина не йде»

А1, 2

Б1, 3

В2, 3

Г1, 2, 3

49.Установіть відповідність між назвами періодів історії України та поняттями й термінами, які

потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1Стародавня історія України 2Київська Русь за перших князів 3Розквіт Київської Русі 4Київська Русь за часів правління Ярославичів   Ахристиянізація, «тесть Європи», «Руська правда» Бпривласнююче господарство, археологічна культура, осілий спосіб життя, Велике розселення слов’ян Вкнязівські усобиці, федеративна монархія, з’їзди князів Гязичництво, полюддя, уроки, погости Дфільваркове господарство, покозачення, магнат, шляхта       А Б   В   Г   Д  
    Х              
              Х    
Х        
    Х    

 

       
       
       
       

53.Установіть хронологічну послідовність подій, описаних літописцем. (БГАВ)

 

А«Володимир Мономах сів у Києві в неділю. Зустріли ж його

митрополит Никифор з єпископами і з усіма киянами з честю

великою. І сів він на столі отця свойого і предків своїх, і всі люди

раді були, а заколот улігся».

Б«...і вчинив мир із братом своїм Мстиславом коло Городця. Ірозділили вони по Дніпру Руську землю: Ярослав узяв сю

сторону, а Мстислав – ту. ...і перестали усобиця й заколот, і

була тиша велика в землі Руській».

В«На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські.

Коли зітнулися війська між собою, то сталася січа люта. І

сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало

ніколи».

Г«...і зібралися в городі... щоб уладнати мир. І говорили вони один

одному: «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду

маючи? ...Відтепер з’єднаймося в одне серце й обережімо

Руськую землю. Кожен хай держить отчину свою...»

 

57.Якими були характерні риси неолітичної революції? ((146)

1 винайдення та поширення нових способів виготовлення знарядь

праці: шліфування, пиляння, свердління каменю

2 відокремлення скотарства від землеробства, винайдення колісного

транспорту

3 винайдення зброї дистанційної дії – лука та стріли, розпад

багатолюдних мисливських колективів

4 виникнення нових видів виробництва та виготовлення штучних

продуктів: керамічного посуду, тканини

5 поява першого штучного металу – бронзи, відокремлення ремесла від

землеробства

6 перехід до осілого способу життя, формування стада свійських тварин

і використання їх як тяглової сили

 

  2.У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир Святославич ліквідував владу місцевих племінних князів, які постійно прагнули автономії. регламентував збирання данини, упровадивши «погости» та «уроки». установив формальну зверхність Києва над племінними союзами. запровадив удільно-вотчинний устрій держави.   4. 3. «Рядовичами» в Київській Русі називали селян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала. людей, які перебували у повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину). ремісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину. Гселян, які потрапили в залежність від феодала, уклавши з ним договір найму, працювали в його господарстві.  
  4.У якому столітті відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела? «І спорудив він церкву святої Софії в Києві. І прикрасив її іконами многоцінними, і золотом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же співи воздають богові…» X ст. XI ст. XII ст. XIII ст.   Відповідність програмі: Виникнення та розквіт Київської Русі. Внутрішньополітична діяльність Ярослава Мудрого. Спорудження Софійського собору. Відповідність підручникам: Лях Р. Історія України: Підручник для 7-го класу, К.: Ґенеза, 2003. –– С. 79–80. Власов В. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 114.
5.Укладення збірки норм давньоруського права «Правди Ярослава» призвело до заборони звичаю кровної помсти.   Бзаміни фізичних покарань штрафами. Вупорядкування права власності на землю. Гстворення єдиного стану кріпосних селян

 6.Які чинники спричинили роздробленість Київської Русі?

1. Великі простори держави, етнічна неоднорідність її населення.

2. Чіткий, незмінний механізм спадковості великокнязівської влади.

3. Зміцнення вотчинної форми феодального землеволодіння.

4. Навала монгольських орд хана Батия.

А1, 3

Б1, 4

В2, 3

Г2, 4

 

51.Установіть відповідність між описаними подіями та часом (століттями), коли вони відбулися.

«Охрестився ж він у церкві Святої Софії… у городі Корсуні. По хрещенні ж привів Володимир цесарицю на обручення.. Коли ж охрестили його… передали йому віру християнську…»

«Аскольд же і Дір прийшли. І вискочили всі інші вої з човнів, і мовив Олег Аскольдові й Дірові: «Ви оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого. – І тут винесли Ігоря. А се – син Рюриків».

«І заложив князь город – великий Київ, а в города сього ворота є Золоті… Спорудив [церкву] Благовіщення. Після цього він звів монастир святого Гергія Побідоносця…»

«І взяли татари місто Київ, місяця грудня в 6 день: а Дмитра воєводу привели пораненого до Батия, і не велів Батий убивати його ради його мужності…»

А.IX ст.

Б. X ст.

В. XI ст.

Г. XII ст.

Д. XIII ст.

7. Установіть відповідність між творами та їхнім головним змістом:

 

А“Повість минулих літ”; Б“Слово о полку Ігоревім”; В“Києво-Печерський Патерик”; Г“Повчання” Володимира Мономаха. 1опис чудес життя та подвигів ченців; 2виклад всесвітньої історії, історії походження Русі та розвитку держави; 3похвала князеві Володимиру та прославлення хрещення Русі; 4морально-етичні норми та правила, вказівки для князя, життєпис автора, що має служити прикладом нащадкам; 5літературно-поетичний опис трагічного походу руської дружини проти половців.  
4.Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту? 5. 5. Боротьба київських князів із нападами печенігів успішно завершилася за князя 6. Апоглиблення феодальної роздробленості в країнах Західної Європи.

 

Бзапровадження християнства як державної релігії Русі.

Взростання могутності руських удільних князівств.

Гпадіння Візантійської імперії.

 

 

2.У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир Святославич Аліквідував владу місцевих племінних князів, які постійно прагнули автономії. Брегламентував збирання данини, упровадивши «погости» та «уроки». Вустановив формальну зверхність Києва над племінними союзами. Гзапровадив удільно-вотчинний устрій держави     3.«Рядовичами» в Київській Русі називали Аселян, які мали земельні наділи, вели своє господарство та виконували повинності на користь феодала. Блюдей, які перебували у повній власності феодала (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину). Времісників, які мешкали в садибах феодалів, працювали в їхніх майстернях і сплачували грошову данину. ГГ селян, які потрапили в залежність від феодала, уклавши з ним договір найму, працювали в його господарстві.   Дохристиянську давньоруську пам’ятку культури зображено на фото 2. 3.У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир Святославич   ліквідував владу місцевих племінних князів, які постійно прагнули автономії. 4. 5.«Рядовичами» в Київській Русі називали   селян, які потрапили в залежність від феодала, уклавши з ним договір найму, працювали в його господарстві. 6. 7.У якому столітті відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела? «І спорудив він церкву святої Софії в Києві. І прикрасив її іконами многоцінними, і золотом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же належні співи воздають богові…» XI ст. 8. 9.Укладення збірки норм давньоруського права «Правди Ярослава» призвело до   заміни фізичних покарань штрафами. 10. 11.Які чинники зумовили роздробленість Київської Русі?   Великі простори держави, етнічна неоднорідність її населення. Зміцнення вотчинної форми феодального землеволодіння.  

2. Позначте, яка подія відбулася в ХІ столітті:

А розгром Хозарського каганату;

Б запровадження християнства на Русі як державної релігії;

В зруйнування й пограбування Києва військом Андрія Боголюбського;

Г спорудження храму св. Софії в Києві.

3. Позначте, про якого князя йдеться у творі “Слово про закон і благодать” київського

митрополита Іларіона:

А Святослава;

Б Володимира Великого;

В Ярослава Мудрого;

Г Володимира Мономаха.

4. Позначте рік, у якому об’єдналися Галицьке та Волинське князівства в єдину державу:

А 1171 р.;

Б 1185 р.;

В 1199 р.;

Г 1205 р. .

7. Установіть відповідність між творами та їхнім головним змістом:

4.Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту? 5.Боротьба київських князів із нападами печенігів успішно завершилася за князя

8.Утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової держави середньовіччя сприяло

Апоглиблення феодальної роздробленості в країнах Західної Європи.

Бзапровадження християнства як державної релігії Русі.

Взростання могутності руських удільних князівств.

Гпадіння Візантійської імперії.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал