Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Приклад

Визначити граничні та виконавчі розміри калібру - скоби для кон­тролю вала ø 60к6 та контркалібру до неї. Зобразити схему полів допусків калібрів та дати ескіз робочих калібрів з нане­сенням виконавчих розмірів.

Розв'язок.

1 Згідно з ГОСТ 25347 /2, таблиця 3.Д.14/ знаходимо граничні відхилення вала ø 60к6, які дорівнюють:

еs = 21 мкм; еі = 2 мкм.

тобто

d max= 60,021 мм; d min = 60,002 мм.

 

 

2 Згідно з таблиці 2 ГОСТ 24853 /див. також 2, таблиця 3.Д.15/
виписуємо допуски та граничні відхилення калібрів та контркалібрів.

Для діаметра ø 60мм 6-го квалітету точності вони дорів­нюють:

Z1= 4 мкм; Y1= 3 мкм; Н1= 5 мкм; Н р = 2 мкм.


3 Керуючись рисунком 3 ГОСТ 24853 (див. рисунок 14), буду­ємо схему розташування полів допусків калібрів для контролю вала ø60к6(рисунок 16).

 

 

Рисунок 16 - Схема розташування полів допусків калібру-скоби

для контролю вала ø60к6

 

4. У відповідності з формулами таблиці 1 ГОСТ 24853 (або 2, таблиця 3.Д.16 та рисунка 16 визначаємо розміри калібрів та контркалібрів.

Калібри-скоби:

ПР max = d max - z1 + H1/2 =60,021 - 0,004 + 0,005/2 = 60,0195 (мм);

ПР min = d max - z1 - H1/2= 60,021 - 0,004 - 0,005/2 = 60,0145 (мм);

ПРИ = d max + y1 = 60,021 + 0,003 = 60,024 (мм);

НЕ max = d min + H1/2= 60,002 + 0,005/2 = 60,0045 (мм);

НЕ min = d min - H1/2= 60,002 - 0,005/2 = 59,9995 (мм).

Виконавчі розміри калібрів - скоб:

ПР = ПР min + H1 =60,0145+0,005(мм);

ПРИ = 60,024+0,005 (мм);

НЕ = НЕ min + H1 =59,9995+0,005 (мм).

 

Контркалібри до скоб:

К – ПР max = d max - z1 + Hр/2= 60,021 - 0,004 + 0,002/2 =60,018 (мм);

К - И max = d max + y1 + Нр/2 = 60,021 + 0,003 + 0,002/2 = 60,025 (мм);

К – И min = d max + y1 - Нр/2 = 60,021 + 0,003 - 0,002/2 = 60,023 (мм);

К – НЕ max= d min + Нр/2 = 60,002 + 0,002/2 = 60,003 (мм);

К – НЕ min= d min - Нр/2 = 60,002 - 0,002/2 = 60,001 (мм);

 

Виконавчі розміри контркалібрів:

К - ПР = 60,018-0, 002 (мм);

К и = 60,025-0, 002 (мм);

К - НЕ = 60,003-0, 002 (мм).

 


5 Конструкція робочого калібру-скоби згідно з ГОСТ 18362 з нанесенням виконавчих розмірів та маркірування показана на рисунку 17.

 

Рисунок 17 - Конструкція калібру-скоби для контролю вала ø60к6


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал