Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Проведення загального аналізу та висновків за розрахунками

Розраховані загальні показники укриття працівників ОГД в захисних спорудах: Км = 0,83; КзахРЗ = 0,83; Кжз = 0,7; Ксв.укр = 0,9 дозволяють зробити наступні загальні висновки, а саме:

1. Можливості захисних споруд ОГД складають 0,7 від потрібного, тому необхідно передбачити будівництво додаткового швидкобудівного сховища (ШБС) місткістю 130 чол., або обладнати під захисну споруду інше заглиблене приміщення.

2. Для підвищення ступеня захисту працівників ОГД від дії радіоактивного забруднення місцевості та можливостей системи забезпечення повітрям (Кжз = 0,7) доцільно дообладнати додаткове сховище одним комплектом ФВК-1.

3. Організувати навчання всіх працівників об’єкта діям за сигналами сповіщення ЦО (ЦЗ).

4. Провести перерозподіл закріплення персоналу об’єкта за сховищами з врахуванням побудови додаткового сховища.

 

 

Додаток 1

Таблица 1 – Вихідні дані для індивідуальних розрахунків роботи на тему "Оцінка хімічної обстановки "

Вихідні Дані Номер варіанта
СДОР Хлор Аміак Сірчистий ангідрид Сірково-день Хлор Аміак Фосген Сірково-день Хлор Аміак Сірчистий ангідрид
Кількість, т
Швидкість вітру, V м/с
Чисельність робітників, осіб
Забезпеченість ЗІЗ, %
Відстань до об'єкта, L км 11,5 11,5 14,5 12,5
Характер зберігання Не обва-лована Обвало- вана Не обва-лована Обвало- вана Не обва-лована Обвало- вана Не обва-лована Обвало- вана Не обва-лована Обвало- вана Не обва-лована

Таблиця 2 – Вихідні дані для індивідуальних розрахунків роботи на тему "Оцінка хімічної обстановки"

Вихідні Дані Номер варіанта
СДОР Сірководень Хлор Аміак Фосген Сірководень Хлор Аміак Сірчис-тий ангідрид Сірководень Сірководень
Кількість, т
Швидкість вітру, V м/с
Чисельність робітників, осіб
Забезпеченість ЗІЗ, %
Відстань до об' єкта, L км 25,5 12,5 25,5 12,5
Характер зберігання Обвалована Не обва-лована Обвалована Не обвалована Обвалована Не обвалована Обвалована Не обвалована Обвалована Не обвалована

 Продовження додатку 1

Таблица 3 – Вихідні дані для індивідуальних розрахунків роботи на тему "Оцінка хімічної обстановки "

Вихідні дані Номер варіанта
СДОР Сірчистий ангідрид Аміак Хлор Сірково-день Хлор Аміак Фосген Сірчистий ангідрид Сірково-день Аміак
Кількість, т
Швидкість вітру, V м/с
Чисельність робітників, осіб
Забезпеченість ЗІЗ, %
Відстань до об' єкта, L км 25,5 12,5 11,5
Характер зберігання Обвалована Не обвалована Обвалована Не обвалована Обвалована Не обвалована Обвалована Не обвалована Обвалована Не обвалована

Додаток 2Таблиця 4 – Вихідні дані для оцінки укриття у захисних спорудах

 

№ варіантів Найбільша робоча зміна, (Nр,чол) Завдання 1 Завдання 2 Завд.3 Завд. 4
Висота приміщень, (м) Площа основних приміщень (Sосн, м³) Площа допоміжних приміщень (Sдоп, м³) Потужність вибуху,(кТ) Віддалення (R, км) Швидкість вітру (V,км/г) Умови розташування сховищ Товщина ґрунту (hг, см) Товщина бетону (hб, см) Температура повітря (tп, °С) Не встигають укритися за сигналами ЦО Не встигають укритися за не навченістю
S1 S2 S3 S4 S5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2,4 2,3 Е +19
2,8 2,5 Б +20
3,0 2,4 Е +26
2,4 2,0 В +27
2,8 3,5 Б +18
3,2 2,4 В +21
2,5 2,2 Г +17
3,1 2,3 Б +22
2,8 2,3 Е +25
2,7 3,0 Е +23
3,2 2,3 Д +16
2,8 3,0 Е +26
2,7 2,3 В +27
3,3 2,2 Г +15
2,6 4,0 Е +20
2,5 3,4 Д +28
3,4 3,2 А +14
3,2 4,2 Е +24
2,5 4,0 Б +26
2,4 2,1 В +13
3,0 2,4 Е +27
3,2 2,4 В +21
2,8 2,3 Е +25
2,7 3,0 Е +24
3,4 3,2 А +19
                                                 

Примітки:

1. Значення величин приймаються одинакові для всіх варіантів:

1.1 ∆Рфзах = 100 кПа.

1.2 Вибух наземний.

1.3 Наявність фільтровентиляційного обладнання:

- ФВК=3компл;

- ЕРВ =1компл.

2. Умови розташування сховищ для визначення Кр (таблиця 11.3 в [3, с. 119]):

А – окремо розташоване сховище за межами забудови;

Б – окремо розташоване сховище в межах забудови;

В – вбудоване, в окремо розташованому будинку сховище, стіни над поверхнею землі;

Г – вбудоване, в окремо розташованому будинку сховище, перекриття нижче рівня землі;

Д – вбудоване в середині виробничого комплексу, стіни виступають над поверхнею землі.

Е – вбудоване в середині виробничого комплексу, для перекриттів нижче рівня землі.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.043 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал