Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КККККККККККККККККККККККККК 4 страница


Қаржылық есеп - қисапты талдау әдістері: сатылас талдау; қаржы коэффициенттерін есептеу; деңгейлес талдау.

Қаржылық есеп – қисапты талдау әдістері:сатылас талдау;қаржы коэффициенттерін есептеу;деңгейлес талдау.

Қаржылық есеп-қисапты талдау әдістері:деңгейлес талдау;қаржы коэффициенттерін есептеу;сатылас талдау.

Қаржылық есеп-қисапты талдау әдістері:деңгейлес талдау;сатылас талдау;қаржы коэффициенттерін есептеу.

Қаржылық есеп-қисапты талдау әдістері:Сатылас талдау;Қаржы коэф есептеу;Деңгейлес талдау

Қаржылық ивестициялары:арендага алынган мулик құны;жарғылы капиталда үлестік қатысу шығындары;ұзақ мерзімді заимдар.

Қаржылық инвестициялар:жарғылық капиталда үлестік қатысу шығындары;арендаға алынған мүлік құны;ұзақ мерзімді займдар.

Қаржылық инвестициялар:жарғылық капиталда үлестік қатысу шығындары;арендаға алынған мүлік құны;ұзақ мерзімді займдар.

Қаржылық инвестициялар:жарғылық капиталда үлестік қатысу шығындар;ұзақ мерзімді займдар;арендаға алынған мүлік құны.

Қаржылық менеджердің қызметіне келесі функциялар жатады:Қаржыландыру көздерін тарту және оларды басқару.Банкпен байланыс, ақша айналымын және активтерді басқару.Несиелік саясат, сақтандыру, қаржылық жоспарлау.

Қаржылық портфельдің түрлері:басқыншылық;қалыпты;сақтанымпаз

Қаржылық портфельдің түрлері:басқыншылық;қалыпты;сақтанымпаз.

Қаржылық портфельдің түрлері:басқыншылық;Қалыпты;Тиімді

Қаржылық портфельдің түрлері:Қалыпты;Басқыншылық;Сақтанымсыз.

Қаржылық портфельдің түрлері:Қалыпты;Басқыншылық;Сақтанымсыз.

Қаржылық потфельдің түрлері:басқыншылық; тиімді;қалыпты

Қаржылық ресурстарға жатады:Негізгі қорларға салыған ақшалай қаражаттар.Материалдық емес активтерге салынған ақшалай қаражаттар.Өндірістік қорлар және айналым қорларға салынған ақшалай қаражаттар.Қаржылық стратегия - бұл:Кәсіпорынның қаржы саласыдағы ұзақ мерзімді бағытты анықтау.Үлкен көлемді амалдарды шешуге бағыттау.Кәсіпорын қызметін жалпы ұйымдастырудағы және жүзеге асырудағы айрықша тәсілдемелері.

Қаржылық тетіктер тиімділігі көрсеткіштерді пайдалану құралдары бойынша анықталады:Пайдаға салынатын салық ставкасы.Активтер тұрақтылығы және несиенің орташа есеп айырысу ставкалары.Қарыз және меншікті капиталының арақатынасы.

Қаржылық тетіктің тиімділігіне әсер ететін факторлар:Табысқа салық салудың деңгейі.Қаржылық тетіктің дифформиционал әсері.Қарыздың әсері.

Қаржылық тұтқа тиімділігін есептеу үшін қажетҚаржылық тұтқа иығы;Пайыздық орташа есептік ставка;Дифференциал

Қаржылық тұтқа тиімділігін есептеу үшін қажет:пайыздық орташа еспетік ставкасы;қаржылық тұтқа иығы;Дифференциал.

Қаржылық тұтқа тиімділігін есептеу үшін қажет:пайыздық орташа еспетік ставкасы;қаржылық тұтқа иығы;Дифференциал.

Қаржы-несие шешімін қабылдау кезінде жүргізетін есептеулер:Жай және күрделі пайыздарды есептеу;Дисконттау;КомпаудингтеуҚаржы-несие шешімін қабылдау кезінде жүргізетін есептеулер:Жай және күрделі пайыздарды есептеу;Дисконттау;Компаудингтеу;

Қаржы-несие шешімін қабылдау кезінде жүргізетін есептеулер:Жай және күрделі пайыздарды есептеу.Дисконттау.Компаудингтеу

Қаржыны жоспарлауда норма және нормативтік қосатын нормативтік жүйе :салалық;жергілікті;республикалық.

Қаржыны жоспарлауда норма және нормативтік қосатын нормативтік жүйе :салалық;жергілікті;республикалық.

Қаржыны талдауда қаржы коэффицентінің топтары:іскерлік белсенділік коэффиценті және нарықтық белсенділік коэффицентіөтімділік және пайдалылық коэффиценті

Қаржыны жоспарлау міндеті: есептік және нарықтық ақпарат; экономикалық; құқықтық

Қаржыны жоспарлау міндеті:есептік және нарықтық ақпарат;құқықтық;экономикалық.

Қаржыны жоспарлау міндеті:есептік және нарықтық ақпарат;құқықтық;экономикалық.

Қаржыны жоспарлау міндеті:есептік және нарықтық ақпарат;экономикалық;құқықтық.

Қаржыны жоспарлау міндеті:есептік және нарықтық ақпарат;экономикалық;құқықтық.

Қаржыны жоспарлау міндеті:экономикалық;құқықтық;есептік және нарықтық ақпарат.

Қаржыны жоспарлауда норма және нормативті қосатын нормативтік жүйе:республикалық;Салалық;Жергілікті

Қаржыны жоспарлауда норма және нормативті қосатын нормативтік жүйе:жергілікті;Салалық;Республикалық

Қаржыны жоспарлауда норма және нормативті қосатын нормативтік жүйе: Жергілікті

Қаржыны жоспарлауда норма және нормативті қосатын нормативтік жүйе:жергілікті;республикалық;салалық.

Қаржыны жоспарлауда норма және нормативті қосатын нормативтік жүйе:республикалық;жергілікті;салалық.

Қаржыны жоспарлауда норма және нормативті қосатын нормативтік жүйе:Республикалық;Салалық;Жергілікті.

Қаржыны талдауда келесі қаржы коэфицентінің топтары болып табылады:төлем қабілеттілігі немесе капитал құрылымы коэфиценті;іскерлік белсенділік коэфиценті және нарықтық белсенділік коэфиценті;өтімділік және пайдалылық коэфиценті.

Қаржыны талдауда келесі қаржы коэфицентінің топтары болып табылады:төлем қабілеттілігі немесе капитал құрылымы коэфиценті;іскерлік белсенділік коэфиценті және нарықтық белсенділік коэфиценті;өтімділік және пайдалылық коэфиценті.

Қаржыны талдауда келесі қаржы коэффициентінің топтары ең маңызды болып табылады:төлем қабілеттілігі;Өтімділік коэффициенті;Іскерлік белсенділік коэффициенті

Қаржыны талдауда келесі қаржы коэффициентінің топтары ең маңызды болып табылады : төлем қабілеттілігі өтімділік коэффициенті

Қаржыны талдауда келесі қаржы коэффициентінің топтары ең маңызды болып табылады:төлем қабілеттілігі.өтімділік коэффициенті.іскерлік белсенділік коэффициенті.

Қаржыны талдауда келесі қаржы коэффицтентінің топтары ең маңызды болып табылады:Төлем қабілеттілігі;өтімділік коэффицтенті;іскерлік белсенділік коэффицтенті.

Қаржыны талдауда қаржы коэфицентінің топтары болып табылады:іскерлік белсенділік коэффиценті және нарықтық белсенділік коэффиценті;өтімілік және пайдалылық коэффиценті;төлем қабілеттілігі немесе капитал құрылымы коэффиценті.

Қаржыны талдауда қаржы коэффицентінің топтары табылады:өтімділік және пайдалылық коэффиценті;төлем қабілеттілігі немесе капитал құрылымы коэффиценті;іскерлік белсенділік коэффиценті және нарықтық белсенділік коэффиценті

Қаржыны талдауда қаржы коэффицентінің топтары табылады:өтімділік және пайдалылық коэффиценті;төлем қабілеттілігі немесе капитал құрылымы коэффиценті;іскерлік белсенділік коэффиценті және нарықтық белсенділік коэффиценті.

Қаржыны талдауда қаржы коэффициентінің топтары ең маңызды болып табылады:Шығынсыздық коэффициентіТәуелсіздік коэффициенті

Қаржыны талдауда қаржы коэффициентінің топтары ең маңызды болып табылады:Тәуелсіздік коэффициенті; Шығынсыздық коэффициенті; Айналымдылық коэффициенті.

Қаржыны талдауда қаржы коэффициентінің топтары ең маңызды болып табылады:айналымдылық коэффициенті;тәуелсіздік коэффициенті;шығынсыздық коэффициенті.

Қаржыны талдауда қаржы коэффициентінің топтары ең маңызды болып табылады:Тәуелсіздік коэффициенті;Шығынсыздық коэффициенті;Айналымдылық коэффициенті.

Қаржыны талдауда қаржы коэффициентінің топтары:төлем қабілеттілігі немесе капитал құрылымы коэффициенті;іскерлік белсенділік коэффициенті және нарықтық белсенділік коэффициенті;өтімділік және пайдалылық коэффициенті.

Қаржыны талдауды келесі қаржы коэффициентінің топтары болып табылады:Іскерлік белсенділік коэффициенті және нарықтық белсенділік коэффициенті;Төлем қабілеттілігі немесе капитал құрылымы коэффициенті;Өтімділік және пайдалылық коэффициенті

Қаржыны талдауды келесі қаржы коэффициентінің топтары болып табылады:Іскерлік белсенділік коэффициенті және нарықтық белсенділік коэффициенті;Төлем қабілеттілігі немесе капитал құрылымы коэффициенті;Өтімділік және пайдалылық коэффициенті.

Қаржыны талдаудың қолданылатын түрлері :Деңгейлес және сатыласҚаржы коэффициенттері және факторлықТрендтік және салыстырмалы

Қаржыны талдаудың қолданылатын түрлері:Қаржы коэффициенттері және факторлық;Деңгейлес және сатылас;Трендтік және салыстырмалы

Қаржыны талдаудың қолданылатын түрлері:Қаржы коэффициенттері және факторлық.Деңгейлес және сатылас.Трендтік және салыстырмалы.

Қаржыны талдаудың қолданылатын түрлері:Трендтік және салыстырмалы;Сызықтық;Деңгейлес және сатылас.

Қаржыны талдаудың қолданылатын түрлері:Трендтік және салыстырмалы;Қаржы коэффициенттері және факторлық;Деңгейлес және сатылас.

Қарыз алушы фирма несие алу үшін банкке келесідей құжаттарды ұсынады:Жарғылық капиталдың қалыптасуы және қарыз беруші-банктің алдындағы міндеттемелері туралы.Өткізу нарығын дайын өніммен қамтамасыз ету. Несиеленетін құндылықтар бойынша сатып алушылармен келісімшарттың болуы.

Қарыз алушыда қажетті өтімді қаражаттардың болуы мынаған тәуелді:Фирманың шаруашылық қызметінің көлемі.Коммерциялық қызметтің салалары, өндіріс циклының ұзақтығы.Жалпы нарықтық коньюнктураның жағдайы, фирма жұмысының маусымдылығы.

Қарыз алушының қаражаттарының жетіспеушілігінің себептері мыналар:Қаржыландыру көздерінен жиналған капитал шығындары.Материалдық қорлардың соңғы жыл мен ағымдағы жылдағы шығындары.Ұзақ мерзімді инвестициялардың шектен тыс тартылуы.

Қарыз алушының несие қабілеттігін бағалау элементтері:Қаржылық тұрақтылық;Төлем қабілеттілік;Құқықтық мүмкіншілігі

Қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау элементтері:құқықтық мүмкіншілігі;төлем қабілеттілігі; қаржылық тұрақтылық

Қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау элементтері: қаржылық тұрақтылық; төлем қабілеттілік; құқықтық мүмкіншілігі.

Қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау элементтері:қаржылық тұрақтылық;құқықтық мүмкіншілігі;табыстылығы.

Қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау элементтері:қаржылық тұрақтылық;төлем қабілеттілік;құқықтық мүмкіншілігі.

Қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау элементтері:төлем қабілеттілік;құқықтық мүмкіншілік;қаржылық тұрақтылық.

Қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау эмитенттері:төлем қабілеттілігі;қаржылық тұрақтылық;құқықтық мүмкіншілігі.

Қарыз алушының несиелік қабілеттілігінің элементтеріне мыналар кіреді:Құқық қабілеті, қаржылық тұрақтылық.Төлем қабілеттілігі.Ресурстарды пайдалану тиімділігі.

Қарыз берудің орташа кезеңін келесі көрсеткіштер арқылы анықтауға болады:Белгілі бір кезеңдегі орташа ссудалық қалдық құны.Мерзім ұзақтығы (жыл,тоқсан).Тауарларды сатудан түскен орташа пайда.

Қарыз капиталының құнын келесі көрсеткіштер көмегімен анықтайды:Банктік несие бойынша пайыздық ставка.Табыс салығына ставка.Банктiк қарыздың тартылуы бойынша қарыз алушының шығындарының деңгейi.

Қарыз капиталының құрамы: ұзақ мерзімді кредит пен қарыз; кредиторлық берешек; қысқа мерзімді кредиттер және қарыз.

Қарыз капиталының құрамы:қысқа мерзімді кредиттер және қарыз;ұзақ мерзімді кредит пен қарыз;кредиторлық берешек.

Қарыз капиталының құрамы:Ұзақ мерзімді капитал мен қарыз;Кредиторлық берешек;Қысқа мерзімді кредиттер мен қарыздар

Қарызды бағалы қағаздар класы:Облигациялар:Мемлекеттік қазыналық міндеттемелер;Депозиттік және жинақ сертификаттары

Қарыздық бағалы қағаздар класы:облигациялар; мемлекеттік қазыналық міндеттемелер; депозиттік және жинақ сертификаттары.

Қарыздық бағалы қағаздар класы:депозиттік және жинақ сертификаттар;Мемлекеттік қазыналық міндеттемелер;Олигациялар

Қарыздық бағалы қағаздар класы:мемлекеттік қазыналық міндеттемелер;Облигацияар;Депозиттік және жинақ сертификаттары

Қарыздық бағалы қағаздар класы:облигациялар;мемлекеттік қазыналық міндеттемелер;депозиттік және жинақ сертификаттары.

Қарыздық бағалы қағаздары класы:мемлекеттік қазыналық міндеттемелер;облигациялар;акциялар.

Қосымша капитал құрамы :эмиссиялық кіріс;басқа ұйымдардан қайтарымсыз алынған мүлік;негізгі құралдарды қайта бағалау.

Қосымша капитал құрамы :эмиссиялық кіріс;басқа ұйымдардан қайтарымсыз алынған мүлік;негізгі құралдарды қайта бағалау.

Қосымша капитал құрамы:эмиссиялық кіріс;Басқа ұйымдардан қайтарымсыз алынған мүлік; Негізгі құралдарды қайта бағалау

Қосымша төленбеген капитал элементтері:«өзге қосымша төлінбеген капитал» «инвестицияны қайта бағалауға қосымша төленбеген капитал»

Қосымша төленбеген капитал элементтері:“Инвестицияны қайта бағалауға қосымша төленбеген капитал”;“Өзге қосымша төленбеген капитал”;”Негізгі құрал жабдықтар қайта бағалауға алынған қосымша төленбеген капитал”.

Қосымша төленбеген капитал элементтері:“Инвестицияны қайта бағалауға қосымша төленбеген капитал”;“Өзге қосымша төленбеген капитал”;”Негізгі құрал жабдықтар қайта бағалауға алынған қосымша төленбеген капитал”.

Қосымша төленбеген капитал элементтері:«Негізгі құрал жабдықтар қайта бағалауға аланған қосымша төленбеген капитал»;«Инвестицияны қайта бағалауға қосымша төленбеген капитал»;«Өзге қосымша төленбеген капитал».

Қызметтің ұйымдастыру құқықтық нысандары:үлестік (қойма);акционерлік;жеке капитал.

Қызметтің ұйымдастыру құқықтық нысандары:үлестік (қойма);акционерлік;жеке капитал.

Қызметің ұйымдастыру құқықтық нысандары:үлестік (қойма);жеке капитал;акционерлік.

Қысқа мерзiмдi қаржыландырудың көздерiне жатады:Төлемдер.Тауарлар мен қызметтерге несиелік қарыз.Банктiк қарыздар, коммерциялық қағаз.

Қысқа мерзімді қаржыландыру көздеріне жатады:Аударымдар.Тауарларға,жұмыстар мен қызметтерге кредиторлық берешек.Артықшылығы бар акциялар.

Қысқа мерзімді қаржыландырудың ұзақ мерзімді қаржыландырудан артықшылығы:Икемділік.Қол жеткізу жылдамдығы.Пайыздың ставкасы төмен.

Қысқа мерзімді қаржыландырумен салыстырғанда ұзақ мерзiмдi қаржыландырудың кемшiлiктерi:Несиенің рәсімделуі процедуралардың күрделілігімен ерекшеленеді.Пайыздық мөлшерлеме жоғары болады.Несие тәуекелi өседi.

Қысқа мерзімді ссудаларды беретін қаржылық институттар:Коммерциялық банктер;Факторингтік компаниялар;Микрокредиттік ұйым.

Қысқа мерзімді ссудаларды беретін қаржылық институттар:Коммерциялық банктер;Факторингтік компаниялар;Микрокредиттік ұйым.

Лизинг түрлері:Қысқа мерзімдіmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.028 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал