Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Формування задуму проекту з урахуванням альтернативних шляхів досягнення результату

В результаті проведених досліджень було виявлено проблему відсутності на ринку альтернативного виду палива, яке могло б на рівних конкурувати з дровами та кам´яним вугіллям. В якості альтернативного виду твердого палива обрано паливні пелети, які по своїм властивостям і собівартості спроможні задовольнити потреби населення в твердому паливі.

Досягти задоволення потреб населення в новому виді твердого палива можливо за допомогою реалізації одного з чотирьох проектів. Серед найбільш перспективних проектів можна виділити наступні: створення нового підприємства з виготовлення паливних пелетів з відходів сільськогосподарського походження (соломи), створення нового підприємства з виготовлення паливних пелетів з відходів деревообробної промисловості, модернізація існуючого підприємства яке займається виготовленням паливних пелетів, створення лінії з виготовлення паливних пелетів у складі існуючої аграрної організації.

Проект створення нового підприємства з виготовлення паливних пелетів з відходів сільськогосподарського походження передбачає великих капіталовкладень і значного терміну реалізації, натомість ми отримаємо нове самостійне підприємство, з новим обладнанням і кваліфікованим персоналом. Діяльність такого підприємства буде заключатись в збиранні або закупівлі сировини (соломи) в період збирання врожаю аграріями, зберігання цієї сировини на складі і використання для потреб виробництва на протязі року, безпосереднє виготовлення паливних пелетів, і реалізація готової продукції для потреб населення, організацій і установ.

Проект створення нового підприємства з виготовлення паливних пелетів з відходів деревообробної промисловості по своїй суті ідентичний до попереднього проекту, але на відміну від нього передбачено використання іншої сировини і виготовлення паливних пелетів кращої якості. Так як регіоном для реалізації проекту являється Кіровоградська область то вибір цього проекту не є доцільним, так як в регіоні відсутні великі деревообробні підприємства, а транспортування сировини з інших регіонів є економічно невигідним, тому що це вплине на собівартість готової продукції і вона не зможе на рівних конкурувати з іншими видами твердого палива.

Проект модернізації існуючого підприємства і переоснащення його для роботи з відходами сільськогосподарського походження. Такий проект передбачає вибір існуючого підприємства, яке виготовляє паливні пелети, і за допомогою заміни або модернізації деяких елементів виробничої лінії досягти можливості використання в якості сировини відходів сільськогосподарського походження. Такий проект на відміну від двох попередніх потребує малих капіталовкладень, так як передбачено що приміщення цеху і складів вже існують, а замінити необхідно лише деяке виробниче обладнання а провести навчання персоналу для роботи з цим обладнанням. На території Кіровоградської області реалізувати цей проект не можливо, так як ідея виготовлення паливних пелетів для цього регіону є інноваційною, і підприємства які можливо було б модернізувати відсутні.Проект створення лінії з виготовлення паливних пелетів у складі фермерського господарства. Даний проект передбачає розширення сфери діяльності фермерського господарства і встановлення лінії по виготовленню паливних пелетів із власної сировини. В порівнянні з першими двома проектами цей проект менш затратний, так як передбачається що складські приміщення є в наявності а побудувати необхідно лише цех. Недоліком цього проекту є те що склади розміщуються на відстані один від одного і від цеху. Цей проект має мало шансів на успіх, тому що основну частину аграрної сфери в Кіровоградській області складають мала приватні підприємства, які не мають бажання і можливостей для розширення сфери діяльності. Навіть якщо все ж реалізувати даний проект то в процесі діяльності лінії з виготовлення паливних пелетів виникнуть проблеми з сировиною, тому що таке господарство не може забезпечити різний запас сировини. При реалізації цього проекту необхідно придбати додатково техніку і наняти робітників, так як в період заготовки сировини техніка і робітники задіяні на збиранні врожаю.

Порівнявши між собою чотири запропонованих проекти можна зробити висновок що найбільш доцільно зробити вибір на користь проекту створення підприємства з виготовлення паливних пелетів з відходів сільськогосподарського походження. Хоча цей проект і потребує порівняно більшого бюджету, все ж він має значні переваги, а саме: можливість спроектувати цех і складські приміщення найбільш доцільним чином, можливість вибрати виробниче обладнання необхідної продуктивності, можливість використовувати для виробництва дешеву сировину якої достатньо в регіоні для потреб виробництва.

Таблиця 2.1.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал