Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Учасники організації навчально-виховного процесу у ВНЗ

Тема 2.2. Загальні положення організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах

ПЛАН

  1. Учасники організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.
  2. Виховна робота як основа соціокультурної діяльності вищого навчального закладу. Концепція виховної роботи КНУКіМ.
  3. Студентське самоврядування як невід’ємна складова вищої школи.
  4. Організація діяльності студентів у поза аудиторний час: наявність умов для розвитку творчих здібностей, культурного відпочинку, спортивно-масових заходів, самостійної роботи, спілкування, дозвілля.
  5. Соціальний захист студентів.
  6. Соціально-культурна інфраструктура університету.

Література: 7, 16,23, 30, 32, 48, 55.

 

Учасники організації навчально-виховного процесу у ВНЗ

Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Положення про організацію освітнього процесу затверджується вченою радою вищого навчального закладу відповідно до законодавства.

Учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах є:

1) наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

2) здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у вищих навчальних закладах;

3) фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;

4) інші працівники вищих навчальних закладів.

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.

Науково-педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

Педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність.

Наукові працівники - це особи, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-організаційну діяльність та мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів регулюється законодавством про наукову і науково-технічну та інноваційну діяльність.

Департамент управління навчальним процесом у КНУКіМ складається з таких функціонально-структурних підрозділів:

· відділ методичного забезпечення навчального процесу;

· відділ організаційного забезпечення навчального процесу у структурних підрозділах;

· відділ організації проведення ліцензування та акредитації спеціальностей.

Інноваційні підходи до організації навчального процесу:

· комп’ютерізація,

· мультимедійні комплекси;

· електронні підручник;

· дистанційне навчання, майстер-класи.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал