Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Послідовність виконання роботи

1.На лицьовій панелі стенду САУ-21ТК скласти модель найпрості­шої системи автоматичного керування швидкістю обертання двигуна по­стійного струму, схема якої наведена на рисунку 2.1.

Рисунок 2.1

 

2. Задати статичні коефіцієнти передачі ланок моделі системи керу­вання такими, що дорівнюють одиниці, тобто

3. Задати на вході моделі системи керування сигнал задавального ді­яння а сигнал моменту навантаження В. Впевнитись, що на виході моделі системи сформувався сигнал

4. Визначити значення вихідного сигналу моделі системи Ω, при за-данні сигналу моменту навантаження Мн=(1, 2, 4) В. Побудувати графік за­лежності вихідного сигналу моделі системи Ω від сигналу моменту наван­таження Мн при незмінному сигналі задавального діяння Ω .

5. Задати на вході моделі системи керування сигнал Ω=7 В. Повто­рити дії, вказані у пункті 4.

6. Скласти модель системи автоматичного керування швидкістю обертання двигуна постійного струму з використанням каналу компенсу­вання впливу моменту навантаження на швидкість обертання двигуна, схема якої зображена на рисунку 2.2.

 

Рисунок 2.2

 

7. Задати деяке значення коефіцієнта передачі каналу компенсування Кv і виконати дії, вказані в пунктах 4 і 5.

 

8. Порівняти побудовані графіки Ω=f(Мн) з попереднім результатом досліду. Оцінити, має місце недокомпенсування чи перекомпенсування впливу моменту навантаження на швидкість обертання двигуна.

9. За допомогою задавача коефіцієнта передачі каналу компенсуван­ня Кv виконати повне компенсування впливу сигналу моменту навантажен­ня на вихідний сигнал моделі системи керування. Визначити значення кое­фіцієнта передачі Кv, при якому має місце повне компенсування.

10. Скласти модель системи автоматичного керування швидкістю обертання двигуна постійного струму з використанням каналу зворотного зв’язку за швидкістю обертання двигуна, схема якої наведена на рисунку 2.3.

 

 

Рисунок 2.3

 

11. Задати статичні коефіцієнти передачі ланок моделі системи керування, які дорівнюють відповідно: Ке = 2, Кr = Ку = Кj = 1, — тобто забезпе­чити виконання умови

12.Задати на вході моделі системи керування сигнал задавального ді­яння Ω=5 В. Визначити значення вихідного сигналу моделі системи при заданні сигналу моменту навантаження Мн = (0, 1, 2, 4) В. Побудувати графік залежності вихідного сигналу моделі системи керування від сигналу моме­нту навантаження Мн при незмінному сигналі задавального діяння G. По­вторити вказані дії при G=7 В.

13.3а допомогою перемикача «Ту» ввести інерційність у модель підсилювача потужності, а за допомогою перемикача «Тд» задати електромеханічну сталу часу двигуна, яка дорівнює 0,5 с. Подати на вхід моделі системи керування ступінчастий сигнал G=5 В. Накреслити осцилограму реакції моделі системи керування на ступінчастий вхідний сигнал, зазначивши масштаб за часом і за напругою.14. Збільшити статистичні коефіцієнти передачі ланок таким чином, щоб забезпечити виконання умови

і повторити дії, вказані в пунктах 12 і 13.

15. Аналогічним шляхом забезпечити виконання умови

Кр = 25

і повторити дії, вказані в пунктах 12 і 13.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал