Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Усне мовлення

Творча письмова робота

Для перевірки рівня письмової компетентності учасникам пропонується вибрати одну із запропонованих проблемних ситуацій, які сформульовано у формі запитань або тверджень, і які необхідно письмово прокоментувати відповідно до вимог чинної програми. Творча письмова робота повинна відповідати орфографічним, лексичним, стилістичним і граматичним нормам іноземної мови. При оцінюванні творчої письмової роботи враховуються зміст, оформлення, стиль, грамотність, адекватність вживання лексичних одиниць та граматичних структур тощо.

Максимальна оцінка за творчу письмову роботу – 15 балів.

Обсяг роботи:

8, 9 кл. – не менше 10 речень;

10 кл. – не менше 12 речень;

11 кл. – не менше 14 речень.

Критерії оцінювання:

1. обсяг письмового повідомлення (0 - 1 бали);

2. зовнішній вигляд і структура (0 - 1 бали);

3. повнота розкриття змісту (0- 3 бали);

4. лексична насиченість (2 - 4 бали);

5. рівень розвитку граматичної компетенції (0-5 балів);

6. заохочувальний бал (0 - 1 бали).

Загальна сума балів: від 2 до 15 балів.

Усне мовлення

Для визначення рівня усної мовленнєвої компетенції учасник обирає одну з трьох запропонованих ситуацій. Після обдумування протягом однієї хвилини учень висловлюється стосовно обраної теми. Комунікативне завдання вважається розв’язаним за умови змістової та функціональної відповідності висловлювання ситуації, адекватності використання мовленнєвих зразків, а також нормативності мовлення учасника.

Монологічне висловлювання учня повинно відповідати ситуації, бути повним, послідовним, комунікативно спрямованим (містити особисті оціночні фрази, власне ставлення учня до об’єкту висловлювання), лексично насиченим, правильно фонетично і граматично оформленим.

Після завершення монологічного висловлювання учень бере участь у співбесіді з членами журі.Запитання членів журі і учасника під час бесіди повинні бути різного типу і можуть містити особисте ставлення до відповідної ситуації, спонукання до дискусії, уточнення і запит додаткової інформації тощо. Репліки учнів повинні бути повними, вичерпними і конкретними, лексично насиченими, правильно фонетично і граматично оформленими.

Відповіді членів журі на запитання учасника (якщо запитання будуть) не повинні бути формальними, вони мають носити природний характер і бути зв’язані з контекстом спілкування.

Обсяг відповіді під час бесіди може бути різним, але його висловлювання повинні свідчити про те, що учень правильно розуміє запитання, спонукання чи коментар членів журі з першого пред’явлення і адекватно на них реагує.

Максимальна оцінка за усну мовленнєву компетенцію – 15 балів.Обсяг монологічного висловлювання:

8, 9 кл. – не менше 10 речень;

10 кл. – не менше 12 речень;

11 кл. – не менше 15 речень.

Критерії оцінювання:

1. повнота розкриття теми, комунікативна спрямованість ( 1-5 балів);

2. інформаційна значущість (1- 2 бали);

3. вимова (звуки, інтонація) (1-2 бали);

4. темп мовлення (0 - 1 бали);

5. лексичний запас, функціональна адекватність (1-3 бали);

6. рівень граматичних навичок (0-1 бали);

7. заохочувальний бал ( 0- 1 бали).

Загальна сума балів: від 4 до 15 балів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал