Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОЦІНКА ГРУНТОВИХ УМОВ МАЙДАНЧИКУ БУДІВНИЦТВА

 

У пояснювальній записці викреслюють геологічний розріз, за ​​яким наводиться опис геологічної будови ділянки, в послідовності залягання шарів (зверху вниз) вказується номер кожного виділеного інженерно-геологічного елемента (ІГЕ) і його найменування.

Грунтові умови оцінюють в наступній послідовності:

– визначають похідні показники фізичних властивостей ґрунтів за формулами, наведеними в табл.2.1;

– за результатами оцінки (табл. 2.2, 2.3, 2.4; 2.5; 2.6) визначають ІГЕ, придатні для використання їх в якості природної основи і для опирання пальових фундаментів.

Таблиця 2.1

Показники фізичних властивостей ґрунтів

Характеристики ґрунту Позна-чення Розмір-ність Фізична сутність Формули для визначення
3 6
1. Щільність частинок ρs г/см3 ms/Vs Показники наведені у завданні і визначені в лабораторних умовах
2. Щільність ρ г/см3 (ms+mw)/Vs
3. Вологість w mw/ms
4. Вологість на межі розкочування wр -
5. Вологість на межі текучості wL -
6. Щільність сухого ґрунту ρd г/см3 ms/V ρd/(1+w)
7. Коефіцієнт пористості е Vn/Vs e=(ρs /ρd)1
8. Пористість n Vn/V n=1–(ρd s)
9. Коефіцієнт водонасичення Sr Vw/Vn Sr =(w´ρs)/(e´ρw) ρw=1 г/см3
10. Число пластичності Ip - Ip=wL–wP
11. Показник текучості Il - IL=(wwP)/Ip
12. Питома вага g кН/м3 (ms+mw)/V g=ρ´g
13. Питома вага ґрунту з урахуванням зважувальної дії води gSb кН/м3 - gSb=(gS-10)/(1-e)
14. Питома вага у водонасиченому стані gsat кН/м3 - gsat =gd + Sr ngw

Класифікація ґрунтів

Піщані ґрунти

Таблиця 2.2

(Таблиця Б.18) [2]

Класифікація піщаних ґрунтів за щільністю

Щільність Позна-чення Розмір- ність Різновид пісків
крупний, середньої крупності дрібний пилуватий
щільний e rd д.о. г/см3 < 0,55 > 1,70 < 0,60 > 1,65 < 0,60 > 1,65
середньої щільності e rd д.о. г/см3 0,55…0,70 1,70…1,55 0,6…0,75 1,65…1,50 0,60…0,80 1,65…1,47
пухкий e rd д.о. г/см3 > 0,70 < 1,55 > 0,75 < 1,50 > 0,80 < 1,47

Таблиця 2.3(Таблиця Б.17) [2]

Класифікація піщаних ґрунтів за коефіцієнтом

Водонасичення

Різновид Коефіцієнт водонасичення Sr ,д.о.
малого ступеню водонасичення 0…0,50
середнього ступеню водонасичення 0,50…0,80
насичені водою 0,80…1,0

 

Пилувато-глинисті ґрунти

 

Таблиця 2.4

(Таблиця Б.11) [2]

Класифікація глинистих ґрунтів за числом пластичності

Різновид ґрунтівгрунтов Число пластичності IP
супісоксупесь 0,01…0,07
суглинок 0,07…0,17
глина > 0,17

Таблиця 2.5

(Таблиця Б.14) [2]

Класифікація глинистих ґрунтів за показником текучості

Різновид грунтівгрунтов Показник текучості IL
ССупесьСупісок:  
твердий < 0
пластичний 0…1
текучий > 1
Суглинки і глини:  
тверді < 0
напівтверді 0…0,25
тугопластичні 0,25…0,5
м'якопластичні 0,5…0,75
текучопластичні 0,75…1
текучі > 1

 

Таблиця 2.6


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал