Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила добровільного страхування від нещасних випадків розроблені з урахуванням вимог Закону України « Про страхування».

1.2. На умовах даних Правил Страхова компанія (далі - Страховик), укладає договори добровільного страхування від нещасних випадків з юридичними особами та фізичними особами -дієздатними громадянами, відповідно до законодавства України (далі - Страхувальники).

1.3. Вік Застрахованої особи на момент укладання договору стра­хування повинен бути від 1 -го до 70-ти років.

1.4. Страхувальники можуть укладати із Страховиками договори про страхування третіх осіб (Застрахованих осіб) лише за їх згодою. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з договором страхування. Якщо Страхувальник уклав договір страхування відносно себе, то він одночасно є і Застрахованою особою.

2. ОБ'ЄКТИ СТРАХУВАННЯ

2.1. Об'єктом страхування є майнові інтереси що не суперечать законодавству України, пов'язані з життям, здоров'ям та працез­датністю Застрахованої особи.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХСУМ

3.1. Страхова сума грошова сума, п межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

3.2. Розмір страхової суми визначається за узгодженням Сторін і обумовлюється в договорі страхування.

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВІ ВИПАДКИ4.1. Нещасний випадок - це раптова, короткочасна, ненавмисна та незалежна від волі Застрахованої особи подія, яка призвела до за­подіяння шкоди її здоров'ю або смерті Застрахованої особи: ♦ травми (в тому числі удари, переломи і вивихи кісток та зубів, поранення, розриви органів повні та часткові);

 

♦ потрапляння інородних тіл в органи та тканини;

♦ утопленим;

♦ обморожування;

♦ ураження електричним струмом (в тому числі блискавкою);

♦ гострі отруєння газами чи парами, отруйними чи хімічними речо­винами, ліками недоброякісними продуктами, отруйними рослинами;

♦ укуси тварин, отруйних комах, змій.

4.2. Страховими випадками є:

4.2.1. Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;

4.2.2. Встановлення Застрахованій особі інвалідності І, II, III групи внаслідок нещасного випадку;

4.2.3. Тимчасова втрата працездатності Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.

 

4.3. Вищезазначені події визнаються страховими, якщо вони ста­лися під час дії договору страхування і підтверджені документами, виданими компетентним и органами.

4.4. Договір страхування може бути укладений за умови настання нещасного випадку:

 

♦ на виробництві;

♦ в побуті;♦ протягом 24 годин.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ5.1. До страхових випадків не відносяться і страхова виплата не здійснюється при настанні смерті, інвалідності або тимчасової непра­цездатності Застрахованої особи внаслідок:

♦ хвороб усіх видів, а також інфекційних захворюваннях;

♦ іонізованого випромінювання;

♦ лікувальних заходів які не обумовлені нещасним випадком;

♦ гострої алергічної реакції;

♦ участі у військових подіях, терористичних актах;

♦ навмисної участі у бійках, (крім випадків самозахисту) і безладдях;

♦ скоєння Застрахованою особою у віці 16 років та старше дій, в яких слідчими органами або судом встановлені ознаки навмис­ного злочину;

 

 

♦ будь-яких дій Застрахованої особи, здійснених нею у стані ал­когольного сп'яніння (в т.ч. вживання будь-яких речовин з метою сп'яніння) або під впливом наркотичних чи токсичних речовин;

♦ самогубство Застрахованої особи, спроби самогубства або на­вмисного заподіяння собі тілесних пошкоджень, незалежно від ступеню її психічного стану, за виключенням випадків, коли вона була доведена до такого стану протиправними діями третіх осіб. При цьому, вказані дії Застрахованої особи визнаються такими тільки на підставі рішення суду, постанови прокуратури чи документів інших відповідних компетентних органів, що доводять вчинене;

♦ самолікування або при лікуванні особою, що не має відповідної медичної освіти.

5.2. Не можуть бути застраховані:

5.2.1. Особи, які на дату укладання договору страхування маютьтакі захворювання:

♦ пухлини головною мозку, пухлини спинного мозку та хребетного стовпа;

♦ поразки нервової системи при злоякісних новоутвореннях;

♦ травми хребетного стовпа та спинного мозку;

♦ гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт);

♦ енцефаліт;

 

♦ СПІД;

♦ психічно хворі.

5.2.2. Інваліди І, 11 групи (якщо інше не передбачено договором

страхування).

5.3. До страхових випадків не відноситься і страхова виплата не

здійснюється (якщо інше не передбачено договором страхування) при

настанні смерті, інвалідності або тимчасової непрацездатності Заст­

рахованої особи внаслідок:

♦ сонячного опіку, тепловою удару, що виникли внаслідок прийому

сонячних або повітряних ванн;

♦ занять активними видами спорту чи участі в спортивних захо­

дах, при підготовці до цих заходів (тренуванні).

5.4. У разі визнання судом Страхувальника — громадяни­

на недієздатним, його права і обов'язки за договором страхування,

 

/1Q-J

 

переходять до його опікуна. У разі визнання судом Страхувальника -громадянина обмежено дієздатним він здійснює свої права і обов'язки Страхувальника за договором страхування лише за згодою піклувальника.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал