Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми лабораторних занять

КТ.1

Змістовий модуль 2. Особливості професійної діяльності майбутніх учителів початкової школи щодо застосування технологічного підходу під час вивчення галузі «Людина і світ».

Тема 9.Педагогічні умови та можливості застосування сучасних технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів.

Тема 10.Структура планування системи занять галузі“Людина і світ” у ВНЗ.

Тема 11.Значення індивідуальної освітньої траєкторії та рефлексії у процесі пізнання учасників педагогічної системи.

Тема 12. Сучасні засоби навчання та їх оптимальне використання під час вивчення курсу «Технологія вивчення галузі “Людина і світ”» ( Пр. – сем. заняття) .

Тема 13.Особливості технології організації домашньої навчальної роботи студентів у ВНЗ та учнів початкової школи.Основні аспекти добору та проектування роздаткових матеріалів для молодших школярів на уроках інтерактивного навчання.

Тема 14. Технологія організації педагогічної практики для майбутніх учителів початкової школи на прикладі предметів галузі “Людина і світ”.

Тема 15. Конструювання системи занять у ВНЗ. Конспекти лекцій, семінарів та практичних занять для студентів факультету «Початкова освіта» на прикладі дисципліни «Технологія вивчення галузі “Людина і світ”»(Пр. – сем.заняття).

КТ.2.

 

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
Лекцїї. Пр. Сем. інд с.р. л сем. Практ. інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти.
Тема1. Технологічний підхід в освіті. Проблеми сучасної педагогічної освіти.                      
Тема 2. Інноваційність як ознака сучасності.                  
Тема 3.Оптимальні підходи до організації педагогічного процесу у вищому навчальному закладі й інтерактивні технології.                    
Тема 4.Загальна характеристика окремих форм , методів навчання та їх систем у процесі вивчення галузі “Людина і світ” у ВНЗ. Лекція як основна форма організації навчання студентів(Пр. – сем.заняття № 1).                  
Тема 5.Технології в педагогічній науці та практиці майбутніх учителів початкової школи.                
Тема 6.Концептуальні засади інтерактивних навчальних технологій в початковій школі на уроках «Природознавство».                    
Тема 7.Класифікація сучаснихтехнологій навчання. Особливості застосування сучасним учителем технологій інтерактивного навчання в початковій школі під час вивчення курсу «Природознавство» (Пр. – сем.заняття № 2).              
Тема8. Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до оцінювальної діяльності молодших школярів на інтерактивному уроці під час вивчення галузі “Людина і світ”.                    
Усього годин   20 год. 4 год. 6год.   32 год        
1 семестр                        
Змістовий модуль 2. Особливості професійної діяльності майбутніх учителів початкової школи щодо застосування технологічного підходу під час вивчення галузі «Людина і світ».
Тема 9.Педагогічні умови та можливості застосування сучасних технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів.                
Тема 10.Структура планування системи занять галузі“Людина і світ” у ВНЗ.                  
Тема 11.Значення індивідуальної освітньої траєкторії та рефлексії у процесі пізнання учасників педагогічної системи.                    
Тема 12. Сучасні засоби навчання та їх оптимальне використання під час вивчення курсу «Технологія вивчення галузі “Людина і світ”» ( Пр. – сем. заняття №3) .                
Тема 13. Особливості технології організації домашньої навчальної роботи студентів у ВНЗ та учнів початкової школи.Роздаткові матеріали для молодших школярів на уроках інтерактивного навчання.                  
Тема 14. Технологія організації педагогічної практики для майбутніх учителів початкової школи на прикладі предметів галузі “Людина і світ”.                
Тема 15. Конструювання системи занять у ВНЗ. Конспекти лекцій, семінарів та практичних занять для студентів факультету «Початкова освіта» на прикладі дисципліни «Технологія вивчення галузі “Людина і світ”»(Пр. – сем.заняття .№4 ).                
КТ. 2. Х                  
Усього годин   20 год. 6 год. 6год.   26 год        
 
ІНДЗ     - -   -     - - -  
Усього годин           58 год.   12 год.   8 год.    

 

5. Теми практично - семінарських занять для студентів денної форми навчання

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Тема 3.Оптимальні підходи до організації педагогічного процесу у вищому навчальному закладі й інтерактивні технології (Семінар ).  
2. Тема 4.Загальна характеристика окремих форм , методів навчання та їх систем у процесі вивчення галузі “Людина і світ” у ВНЗ. Лекція як основна форма організації навчання студентів (Пр. – сем.заняття).  
3. Тема 5.Технології в педагогічній науці та практиці майбутніх учителів початкової школи (Сем.заняття).
4, 5. Тема 7.Класифікація сучаснихтехнологій навчання. Особливості застосування сучасним учителем технологій інтерактивного навчання в початковій школі під час вивчення курсу «Природознавство» (Пр. ; Сем.заняття).   2 / 2
  1 семестр 4/6
5. Тема 9.Педагогічні умови та можливості застосування сучасних технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів( Пр. заняття).
5. Тема 10.Структура планування системи занять галузі“Людина і світ” у ВНЗ (Сем.заняття).
6. Тема 12. Сучасні засоби навчання та їх оптимальне використання під час вивчення курсу «Технологія вивчення галузі “Людина і світ”» ( Пр. заняття) .  
7. Тема 13. Особливості технології організації домашньої навчальної роботи студентів у ВНЗ та учнів початкової школи.Роздаткові матеріали для молодших школярів на уроках інтерактивного навчання (Сем.заняття).
8. Тема 14. Технологія організації педагогічної практики для майбутніх учителів початкової школи на прикладі предметів галузі “Людина і світ”(Сем.заняття).
9. Тема 15. Конструювання системи занять у ВНЗ. Конспекти лекцій, семінарів та практичних занять для студентів факультету «Початкова освіта» на прикладі дисципліни «Технологія вивчення галузі “Людина і світ”»(Пр. – сем.заняття).  
Усього годин. 2 семестр 6/6

 

6. Теми практичних занять для студентів заочної форми навчання

№ з/п Назва теми Кількість годин
Тема 5.Технології в педагогічній науці та практиці майбутніх учителів початкової школи (Пр. – сем.заняття ).  
Тема 7.Класифікація сучаснихтехнологій навчання. Особливості застосування сучасним учителем технологій інтерактивного навчання в початковій школі під час вивчення курсу «Природознавство» (Пр. – сем.заняття).  
Тема 13. Особливості технології організації домашньої навчальної роботи студентів у ВНЗ та учнів початкової школи.Роздаткові матеріали для молодших школярів на уроках інтерактивного навчання (Пр. – сем.заняття) .  
  Тема 14. Технологія організації педагогічної практики для майбутніх учителів початкової школи на прикладі предметів галузі “Людина і світ”.  
  Тема 15. Конструювання системи занять у ВНЗ. Конспекти лекцій, семінарів та практичних занять для студентів факультету «Початкова освіта» на прикладі дисципліни «Технологія вивчення галузі “Людина і світ”»(Пр. – сем.заняття ).
Усього годин.   8 год.

 

 

Теми лабораторних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
   
   
...    

8. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Тема 1. Технологічний підхід в освіті. Проблеми сучасної педагогічної освіти.
2. Тема 2. Інноваційність як ознака сучасності. Тема 15. Конструювання системи занять у ВНЗ. Конспекти лекцій, семінарів та практичних занять для студентів факультету «Початкова освіта» на прикладі дисципліни «Технологія вивчення галузі “Людина і світ”»(Пр. – сем.заняття ).  
3. Тема 3.Оптимальні підходи до організації педагогічного процесу у вищому навчальному закладі. Місце інтерактивних технології у процесі навчання .  
4. Тема 4.Загальна характеристика окремих форм , методів навчання та їх систем у процесі вивчення галузі “Людина і світ” у ВНЗ. Лекція як основна форма організації навчання студентів (Пр. – сем.заняття).  
5. Тема 5.Технології в педагогічній науці та практиці майбутніх учителів початкової школи.  
6. Тема 6.Концептуальні засади застосування інтерактивних навчальних технологій в початковій школі на уроках «Природознавство».  
7. Тема 7.Класифікація сучаснихтехнологій навчання. Особливості застосування сучасним учителем технологій інтерактивного навчання в початковій школі під час вивчення курсу «Природознавство» (Пр. – сем.заняття).  
8. Тема 8.Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до оцінювальної діяльності молодших школярів на інтерактивному уроці під час вивчення галузі “Людина і світ”.  
9. Тема 9.Педагогічні умови та можливості застосування сучасних технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів.  
10. Тема 10.Структура планування системи занять галузі“Людина і світ” у ВНЗ.  
11. Тема 11.Значення індивідуальної освітньої траєкторії та рефлексії у процесі пізнання учасників педагогічної системи.  
12. Тема 12. Сучасні засоби навчання та їх оптимальне використання під час вивчення курсу «Технологія вивчення галузі “Людина і світ”» ( Пр. – сем. заняття) .  
13. Тема 13.Особливості технології організації домашньої навчальної роботи студентів у ВНЗ та учнів початкової школи.Основні аспекти добору та проектування роздаткових матеріалів для молодших школярів на уроках інтерактивного навчання.  
14. Тема 14. Технологія організації педагогічної практики для майбутніх учителів початкової школи на прикладі предметів галузі “Людина і світ”.  
15. Тема 15. Конструювання системи занять у ВНЗ. Конспекти лекцій, семінарів та практичних занять для студентів факультету «Початкова освіта» на прикладі дисципліни «Технологія вивчення галузі “Людина і світ”» (Пр. – сем.заняття ).  
  Разом 58 год.

9. Індивідуальні завдання


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал