Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бірыңғай басқару процесі немесе бір-бірімен байланысқан амалдардың үзіліссіз тізбегін не құрастырады?

* басқару функциялары

* ұйым мақсаттары

*+еңбекті бөлу

* сыртқы орта

* ішкі орта

 

! Жағдайлы талдаудың негізгі мәселесі – ол:

* фирманың даму динамикасын анықтайтын факторларды табу

* жағдайдың дамуын анықтайтын факторларды табу

*+жағдайдың пайда болу себептерін табу

* фирманың табу заңдылықтарын табу

* фирманың даму приоритеттерін табу

 

! Белгісіздіктер деңгейіне байланысты информация былайша бөлінеді:

*+алғашқы, жедел (оперативті), субъетивті

* объективті, субъективті

* ішкі және сыртқы

* сандық және сапалық

* перспективті, ағымдағы, оперативті

 

! Түзетулердің себептері:

* шешімдер жасауда жіберілген қателер

* қосымша информация алу

*+қажетті информацияның жеткіліксіздігі

* шешімдерді орындауды ұйымдастырудағы кемшіліктер

* шешімдерді жүзеге асыруға өзгерістер енгізу

 

Шешімдерді бақылау процесі қанша кезеңнен тұрады?

* 4

* 2

* 3

* 1

*+5

 

! Функционалдық мәселелер келесіге себептелінген:

* ұйымдағы еңбектің бөлінуімен және ол негізінен стандартты түрде болады

*+ұйымдағы кіші жүйелер мен элементтердің өзара байланысының бұзылуымен

* әртүрлі факторлардың әсерімен

* басқару мәселелерін шешу қажеттілігімен

* әртүрлі жағдайлардың пайда болуымен

 

! Жасау әдістері бойынша:

* сандық және эвристикалық

* рутиндық (ескішілкке негізделген) және жаңашылдық

*+ұжымдық және алқалық

* ауызша және жазбаша

* өкімдер және нұсқаулар

 

! Қауіп тудыратын факторлар:

*+объективті

* субъективті

* сыртқы

* ішкі

* тура

 

! Басқару стратегиясын таңдау келесі сұраққа жауап береді:

*+берілген мәселені шешу міндетті немесе міндетті емес;

* қалайша және қандай құралдармен мәселе шешіледі;

* қандай басқа мәселелермен бұл басқару мәселесі байланысқан;

* қойылған есепті жүзеге асыру үшін жағдай жасалынған ба;

* бұл басқару мәселесін кім және қашан шешеді. 

! Нормативтік модельдердің кемшіліктері:

*+адамның шынайы мінез-құлқын есепке алмайды;

* шешімге сандық баға бермейді;

* фирманың арнайы ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік бермейді;

* даму келешегін толық түрде ескеруге мүмкіндік бермейді;

* модельдерді пайдаланудағы қатал тәртіп.

 

! Ұйымның өз мақсаттарына жетуді қамтамасыз ету процесі – ол:

*+жоспарлау

* басшылық

* ұйымдастыру

* мотивация

* бақылау

 

Тейлордың басқару функциялар тобын атаңыз

* мақсат таңдау, құралдарды таңдау, құралдарды дайындау, нәтижелерді бақылау

* даму, маркетинг, өндіріс, басқару

* коммерциялық, техникалық, қаржылық, әкімшілік функциялары

* техникалық, коммерциялық, қаржылық, әкімшілік функциялары, есеп және қауіпсіздікті қамтамасыз ету функциялары

*+жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал