Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Леуметтік жобалар: түрлері, классификациясы (тарихи-мәдени бағытталған әлеуметтік жобалар; әлеуметті-педагогикалық және т.б.).
Жоба-(латынша projectus-алға қарай лақтыру; жобалау – болашақтағы объектінің образын жасау ) құжаттар жиынтығы(расчетар, чертеждар ), белгілі затты, құрлысты орындау үшін жасалған жоспар, құжат.

Әлеуметтік жобалаудың жіктелуі:

-қоғамдағы әлеуметтік мәселелердің қолдануына байланысты шешілуіне байланысты;

-әлеуметтік жобаны қарастыру, құрастыру уақыты бойынша;

-әлеуметтік жобада қарастыру мәселесінің күрделігі тереңдігі бойынша;

-әлеуметтік жобаның мазмұндық сипатына, қолданылатын әдіс, тәсілдерге, дәлелдігіне қарай;

-әлеуметтік мәселелердің шешілу масштабына қарай. Бұл тұрғыда локальдық жеке мәселелерді шешуге бағытталған, және стратегиялық базистік мәселелерді шешуге бағытталған, ұзақ уақыт мерзімде шешілетін.

Басқаша жіктеу келесідей сипаттарына қарай жіктеледі:

-әрект жасау сферасына қарай: техникалық,экономикалық, әлеуметтік, аралас, ұйымдастырушылық.;

-құрамы , құрылымына қарай:монопроект, мультипроект, мегапроект.Монопроект- әртүрлі типтегі жеке жоба түрі. Мультипроект- бірнеше монопректілерден тұратын кешенді жоба, көпжобалық басқаруды қажет ететін.

Мегапроект-белгілі региондардың, салалардың дамуын қарастыратын бағдарлама. Оның құрамына бірнеше моно және мультижобалар кіреді.

. Әлеуметтік жобалаудың ерекшеліктері:

• әлеуметтік мәні, нәтижесі бар әрекет;

• нәтижесі тәжрибелек мәнге ие;

• жоспарланып ойластырылған;

• оның барысында конструктивтік әрекеттесуге түсу іске асады;

• ол арқылы әлеуметтік дағды қалыптасады.

Әлеуметтік жобалауды орындауда атқарылатын жұмыстар негізгі және қамтамасыз етуге қажетті деп екі топқа бөлінеді. Негізгілерге жатады: жобалауға дейнгі саралау, негізгі мақсатты белгілеу жұмысты жоспарлау, жұмысты жүргізу ,жобаны қабылдау, бекіту, қажетті жағдайда өзгертулер еңгізу, қортынды шығару.

Сонымен, әлеуметтік жобалау ғылыми басқару, жоспарлау, болашақта іске асатын әлеуметтік объектінің дамуы.Жобалау түрлеріне қарай:инвестициялық, инновациялық, ғылыми зерттеушілік,білім берушілік.

- Жоба масштабына қарай:дүниежүзілік, мемлекетаралық,, ұлттық, региноаралық,корпоративтік, ведомствалық,жеке мекеледің.

- Жобаның орындалуының созылу мерзіміне қарай: аз уақытта (3) жылда орындалатын , (3 жылдан 5 ) орташа, ұзақ (5 жылдан астам) уақытқа созылып орындалатын.

Әлеуметтік жобалаудың бағыттары .

Аймақтық стратегияның түрлері. Стратегиялық жобалау мен жоспарлау. Мақсатты аймақтық бағдарламалар. Аймақтық жобалаудың технологиясы.

Электральды мінез-құлықты жобалау. Электральды мінез-құлықты зерттеу мәселесі. Электральды мінез-құлықты әлеуметтік жобалауды бағыты.

Әлеуметтік құрылымдағы білім беру процессін жобалау. Білім беру процессін жобалаудың объектілері мен пәні. Білім беру саласы. Білім беру мекемелерінің жаңа моделі. Білім беру процессін жобалаудың басымдылықтары; жобалаудың технологиясы.

Өмір сүру салты - әлеуметтік жобалауды объектісі. Адамның өмірлік қамтылу жүйесі және өмірлік жағдайлар әлеуметтік жобалауды болжамында. Адамның өмір салтын әлеуметтік жобалауды жетілдірудің технологиялары.Басқару жүйесіндегі әлеуметтік жобалау:

Әлеуметтік-экономикалық қатынастар саласындағы; рухани өмір саласындағы басқару. Әлеуметтік-басқару циклының негізгі кезеңдері. Әлеуметтік менеджмент және жобалау. Әлеуметтік жобалаудағы координациялық шешімдер. Әлеуметтік-басқару іс-әрекетінің ғылыми қамтылуы. Басшылық шешімдер қабылдау тәжірибесінде әлеуметтік-жобалық зерттеу нәтижелерін қолдану. Жоспарлау іс-әрекетінің стратегиясы.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал