Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мирова угода — це процедура досягнення домовленостіміж боржником та кредиторами щодо пролонгації строків сплати належних кредиторам платежів або щодо зменшення суми боргів.
Мирова угода як спосіб оформлення досягнення домовле­ності про врегулювання спору досить широко використовується у судовій практиці багатьох країн. В Україні такий засіб припинен­ня провадження у судовій справі передбачений у Цивільному процесуальному та Господарському процесуальному кодексах. Згідно з положеннями зазначених нормативних актів, розв'язан­ня спірних проблем між боржником і кредиторами шляхом укла­дання мирової угоди припустимо на будь-якій стадії судового провадження, включаючи й стадію виконання судового рішення. Вона може стосуватися лише вимог, забезпечених заставою щодо другої та наступних черг кредиторів.

У проекті мирової угоди подаються пропозиції бо­ржника щодо таких аспектів:

· форма платіжних поступок кредиторів (списання чи пролон­гація);

· бажаний період пролонгації заборгованості;

· бажана сума списання боргу;

· обсяг (квота) початкового погашення заборгованості.

Від імені кредиторів рішення про укладення мирової угоди приймає комітет кредиторів більшістю голосів кредиторів членів комітету. Для осіб, які не дали згоду па укладення мирової угоди, не мо­жуть бути встановлені умови гірші, ніж для тих, котрі під­тримали укладення угоди.

Від імені боржника рішення приймає керівник останнього чи арбітражний керуючий. Від імені кре­диторів мирову угоду підписує голова комітету кредиторів.

Угода укладається в письмовій формі і підлягає затвердженню господарським судом. З цією метою арбітражний керуючий протя­гом п'яти днів від дня укладення мирової угоди має подати до суду заяву про затвердження мирової угоди. До за­яви додаються такі документи:

1. Текст мирової угоди.

2. Протокол засідання комітету кредиторів, на якому було прийнято рішення про укладення мирової угоди. Список кредиторів із зазначенням поштової адреси, номера (коду), що ідентифікує платника податків, та суми заборгованості.

3. Зобов'язання боржника щодо відшкодування всіх витрат, відшкодування яких передбачено у першу чергу, крім вимог кредиторів, забезпечених заставою.

4. Письмові заперечення (за їх наявності) кредиторів, які не брали участі в голосуванні про укладення мирової угоди чи про­голосували проти укладення мирової угоди.

Розрізняють дві основні форми поступок кредиторів, які можуть передбачатися мировою угодою:

· мораторій;

· списання частини заборгованості.

Мирова угода може бути розірвана за згодою сторін або за рішенням господарського суду, якщо:

· вона не виконується;

· спостерігається тривале погіршення фінансового стану борж­ника;

· певні дії боржника завдають збитків правам та законним інтересам кредиторів;

· вона містить умови, що передбачають переваги для окремих кредиторів або ущемлення прав і законних інтересів інших.

Якщо мирову угоду визнано недійсною або її розірвано вимоги кредиторів, за якими були надані відстрочки належних їм платежів або знижки боргів, у незадоволеній їх частині віднов­люються в повному обсязі.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал