Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність та значення страхового маркетингу
*традиційне розуміння маркетингу передбачає перебудову класичних бізнес-процесів та продуктів СК відповідно до клієнт-орієнтованого підходу;

*основні зусилля СК мають бути спрямовані на найбільш адекватне обслуговування клієнтів, з огляду на їх реальні потреби та нагальні запити.

Маркетинг у страхуванні — це комплекс заходів, спрямованих на формування й постійне вдосконалення діяльності страховика, а саме:

а) розробка конкурентоспроможних страхових продуктів (послуг) для конкретних категорій споживачів (страхувальників);

б) упровадження раціональних форм реалізації цих продуктів за належного сервісу та реклами;

в) збір і аналіз інформації щодо ефективності діяльності страховика.

 

СКЛАДНІСТЬ ЗАВДАННЯ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ - адекватно визначити, що крім страхової виплати, с або може стати не меншою цінністю у його послугах для існуючих та потенційних клієнтів

 

Маркетингова діяльність страховика має плануватись та здійснюватись у межах двох напрямів:

1. Ринковий (товарний) маркетинг - маркетинг, що зосереджує увагу підприємця на якості, функціональних характеристиках, собівартості продукції (товарній політиці) як на основному інструменті досягнення комерційного успіху.

а) стратегічний маркетинг являє собою постійний і систематичний аналіз потреб ринку, який виводить на розробку ефективних товарів, призначених для конкретних груп покупців і володіють особливими властивостями, що відрізняють їх від товарів-конкурентів і таким чином створюють виробника стійке конкурентна перевага, маркетинг, який розробляє та реалізує генеральну програму дій підприємства на період більший за 5 років.

До заходів стратегічного маркетингу відносять:

- дослідження страхового ринку та його сегментацію;

- визначення індикативних показників страхової продукції;

- розробку пропозицій та проектів щодо стратегії подальшого розвитку страховика.

б) оперативний маркетинг - маркетинг, який розробляє та реалізує інструментарій діяльності підприємства на період до одного року.

 

Оперативний маркетинг передбачає:

- аналіз поточного стану реалізації страхових послуг;

- професійну підготовку фахівців та страхових посередників;

- організацію проведення рекламних заходів і зв’язків з громадськістю;

- розробку та впровадження додаткових сервісних послуг страхувальникам.

 

2. Організаційний (структурний) маркетинг - підтримка продажу страхових послуг на допомогу агентам або іншим представникам страховика, реклама страхових продуктів на місці продажу.

У межах організаційного маркетингу вирішуються такі завдання:

- моніторинг організаційних взаємозв’язків у структурі страхової компанії;

- підвищення ефективності взаємодії структурних підрозділів страховика;

- упровадження заходів щодо зміцнення корпоративної культури персоналу страховика.

Зростання обсягів маркетингової діяльності вимагає паралельної часткової перебудови бізнесу відповідно до нових принципів клієнт-орієнтованості, а згодом і в цілому зміни організаційної структури компанії та проведення перепід­готовки персоналу.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал