Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Реалізація стратегії управління страхуванням відповідальності та обов'язковими видами страхування
Концепція управління страхуванням відповідальності знаходить прояв у певних характерних рисах її застосування:

1.Реалізація стратегії управління страхування відповідаль­ності базується на певному поєднанні теорії: системному, ситуаційному та цільовому підходах до діяльності стра­хової компанії, що трактується як відкрита соціально-економічна система

2.Орієнтує на вивчення умов, в яких функціонує страхова компанія за страхуванням відповідальності. Це дозволяє створювати адекватні цим умовам системи стратегічного управління, що будуть відрізнятись одна від одної залежно від особливостей позиціонування страхової компанії на страховому ринку України та характеристик зовнішнього середовища.

3.Концентрує увагу на необхідності збору та застосуванні баз стратегічної інформації зі страхування відповідаль­ності.

4.Передбачає застосування певних інструментів та методів розвитку підприємств (цілей, "дерева цілей", стратегій, "стратегічного набору", стратегічних планів, проектів і програм, стратегічного планування та контролю за стра­хуванням відповідальності тощо).

 

Комплекс заходів по розвитку страхування відповідальності страховими компаніями полягає передусім у реінжинірингу системи продаж продуктів страхування відповідальності, що передбачає: комплексний продаж стра­хових продуктів, в основі якого покладено:

* системний підхід до клієнта;

* диференціація продажу страхових продуктів за корпоративними і роздрібними клієнтами:

* формування інституту клієнтських менеджерів по VІР -клієнтах;

* пошук нових канатів та розвиток технологій продажу.

 

Для розвитку діючих та формуванню нових каналів продажу страхових полісів обов'язкового страхування цивіль­но-правової відповідальності власників наземних транспорт­них засобів (ОСЦВ) необхідно забезпечити:

* доступ представників компанії до місць укладання автоугод (авторинки, автосалони, автомагазини), СТО, відділення МВС;

* присутність працівників компанії у місцях оформлення банківських кредитів на придбання автотранспорту;

* можливість продажу страхових полісів співробітниками установ Укрпошти та магазинів мобільного зв'язку, або встановлення на їх територіях фірмових точок продажу полісів ОСЦВ.

Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення стратегічного менеджменту страхової організації.

2. Назвіть чотири пріоритети діяльності страховика в контексті стратегічного менеджменту.

3. Що являє собою процес та модель стратегічного управ­ління страховиком?

4. Охарактеризуйте порядок складання стратегічного плану страховика.

5. Які основні стратегічні напрями розвитку страхування майна, транспортних ризиків, відповідальності, особистого та медичного страхування?

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал