Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стратегія розвитку особистого та медичного страхування
Страхування від нещасних випадків.

Страхування здоров'я на випадок хвороби

До обсягу відповідальності страховика включається:

- нанесення шкоди здоров'ю застрахованої особи в резуль­таті нещасного випадку або хвороби;

- смерть застрахованої особи в результаті нещасного випадку або хвороби;

- тимчасова або постійна втрата працездатності за зазна­ченими причинами.

Основні критерії відбору ризиків при страхуванні від нещасного випадку та здоров'я на випадок хвороби:

Професія. Це найважливіший критерій відбору ризику в страхуванні від нещасних випадків і, без сумніву, є визначальним. Зазначимо деякі види професійної діяльності, які не приймаються до забезпечення. До них відносяться підривники, артисти цирку, водолази, мінери.

Здоров'я - важливий критерій відбору ризику у страхуванні від нещасних випадків, що включає попередній медичний огляд у спірних і неясних випадках. Необхідно брати до уваги андеррайтеру ті захворювання або фізичні дефекти, які:
- Сприяють події нещасного випадку,
- Продовжують період одужання,
- Збільшують витрати на лікування,
- Ускладнюють визначення факту настання страхового випадку (де закінчується хвороба і де починається нещасний випадок).

Вік. Ризик нещасного випадку збільшується разом з віком, в основному через втрату рефлексів і рухливості і, що є найбільш важливим, при настанні страхового випадку процес відновлення триває набагато довше. Позитивний чинник тут у тому, що більш старшого віку відповідають велика обережність і менша схильність ризику.

Тарифікація. Основним критерієм тарифікації в страхуванні від нещасних випадків є професія. Інші критерії тарифікації, використовувані більшістю страхових компаній, доповнюють його. Це заняття спортом, водіння мотоцикла і т.д.

Добровільне медичне страхування (ДМС)

Чинники, що мають враховуватись у процесі управ­ління видами ДМС:

1.Предмет договору обумовлює обсяг надання медичних послуг, можливість вибору умов отримання медичної допомоги тощо. Добровільна форма медичного страхування передбачає надання страхувальникові (застрахованому) ширшого права вибору лікарів-спеціалістів, а також установ для отримання необхідної допомоги; поліпшене утримання у стаціонарі, лікувально-відновлювальній установі; збільшений за строками після лікарняний патронаж та догляд на дому і т. ін.

2.Страхова виплата має вигляд компенсації вартості необхідного лікування.

3.Договір добровільного медичного страхування передбачає визначення конкретної застрахованої особи, майнові інтереси якої застраховано. Договір страхування втрачає чинність у разі смерті застрахованої особи.

4.Договір має двосторонній, але може мати й тристо­ронній, а іноді багатосторонній (за наявності в договорі медичної установи) характер.

5.Територія дії договору добровільного медичного страхування, як правило, не обмежується місцезнаходженням страховика.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал