Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура страхового тарифу
Нетто-ставка виражає ціну страхового ризику: пожежі, повені, вибуху і т.д.

Навантаження показує витрати страховика з організації і проведення страхування, включає відрахування до запасних фондів, містить елементи прибутку. В основі побудови нетто-ставки лежить ймовірність прояву ризику.

 

 

Для досягнення оптимальної тарифної політики необхідно дотримуватись таких принципів:

1. Еквівалентність страхових відносин: нетто-ставки повинні максимально відповідати ймовірності збитку, забезпечуючи тим самим зворотність засобів страхового резерву за тарифний період тієї сукупності страхувальників, у масштабі якої будувалися страхові тарифи.

2. Стабільність розміру страхових тарифів.

3. Забезпечення рентабельності страхових операцій: страхові тарифи повинні будуватися таким чином, щоб страхові премії, які надходять, постійно покривали витрати страхової організації.

4. Доступність страхових тарифів для широкого кола страхувальників.

 

Питання для самоперевірки

1. Що таке страхові ризики?

2. Дайте класифікацію рівням ризику в страховій діяльності.

3. Назвіть етапи управління ризиками в страхових компаніях.

4. Що таке технічний ризик страховика і яке його значення в системі управління ризиками страхових компаній?

5. Опишіть структуру страхового тарифу .

6. Назвіть принципи, необхідні для проведення оптимальної тарифної політики.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал