Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інформаційні потоки управлінської діяльності страховика
 

Інформація як економічний ресурс, призначений для обміну, існує в обмеженій кількості, на нього пред'являється платоспроможний попит.

Під інформаційним забезпеченням розуміємо сукупність уявлень, понять, даних, які отримані від внутрішніх і зовнішніх джерел надходження (комплексом взаємопов’язаних методів і заходів), що систематизовані, збережені та поширені в межах компетенції зацікавленим особам у зручному для них вигляді.

Інформаційне забезпечення є основою послідовного ланцюга етапів підготовки, прийняття та реалізації управлінського рішення, тому вважаємо за доцільне визначити складові в системі інформаційного забезпечення інноваційної діяльності страхових компаній:

· інформаційні ресурси;

· інформаційне програмне забезпечення;

· інформаційно-аналітична робота.

 

Інформаційні ресурси – це упорядкована сукупність інформації в будь-якій формі та вигляді, яка забезпечує систему управління відповідною кількістю даних, відомостей, знань для прийняття управлінських рішень.

Інформаційне програмне забезпечення − технічні засоби обробки, зберігання та поширення інформації; програмні, технічні, організаційні засоби комп’ютерної мережі, призначені для розв’язання завдань користувачів.

Інформаційно-аналітична робота − діяльність фахівців страхової компанії, що спрямована на дослідження, організацію збирання, реєстрації, передавання та оцінки інформаційного потоку про зовнішні та внутрішні фактори функціонування системи.

 

1.1. Блок ділової інформації містить інформацію про всю діяльність фірми, яка надходить з різних внутрішніх джерел: бухгалтерія готує фінансові звіти й надає докладну інформацію про обсяги продажу, ціни та рух готівки; відділ матеріально-технічного забезпечення (закупівель) складає плани постачання, готує звіти про обсяги надходжень матеріальних ресурсів і стан матеріальних запасів; виробничі відділи складають виробничі плани, а також звіти про матеріально-технічні запаси (незавершене виробництво, запаси в цехах тощо).

 

1.2. Блок інформації для фахівців зі страхової справи містить науково-технічну і спеціальну інформацію, а також першоджерела.

 

2.1. Блок даних обліку та звітності страхової організації містить дані бухгалтерського, страхового, податкового та управлінського обліку:

Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам.

Страховий облік – це збір, обробка та відображення первинних даних у здійсненні страхових операцій; систематизація даних з метою узагальнення для отримання підсумків результатів про господарську діяльність страхової компанії.Податковий облік - система фінансових взаємовідносин між платником податків і бюджетом з податків, зборів та податкових платежів.

 

Управлінський облік здійснюється відповідно до роз­роблених компанією нормативів. Система управлінського обліку є найбільш відповідальною системою обліку страховика.

 

2.2. Блок внутрішньої документації представлений заснов­ницькими документами, внутрішніми нормативами (статут, положення, правила, інструкції, стандарти, накази).

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал