Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Функції страхового менеджменту
 

Функції страхового менеджменту можна визначити як

 

 

Планування є початковий етап процесу управління. Його реалізація припускає ухвалення рішення про те, що, як, коли і кому потрібно зробити. За допомогою функції планування досягається єдність і координація зусиль персоналу страхової компанії. Решта функцій забезпечує реалізацію встановленого плану.

 

Організація як функція страхового менеджменту розглядатись у таких трьох аспектах:

· формування організаційної структури управління страховою компанією;

· організація роботи щодо реалізації плану або стратегії страхової організації;

· поєднання всіх функцій страхового менеджменту в процесі управління страховою компанією.

Функція організації полягає в підготовці всього необхідного для реалізації плану. Організація роботи припускає з'єднання в єдине ціле матеріально-технічної і фінансової бази з трудовими ресурсами страхової компанії. Припускає делегування повноважень (має рацію ухвалювати рішення і використовувати ресурси страхової компанії) конкретними страховими працівниками, а також пристосування організаційної структури страхової компанії до завдань, які повинна вирішувати страхова організація.

Мотивація - це процес стимулювання персоналу страхової організації щодо діяльності з метою досягнення цілей організації. Означає чітко сформоване у страхових працівників бажання виконати встановлені вимоги керівництва страхової компанії в повному об'ємі з потрібною якістю. Забезпечується оптимізацією процесу дії: підтримка якнайкращого співвідношення між результатом і витратами на його досягнення. Основний засіб мотивації — це накази і розпорядження, що стосуються виконання роботи.

Контроль -забезпечує зіставлення запланованого і реально отримуваного результату. Під контролем розуміється процес управління, направлений на виявлення кількісних і якісних відхилень від запланованих показників. Найважливішими компонентами контролю служать встановлення стандартів, зіставлення досягнутого за деякий період з|із| тим, що було заплановане, а також вказівка на способи виправлення помилок.

Існує декілька форм контролю. Розрізняють повний |цілковитий| і вибірковий контроль. Повний контроль використовується в тих ситуаціях, коли необхідно перевірити діяльність всіх працівників, наприклад, звітність всіх страхових агентів. Вибірковий контроль застосовують, коли повний контроль з яких-небудь причин неможливий. Крім того, прийнято розрізняти такі форми контролю як попередній, поточний і подальший.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал