Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шағын топтардағы жұмысты бағалау
Бақылау түрі   Баға   Бағалау белгілері
Шағын топтардағы жұмысты бағалау Өте жақсы   А (95-100%); А- (90-94%) баға сәйкес.   Топтағы жұмысқа белсенді қатысса, шынайы ойлау қабілетін көрсетсе, тақырыпты меңгеруде терең білім және коммуникативті дағдыларын көрсетіп, талқылауда басқа пәндердің ғылыми жетістіктерін пайдаланса қойылады.
Жақсы В+ (85-89%); В (80-84%); В- ( 75-79%) баға сәйкес.   Топтағы жұмысқа белсенді қатысып, тақырыпты меңгергенін көрсетсе, қағидасыз түсінбеушіліктер не болмашы қате жіберіп, оны студенттің өзі жойса қойылады.
Қанағаттанарлық С+ (70-74%); С (65-69%); С- (60-64%); D+ (50-54%) баға сәйкес. Топтағы жұмыс барысында белсенді болмаса, түсінбеушіліктер не қате жіберіп, материалдарды жүйелендіруде үлкен қиындық-тарға тап болса қойылады.
Қанағаттанарлықсыз   F (0-49%) баға сәйкес.   Топпен бірге жұмысқа қатыспай, оқытушыға жауап беруде қағидалы түсінбеушіліктер жіберіп, жауап беруде ғылыми терминологияны қолданбаса қойылады.

TBL

Әріптік жүйемен бақылау Баллдық сандық эквиваленты Жалпы проценттық мазмұны Бағалау ережелері
Өте жақсы А 4,0 95-100 Егерде студент ұжымда жұмыс істей білсе, топты ұйымдастыра білсе. Мықты студент – академиялық лидер. Ол керек кезде басқаларға оқу материалын түсіндіре алады.
А- 3,67 90-94
Жақсы В+ 3,33 85 – 89 Ұйымдастырушы лидер, дайындығы жоғары немесе орта деңгейдегі студент. Ол топтың меңгергенің және уақытылы теориялық тапсырмаларың орындағаның бақылайды.
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-84
Қанағаттанарлық С+ 2,33 70 – 74 Студент дайындығы жоғары немесе орта деңгейдегі студент, ұсынылған тақырыпты жақсы түсінеді. Егерде жауабы толық болмаса немесе оқытушының осы топтың мүшелеріне сұрағы болса, онда осы топтың басқаларыда жауап берсе болады.
С 2,0 65 – 69  
С- 1,67 60 – 64
D+ 1,33 55 – 59   Студенттің үлгерімі төмен, керек кезде топтық мүшелерінен көмек сұрайды. Мына жағдайларда қойылады: егерде студент жауап берген кезде қате жіберген болса, ғылыми терминалогияны дұрыс қолдана алмаса, жауап берген кезде стилистикалық және логикалық қате жіберсе.
D 1,0 50-54
Қанағаттанарлықсыз F 0 – 49 Жұмысты орындамағаны үшін

PBL

Әріптік жүйемен бақылау Баллдық сандық эквиваленты Жалпы проценттық мазмұны Бағалау ережелері
Өте жақсы А 4,0 95-100 Егерде студент ұжымда жұмыс істей білсе, топты ұйымдастыра білсе. Мықты студент – академиялық лидер. Ол керек кезде басқаларға оқу материалын түсіндіре алады.
А- 3,67 90-94
Жақсы В+ 3,33 85 – 89 Ұйымдастырушы лидер, дайындығы жоғары немесе орта деңгейдегі студент. Ол топтың меңгергенің және уақытылы теориялық тапсырмаларың орындағаның бақылайды.
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-84
Қанағаттанарлық С+ 2,33 70 – 74 Студент дайындығы жоғары немесе орта деңгейдегі студент, ұсынылған тақырыпты жақсы түсінеді. Егерде жауабы толық болмаса немесе оқытушының осы топтың мүшелеріне сұрағы болса, онда осы топтың басқаларыда жауап берсе болады.
С 2,0 65 – 69  
С- 1,67 60 – 64
D+ 1,33 55 – 59   Студенттің үлгерімі төмен, керек кезде топтық мүшелерінен көмек сұрайды. Мына жағдайларда қойылады: егерде студент жауап берген кезде қате жіберген болса, ғылыми терминалогияны дұрыс қолдана алмаса, жауап берген кезде стилистикалық және логикалық қате жіберсе.
D 1,0 50-54
Қанағаттанарлықсыз F 0 – 49 Жұмысты орындамағаны үшінДанная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал