Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний університет ІНФРАСТУКТУРИ

ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Факультет УЗТ

Кафедра Управління процесами перевезень

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

З дисципліни

«Правознавство»

Для студентів усіх спеціальностей

Денної форми навчання

 

 

Гр.______________________

ПІБ_____________________

Київ 2016

Тема 1

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

 

1.Використовуючи підручник, випишіть визначення наступних понять терміну «Влада»:

Автократія – __________________________________________________________________________________

Охлократія – ___________________________________________________________________________________

Демократія –___________________________________________________________________________________

Аристократія –________________________________________________________________________________

Анархія –_________________________________________________________________________________________

Монархія – _______________________________________________________________________________________

Олігархія – ______________________________________________________________________________________

Меритократія – _______________________________________________________________________________

Бюрократія – ___________________________________________________________________________________

Партократія – _________________________________________________________________________________

Плутократія – _________________________________________________________________________________

Теократія – _____________________________________________________________________________________

Технократія – __________________________________________________________________________________

Тимократія – __________________________________________________________________________________

2.Прокоментуйте висловлювання Вовенарга:«Якщо хочете підкорити собі інших – почніть із себе»___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Чи згодні Ви з твердженнями Геракліта, який поділяв людей на мудрих, нерозумних, кращих, гірших, а також стверджував, що соціально-політична нерівність існує, тому що вона неминуча, правомірна і справедлива в результаті загальної боротьби? Чи актуальне це твердження сьогодні?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

4.В чому полягає взаємозалежність понять«правова держава» і «громадянське суспільство»?________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.Визначить основні засади і принципи понять:

Правова держава Громадянське суспільство
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6. Як Ви розумієте висловлювання Авраама Лінкольна: «У житті є дві гарні речі –свобода думки і свобода дії»________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Заповнить таблицю:

  Голова держави Голова законодавчої влади Голова виконавчої влади Політичні режими реалізації
Абсолютна монархія        
Конституційна монархія        
Парламентська монархія        
Парламентська республіка        
Президентська республіка        
Змішана республіка        

 


8. Дайте відповідь на тестові завдання:

1) Який політичний режим в Україні?

а) Демократичний

б) Ліберальний

в) Авторитарний

 

2) Територіальний устрій України:

а) федеративний

б) конфедеративний

в) унітарний

 

3) Яка форма державного правління в Україні:

а) монархія

б) парламентська республіка

в) змішана республіка

 

4)Головний закон України:

а) Коран

б) Конституція

в) Білль про права людини

 

 

5) Уряд в Україні – це влада:

а) виконавча

б) законодавча

в) судова

 

6) Юридична особа – це:

а) підприємець;

б) організація;

в) держава.

 

7) Що не входить до механізму держави:

а) державні установи;

б) державні підприємства;

в) приватні підприємства.

 

8) Який з показників не характеризує демократичний режим:

а) Рівність і свобода всіх людей.

б) Існування однієї форми власності.

в) Законність і правопорядок.


Тема 2

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА

1. Заповніть порівняльну таблицю:

Норми моралі Норми права
     
     
     
     

 

2.В сучасній науці існує три точки зору про причини і закономірності виникнення права. Яку Ви вважаєте найдоцільнішою? Обґрунтуйте свою відповідь:

а) Право виникло з появою людського суспільства, тобто ті норми поведінки, які існують у первісному суспільстві, це і є право. Так як первісні люди вважали ці норми поведінки єдино правильними і справедливими.

б) Право виникло не відразу з суспільством, а в період розкладання первіснообщинного стоячи, але раніше, ніж держава. Основною причиною послужила поява приватної власності, яка зажадала правових норм. Поява цих норм викликало появу держави, тому що ці норми потребували захисту. Такий захист родоплемінна організація дати не могла, це могло зробити тільки держава (апарат примусу).

в) Право виникло одночасно з державою і причини його виникнення ті ж, що причини виникнення держави. Тобто, з метою регулювання суспільних відносин у державі.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Чизгодні Ви з твердженням Марка Твена:«Людина здатна змиритись з любою несправедливістю, якщо вона при ній народилась і виросла»?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Складові частини норми права:

Гіпотеза– це_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Диспозиція – це ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Санкція – це ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5.Чи згодні ви з висловом Фрідріха Ніцше: «Існує право, згідно якого ми можемо забрати у людини життя, але немає права, по якому ми могли б забрати у неї смерть»_________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Форми систематизації правових актів:

Консолідація – це __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Інкорпорація – це _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кодифікація – це __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Звід законів – це __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Основні школи права.

Назва школи Ознаки Представники
Природно-правова    
Історична    
Психологічна    
Нормативістська (позитивістська)    
Соцологічна    
Марксистська    

7.Чи погоджуєтесь Ви з висловленням Марка Твена: «Право на дурниці – одна з гарантій вільного розвитку особистості»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Дайте відповідь на тестові завдання:

1) Які соціальні норми виступають критеріями у ставленні людей один до одного і до суспільства:

а) правові;

б) естетичні;

в) морально-етичні;

г) релігійні.

 

2) Право на життя – це:

а) публічне право;

б) природне право;

в) позитивне право.

 

3) Надання особам права на певні дії або на утримання від певних дій – це:

а) обмеження;

б) дозвіл;

в) заохочення;

г) рекомендації.

 

4) Що не є зовнішньою формою права:

а) нормативний акт;

б) правовий звичай;

в) правовий прецедент;

г)указ Президента.

 

5) Конституція України:

а) гнучка;

б) жорстка.

 

6) Що не є частиною правової норми:

а) санкція;

б) гіпотеза;

в) інкорпорація.

Тема 3mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.075 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал