Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІІ. Мета і предмет діяльності майстерні
Про затвердження Положення про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 25/5 від 03.01.2013}

Відповідно до статті 6 Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 16 Закону України «Про попереднє ув’язнення» та з метою поліпшення організації виробничого процесу в майстернях установ виконання покарань і слідчих ізоляторів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора, що додається.

2. Державній пенітенціарній службі (Лісіцков О.В.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів, керівників територіальних органів управління Державної пенітенціарної служби та забезпечити його виконання.

3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.05.2009 № 104 «Про затвердження Положення про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.08.2009 за № 763/16779.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної пенітенціарної служби генерал-майора внутрішньої служби Дуку О.О. і департамент виробничої діяльності та ресурсного забезпечення Державної пенітенціарної служби (Пудак В.А.).

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Олександр Лавринович
ПОГОДЖЕНО: Перший заступник Міністра соціальної політики України В.І. Надрага
     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 22.03.2012 № 442/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 р. за № 437/20750

ПОЛОЖЕННЯ про майстерню установи виконання покарань, слідчого ізолятора

І. Загальні положення

1.1. Майстерня є структурним підрозділом виправного центру, виправної колонії, виховної колонії, слідчого ізолятора (далі - установа).

1.2. Джерело утримання майстерні - кошти спеціального фонду державного бюджету.

1.3. Рішення про створення майстерні затверджується наказом Державної пенітенціарної служби України (далі - ДПтС України) за поданням відповідного територіального органу ДПтС України.

ІІ. Мета і предмет діяльності майстерні

2.1. Майстерня створюється з метою:

забезпечення реалізації права засуджених і осіб, узятих під варту, на працю;

збереження трудових навичок засуджених і осіб, узятих під варту.2.2. Діяльність майстерні передбачає виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг та ведення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.

ІІІ. Структура, штатний розпис та кошторис майстерні

3.1. Структура, штатний розпис та кошторис майстерні визначаються з урахуванням видів діяльності, виробничих і фінансових можливостей, підписуються начальником установи та керівником фінансового підрозділу або головним бухгалтером і затверджуються начальником територіального органу ДПтС України.

3.2. Залежно від покладених на майстерню завдань до її штатного розпису включаються посади: начальник майстерні, старший майстер (майстер), інженерно-технічний і допоміжний персонал у кількості, необхід-ній для організації виробничого процесу та підтримання в робочому стані виробничого устаткування майстерні.

3.3. За відсутності у штатному розписі майстерні посади старшого майстра (майстра) виконання обов’язків покладається безпосередньо на начальника майстерні.

3.4. Вирішення питань правового, кадрового забезпечення, ведення бухгалтерського обліку, а також нагляду за охороною праці, дотриманням вимог щодо пожежної безпеки в приміщеннях майстерні здійснюється персоналом відповідних служб установи.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал