Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Продовження таб. Б.1
 

            2003-2013 2003-2013 2003-2013     2003-2013   2003-2013   11. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова 12. Spine 13. Neurosurgery 14. Монографії, збірники, дисертації за станом на 31 грудня 2013 p. 15. Каталоги (алфавітний, предметний, систематичний) за станом на 31 грудня 2013p.

 

 

Науковий керівник:

зав. кафедри нейрохірургії ХНМУ,

д.мед.н., професор В.І.Сіпітий

 

 

Керівник служби

інтелектуальної власності ХНМУ

доцент Т.Г.Євтушенко

 

 


ДОВІДКА ПРО ПОШУК

 

Тема: “Хірургічне лікування секвестрованих гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта”.

Шифр теми: 14.01.05 - Нейрохірургія

Етап: планування дисертаційної роботи на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук.

Початок пошуку: квітень 2013 p. Закінчення пошуку:червень 2013 p.

 

Таблиця B.I Джерела інформації, використані під час проведення пошуку.

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)   Держава пошуку       Класифі­каційні індекси       Інформа­ційна база, використа­на під час пошуку Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації
Патентна інформація Інша науково- технічна інформація
Секвестровані грижі міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта: 1. Способи хірургічного лікування секвестрова­них гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта; 2. Засоби, пристрої та матеріали, які можуть бути використані при цьому Україна РФ Велико­- британія США Франція Німеччина Японія   МПК: А61В5/00 А61В10/00 G01N33/00 А61В17/00 УДК: 616.721.6-018.3-08-035]-07 ХДМУ ХДНБК ХЦНТІ ХДНМБ   1. Офіційний бюллетень "Промислова власність", 2003-2013. 2. Официальный патентный бюл­- летень РФ "Изоб-­ ретения", 2003-2013. 3. Реферативная информация "Изобретения стран мира", 2003-2013. 4. Описи винахо­- дів до охоронних документів (вибірково), 2003-2013     1. Медицинский реферативный журнал. Раздел 4 "Хирургия. Травматология. Анестезиология и реаниматология”, 2003-2013. 2. Український МРЖ, розділ: “Травматоло­гія та ортопедія”, 2003-2013. 3. Вестник акаде- мии медицинских наук, 2003-2013. 4. Вестник проблем современной меди- цины, 2003-2013. 5. Неврологический журнал, 2003-2013. 6.Ортопедия, травматология, 2003-2013  

  

Продовження табл. B.I

5 6
.                   7. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова, 2003-2013. 8. Spine, 2003-2013 9. Neurosurgery, 2003-2013 10. Монографії, збірники, дисертації за станом на 31 грудня 2013 p. 11. Каталоги (алфавітний, предметний, систематичний) за станом на 31 грудня 2013 p.

 

 

B.2. Висновки про виконання регламенту пошуку: регламент пошуку виконаний повністю, без пропусків.

 

 

Науковий керівник:

зав. кафедри нейрохірургії ХНМУ,

д.мед.н., професор В.І.Сіпітий

 

 

Керівник служби

інтелектуальної власності ХНМУ

доцент Т.Г.Євтушенко

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал