Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Консульство й імперія.
 

Завданням семінару є вивчити причини, рушійні сили, етапи і наслідки французької буржуазної революції 1789р., становлення і форми державності у Франції в період 1789-1870 рр. Особливу увагу необхідно звернути на вивчення змісту «Декларації прав людини і громадянина» і Конституції 1791р. Крім того потрібно засвоїти хід і результати революції 1792р.,захоплення влади якобінцями, форми і методи здійснення ними влади, а також наслідки і закінчення якобінської диктатури.

Потрібно засвоїти умови прийняття і зміст Конституції 1795 року, розглянути причини слабкості влади Директорії, а також особливості процесу захоплення влади Наполеоном. Далі необхідно ознайомитись з діяльністю Наполеона, причинами його поразки, а також з особливостями реставрації монархії Бурбонів. Крім того потрібно розглянути передумови, хід і результати революції 1830 р.

Необхідно вивчити передумови, хід і наслідки революції 1848р., розглянути процес прийняття і зміст Конституції 1848р., а також особливості переходу від республіки до імперії. Далі потрібно дати оцінку діяльності імператора Наполеона III, розглянути причини падіння імперії, а також проаналізувати особливості переходу влади до Паризької Комуни. Потім необхідно засвоїти методи здійснення влади Комуною і причини її поразки.

Самостійна робота

1. Органи державної влади в період директорії, консульства та імперії Наполеона.

2. Реставрація монархії. ІІ імперія.

3. Причини виникнення Паризької комуни. Паризька комуна як форма органів самоврядування.

4. Судова система.

5. Соціально-економічні перетворення.

6. Утворення Третьої республіки. Державний лад періоду Третьої республіки.

7. Джерела права, кодифікація законодавства у період І імперії.

8. Основні риси права Франції у кінці ХУІІІ – на початку ХХ ст.

 

Паризька Комуна 1871, перша пролетарська революція і перший уряд робочого класу, що проіснував в Парижі 72 дні (18 березня – 28 травня). Виникнення Паризької Комуни було закономірним історичним явищем, викликаним глибокими соціальними протиріччями усередині французького суспільства, що загострилися до кінця 60-х рр. у зв'язку із завершенням промислового перевороту, зростанням чисельності і організованості пролетаріату, підвищенням його класової свідомості; в той же час Паризької Комуни з'явилася результатом боротьби французького і міжнародного робочого класу проти капіталістичної експлуатації і політичного панування буржуазії. У Франції першою спробою повалити буржуазних буд було Червневе повстання 1848. До кінця 60-х рр. думка про революцію, яка приведе до знищення капіталістичних буд, усе більш опановувала розуми передової частини французького пролетаріату.Комуна створювала новий судовий апарат. Низовою судовою інстанцією залишалися мирові судді, які повинні були обиратися населенням. Але тимчасово їх довелося призначати Виконавчій комісії. Мирові судді розбирали як цивільні, так і незначні кримінальні справи. Для серйозніших справ передбачалося створити Палату цивільних справ.

Комуна проголошувала демократичне судочинство, прилюдний, рівний для всіх суд, виборність суддів, свободу захисту. Широкі права надавалися звинуваченим. Вони мали право вимагати виклику свідків за рахунок Комуни, обирати захисника на свій розсуд.

Третю республіку було проголошено 1870 p., але тільки 1875 р. оформлено конституційно. Законодавча влада в країні належала двопалатному парламентові. Палата депутатів обиралася прямим загальним голосуванням. Жінки та військовослужбовці участі у виборах не брали. Сенат обирався представниками органів місцевого самоврядування. Головою виконавчої влади вважався президент. Фактичним головою уряду, як органу виконавчої влади, був прем'єр-міністр.

У перші роки існування республіки в парламенті переважали монархісти. На виборах 1876 р. республіканці завоювали більшість у палаті депутатів і поступово усунули монархістів від влади. У 1879 р під тиском республіканців пішов у відставку президент Франції маршал Мак-Магон, відомий своїми симпатіями до монархістів. На його місце було обрано республіканця Жюля Греві.

Керівники Третьої республіки вважали себе продовжувачами справи французької революції 1789 р. Від неї Третя республіка успадкувала державний трикольоровий прапор, національний гімн «Марсельєзу», національне свято 14 липня – день узяття Бастилії.

Запитання для самоконтролю

1. Причини, рушійні сили і етапи буржуазної революції у Франції.

2. Декларація прав людини і громадянина 1789 року. Її зміст і характеристика.

3. Прийняття, зміст, оцінка першої конституції Франції 1791 року. Влада жирондистів.

4. Встановлення якобінської диктатури. Декларація прав людини і громадянина та конституція 1793 року.

5. Державний устрій якобінської диктатури.

6. Основні соціально-економічні і політичні перетворення якобінців.

7. Історичне значення і оцінка якобінської диктатури.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал