Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Матеріали до залікового заняття
 

Контрольні питання:

1. Історія медицини як наука і предмет викладання. Періодизація історії медицини і джерела її вивчення.

2. Методи і принципи історико-медичних досліджень. Значення історії медицини у підготовці лікаря.

3. Визначення поняття «медицина», складові медицини та зміст медичної діяльності. Що визначають поняття «народна медицина», «традиційна медицина», «класична медицина», «біомедицина»?

4. Періодизація і основні етапи становлення первісного суспільства та первісного лікування. На якому етапі розвитку людства зародилась медицина, і які чинники спонукали появу лікувальної справи?

5. Виникнення зачатків медичної діяльності у первісному суспільстві. Перші емпіричні засоби і навички лікування. Становлення народної медицини і гігієни.

6. Зародження культів і релігійних вірувань: тотемізм, фетишизм, анімізм, магія. Використання культових методів лікування. Чи можна віднести культові методи лікування до медицини?

7. Народна медицина як джерело традиційної і наукової медицини. Особливості української народної медицини.

8. Коротка характеристика епохи Стародавнього Світу. 10 ознак цивілізації і як вони могли вплинути на розвиток медицини у країнах Стародавнього Світу (5 тис. до н. е. – 5 ст. н. е.).

9. Загальні риси розвитку медичної діяльності у країнах Стародавнього Світу. Джерела вивчення. Чому медицину Стародавнього Світу називають храмовою?

10. Медицина у країнах Месопотамії (Шумер, Вавілонія, Ассирія). Погляди на причини захворювань, методи діагностики, напрямки в лікуванні, медична освіта, медична література, спроби регламентації лікарської діяльності.

11. Арнольд із Вілланови та його праця «Салернський кодекс здоров’я»

12. Характерні риси в розвитку і здобутки медицини Єгипту. Джерела інформації. Як вплинула вузька спеціалізація лікарів на подальший розвиток медицини?

13. Характерні особливості розвитку і досягнення медицини в Стародавній Індії. Джерела інформації.

14. Розвиток медичних знань у Індії. Медична етика, вимоги до учнів медичних шкіл та давньоіндійських лікарів.

15. Давньокитайська медицина, особливості розвитку і досягнення. Організація медичної справи в країні. Профілактичний напрямок.

16. Принципи тібетської медицини (сім сходинок), їх актуальність для сучасного суспільства. Традиційні методи діагностики і лікування давньокитайської медицини.

17. Храмова медицина Стародавньої Греції. Грецька міфологія про лікарську діяльність і міфічних героїв-лікарів (Аполлон, Асклепій, інші).

18. Медичні школи Греції (Коська, Кротонська, Кнідська та інші) і їх роль у розвитку медицини й медичної науки.19. Гіппократ, його діяльність і значення в історії медицини. Чому Гіппократа називають батьком медицини? Вчення Гіппократа.

20. «Гіппократів збірник» як перша медична енциклопедія: його структура, зміст і значення в історії медицини.

21. «Гіппократів збірник» про медичну етику. Клятва Гіппократа, її зміст і значення в історії медицини. Яких принципів за Гіппократом зобов'язаний дотримуватись лікар у своїй повсякденній діяльності?

22. Олександрійська наукова школа, мусейон, олександрійська бібліотека і їх значення для подальшого розвитку медицини. Еразистрат і Герофіл та їх роль у розвитку анатомії, хірургії, фармації.

23. Особливості розвитку і досягнення медицини в Стародавньому Римі. Періодизація, джерела інформації. Зародження державної медицини і елементи її прояву.

24. Медична система Асклепіада і його принципи лікування. Корнелій Цельс і значення його праці «Про медицину».

25. Гален із Пергама як найвидатніший представник медицини Римської імперії та його значення в історії подальшого розвитку медицини.

26. Становлення християнства і його вплив на розвиток медицини й медичної науки. Благочинність, догляд за хворими і немічними, притулки і перші лікарні при храмах і монастирях.

27. Характеристика епохи Середньовіччя (5 - 15 ст. н. е.). Які чинники раннього і розвинутого середньовіччя найбільше вплинули на розвиток медицини в епоху Середньовіччя? Джерела історії медицини середньовіччя.

28. Медицина Візантії: основні напрямки розвитку, досягнення. Поява монастирської медицини.

29. Яку роль відіграла Візантія у збереженні античної культури і медицини та в розвитку культури й медицини Київської Русі?30. Особливості розвитку і досягнення медицини в арабських країнах. Медичні школи, лікарні, аптеки, бібліотеки, клінічна підготовка лікарів. Яку роль відіграли арабські лікарі у подальшому розвитку медичної науки й медичної справи?

31. Абу Алі Ібн – Сіна як видатний вчений - енциклопедист та його значення в історії медицини.

32. «Канон лікарської науки» Авіценни, його структура і короткий зміст та значення для розвитку медицини.

33. Аль – Біруні, його праця «Фармакогнозія» і її значення в історії медицини й фармації.

34. Монастирська і світська медицина періоду раннього середньовіччя в Європі. Релігійні братства і їх турбота про хворих (Орден Святого Бенедикта, Орден Святого Лазаря та інші). Правове регулювання діяльності лікарів. Підготовка лікарів у Салернській школі.

35. Заснування перших у Європі університетів (Болонський, 1158; Оксфордський, 1167; Кембріджський, 1209; Паризький, 1215 та інші). Організація й порядок підготовки лікарів в університетах. Структура середньовічного наукового і медичного знання. Чому було заборонено практикувати хірургію?

36. Розвиток медицини в Західній Європі в епоху Відродження (16-17 ст.). Утвердження дослідного методу в науці. Ятрофізика і ятрохімія та їх роль у розвитку медицини. Якою стає медична література періоду Ренесанса?

37. Падуанський університет і роль його науковців (Везалій, Коломбо, Гарвей, Батіста Монтано, Фракасторо Джованні Морганьї, Рамацціні) у розвитку медичної науки й в підготовці лікарів.

38. Розвиток медичної науки в період Відродження. Становлення анатомії, фізіології, ембріології як наук. Початок мікроскопії і її значення в медицині.

39. Розвиток хірургії в епоху Середньовіччя. Довгополі і короткополі цирульники. Цехова організація хірургів – ремісників. Амбруаз Паре і його значення в історії хірургії та медицини.

40. Медична система Парацельса. Роль Парацельса у розвитку клінічної медицини, фармації, медичної хімії, токсикології, деонтології.

41. Медицина Нового часу (18 – 19 ст.). Загальна характеристика новочасної доби. Чому лікарні та тюрми стають центральною темою тогочасних салонних дискусій? Які фактори цього періоду найбільше вплинули на розвиток медицини?

42. Які великі наукові відкриття кінця 18 та першої половини 19 століть і як вплинули на розвиток медичних теорій та медицину в цілому?

43. Які найважливіші відкриття та нові теорії появились у Новочасну добу в анатомії, фізіології, гігієні, біології, хімії, мікробіології? Що вони дали для подальшого розвитку клінічної медицини?

44. Наукова систематизація знань і диференціація клінічної медицини. Які нові методи і прилади фізичного обстеження хворих були запроваджені у медичну практику у Новочасну добу і як вони вплинули на діагностику захворювань?

45. Розвиток терапевтичних дисциплін і досягнення терапії у Новочасний період. Які причини породили нігілізм в терапії наприкінці ХІХ століття?

46. Розвиток хірургічних дисциплін і досягнення хірургії в Новочасний період. Які найважливіші проблеми хірургії були успішно вирішені на цьому історичному етапі її розвитку?

47. Медицина ХХ століття. Найважливіші фактори, що суттєво вплинули на розвиток медицини у ХХ столітті.

48. Подальша диференціація і інтеграція медичних наук у ХХ столітті. Причини виникнення понять «екологія людини», «соціальна екологія», «хвороби адаптації», «хвороби цивілізації», «соціальна медицина».

49. Основні досягнення у ХХ столітті терапії, хірургії, мікробіології, імунології, загальної та соціальної гігієни.

50. Сучасні науково-практичні досягнення у медичній галузі України.

51. Історія появи медичної емблеми. Трактування найвідоміших символів медичних емблем.

52. Історія створення Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та його призначення. Найважливіші завдання цього товариства.

53. Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ). Історія створення та основні напрямки діяльності цієї організації. Міжнародні гуманітарні рухи із участю медичних працівників (наприклад, «Лікарі світу проти насильства і тероризму» (2003) тощо) та їх призначення.

54. Медична етика, медичний етикет і деонтологія. Історія їх виникнення та значення у підготовці та наступній повсякденній діяльності медичних працівників різного профілю.

55. Історія медицини України: періодизація, хронологія. Із яких джерел пізнаємо історію медицини України? Врачування в період Трипільського періоду.

56. Медицина на теренах України в родово-племінні часи. Медицина скіфів. Впливи античної медицини й медицини Сходу на народну медицину України.

57. Медицина на теренах України в княжий період. Медицина Київської Русі та впливи на її розвиток медицини Візантії і Арабських Халіфатів.

58. Монастирська і світська медицина Русі. Санітарна справа. Медична література. Спеціалізація руських лікарів. Регламентація медичної діяльності в Русі.

59. Розвиток медицини у Галицько-Волинському князівстві. Реміснича (цехова) медицина. Стан громадської та монастирської медицини і фармації. Гігієна та санітарний стан міст.

60. Медицина в Україні в період входження її земель до Великого Литовського князівства і Польщі. Утвердження ренесансно-реформаційних ідей в Україні. Виникнення братств, друкарської справи та їх вплив на розвиток медицини.

61. Медична освіта в Україні. Роль Острозької, Києво-Могилянської та Замойської академій у підготовці медичних кадрів для України.

62. Болонський, Падуанський, Краківський, Празький і Віденський університети та їх вплив на культуру і медицину України. Юрій Дрогобич (1450-1495) як один із видатних лікарів України і як ректор Падуанського університету.

63. Медицина України в період гетьманського правління (Козацької держави). Медичне обслуговування населення й забезпечення походів козаків.

64. Становлення вищої медичної освіти в Російській імперії у 18 ст. Вклад українських лікарів і науковців у цю справу (М.М.Тереховський, О.М.Шумлянський, П.А.Загорський, Н.Максимович-Амбодик та інші).

65. Медична освіта на теренах України у 18-19століттях. Становлення наукових медичних шкіл при університетах, наукових товариств медиків. Медичне просвітництво в Україні.

66. Медичне забезпечення населення в Російській імперії у 18-19 століттях. Земська медицина і її значення в історії медицини.

67. Основні принципи державної системи охорони здоров'я. Досягнення системи охорони здоров'я України за радянський період (1917-1991).

68. Внесок вчених України в розвиток медичної науки у дорадянський період (Д.С.Самойлович, І.І.Мечніков, А.М.Філомафітський, В.Чаговець, Т.Г.Яновський, Д.К.Заболотний, інші)

69. Видатні лікарі-науковці вихідці із Буковини І.Мікулич-Радецький, Н.Монастирський та їх внесок у розвиток медичної науки.

70. Історія заснування, розвиток і здобутки Буковинського державного медичного університету. Славнозвісні випускники університету.

71. Фундатори наукових шкіл у галузі медицини у Північній Буковині.

72. Сучасні видатні вчені-медики, керівники НДІ НАМН та МОЗ України.

73. Сучасні видатні вчені-медики, меценати які за вагомі заслуги нагороджені Орденом Св. Пантелеймона.

74. Історія медицини Північної Бессарабії та Північної Буковини.

75. Сучасні новітні технології та досягнення наукової медицини в Україні.

 

 

 

Рекомендована література:

 

Джерелами цих знань є матеріали лекцій і наступних підручників:

 

Основна

1. Верхратський С.А., Заблудовський П.Ю. Історія медицини. – К.: Вища школа, 1991. – 432 с.

2. Т.Малая, В.Н.Коваленко, А.Г.Каминский, С.Г.Воронков. История медицины Очерки – Київ. «Либідь». 2003.-С.9-384.

 

Додаткова

1. Аронов Г.Ю., Грандо О.А., Мирський М.Б., Сорокіна Т.С., Шилініс Ю.О., Жуковський Л.І., Коган В.Я. Видатні імена в світовій медицині. – Great Names in the World History / Під ред. проф. О.А. Грандо. – К.: РІА „Тріумф”, 2002.

2. Бенюх Н. Історія фармації Галичини (XIII–XX ст.). – Львів: Б.в., 1999.

3. Болтарович 3. Народне лікування українців Карпат к. XIX–п. XX ст. – К: Наукова думка, 1980.

4. Боткин С.П. Клинические лекции. – М., 1950.

5. Бидлоо Н.Л. Наставление для изучающих хирургию в анатомическом театре. — М.: Медицина, 1979.

6. Врачи, пациенты, общество. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций. – К.: Ассоциация психиатров Украины, 1996.

7. Гален К. О назначении частей человеческого тела: Пер. с древнегреч. – М.: Медицина, 1971.

8. Ганіткевич Я.В. Історія української медицини в датах та іменах. – Львів: Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, 2004.

9. Ганіткевич Я.В. Українські лікарі-вчені першої половини XX століття та їхні наукові школи. Біографічні нариси та бібліографія. – Львів: Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка, 2004.

10. Гиппократ. Этика и общая медицина / Пер. с древнегреч. В.И. Руднева; Под ред. С.Ю.Трохачева. – СПб.: Азбука, 2001.

11. Глязер Гуго. Драматическая медицина. – М.: Молодая гвардия, 1962.

12. Головко О.Ф. Головко В.О. Історія медицини Поділля (к. XVIII–п. XX ст.). – Вінниця, 2000.

13. Голяченко О.М., Ганіткевич Я.В. Історія медицини. – Тернопіль: Лілея, 2004.

14. Грандо А.А. Медицина в зеркале истории. – К.: Здоров’я, 1990.

15. Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. – К.: Тріумф, 1997.

16. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика / Medical Ethics. – К.: РИА „Триумф”, 1994.

17. Грибанов Э.Д. Медицина в символах и эмблемах. – М.: Медицина, 1990.

18. Зудгоф К. Медицина средних веков и эпохи Возрождения. – М.: Вузовская книга, 1999.

19. Ибн-Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. Пер. с араб.: В 5 кн. – Ташкент, 1954–1960.

20. Малая Л.Т., Коваленко В.Н., Каминский А.Г., Воронков Г.С. История медицины: Очерки. – К.: Лыбидь, 2003.

21. Медицина // БМЭ. 3-е изд. – М., 1980. – Т. 14. – С. 7–312.

22. Медицина в художественных образах: Сб. статей / Сост. и гл. ред. Заблоцкая К.В. - Донецк: Янтра, 2002.

23. Медицина в художественных образах: Статьи. Вып. 2 / Сост. и гл. ред. Заблоцкая К.В. – Донецк: Национальный Союз писателей Украины, журнал Донбасс, 2003.

24. Медицина в Україні, видатні лікарі: Бібліографічний словник. – Вип. 1. Кінець XVII – перша половина XIX століть / За ред. С.М. Старченка. – К.: Медицина України, 1997.

25. Мейер-Штейнег Т. Древняя медицина. – – М.: Вузовская книга, 1999.

26. Мейер-Штейнег Т. Медицина XVII–XIX веков. – М.: Вузовская книга, 1999.

27. Микляев И.Ю. Медицина ХХІ века: В 3 т. – Х.: Основа, 1993.

28. Мирский М.Б. Медицина России XVI–XIX веков. – М.: РОСПЭН, 1996.

29. Ноздрачев А.Д., Марьянович А.Т., Поляков Е.Л.и др. Нобелевские премии по физиологии или медицине за 100 лет. – 2-е изд. – СПб.:Гуманистика, 2003.

30. Пиріг Л. Медицина і українське суспільство. Збірник медико-публіцистичних праць. – К.: Б.в., 1998.

31. Преданная медицина: Причастность врачей к нарушениям прав человека. – К.: Сфера, 1997.

32. Салернский кодекс здоровья написанный в четырнадцатом столетии философом и врачем Арнольдом из Виллановы.- М., 1970.

33. Сорокина Т.С. История медицины: Учебник. – М.: Изд.центр „Академия”, 2004.

34. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: Підручник / Під заг. ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

35. Ступак Ф.Я. Вступ до історії медицини. Медицина і первісне суспільство. – К.: НМУ, 2002.

36. Ступак Ф.Я. Культура і медицина Індії. – К.: НМУ, 2001.

37. Ступак Ф.Я. Нарис історії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.– К.: НМУ, 2002.

38. Ступак Ф.Я. Прикази громадської опіки в Україні. – К.: НМУ, 2002.

39. Хрестоматия по истории медицины / Сост. Э.Д. Грибанов, под ред. и примеч. П.Е. Заблудовского. – М.:Медицина, 1968.

40. Шегедин М. Б. Історія медицини та медсестринства. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.. Антал Йожеф ”Памятки европейской медицины и фармации”. Изд-во «Корвина», 1981, Венгрия. 126 с

41. Грандо О. Подорож у минуле медицини. Київ.РВА «Тріумф».1995.175 с.

42. Грандо О. Медицина в українському образотворчому мистецтві Київ. РВА «Трі­умф».1994. – 160 с.

43. Центральний музей медицини України. Київ. РВА «Тріумф».1996. – 32 с.

44. Матеріали українського історико-медичного журналу “Агапіт”.

45. Буковинський державний медичний університет: становлення, здобутки, перспективи подальшого розвитку.

46.Hulchiy O.P., Stupak F.Y., Mikhalko N.A. First-Year Undergraduate Module Handbook "History of Medicine". Part I. – Kyiv: NMU, 2004.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.024 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал