Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Медичний труентизм. Благодійна медицина.
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ

«Буковинський державний медичний університет»

 

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри

соціальної медицини та ООЗ

 

“___” ___________ 201__ р. (Протокол №_____ )

Завідувач кафедри

 

______________________________________

(ПІП, підпис)

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студентам I курсу медичного факультету № 1, 2, 3, 4 за спеціальностями:

„Медицина”, „Медична та психологічна реабілітація”, „Стоматологія”,

„Технологія медичної діагностики та лікування”,

 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Під час ПІДГОТОВки ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

 

Тема: Пірогов М.І. видатний педагог, анатом, хірург, доброчинець

Медичний труентизм. Благодійна медицина.

(Мати Тереза, Альберт Швейцер та інші діячі

 

Модуль Історія медицини

 

Змістовий модуль 4. Медицина Нового часу

 

 

Чернівці – 2016


 

1. Актуальність теми:

Заслуга в розвитку педагогіки, анатомії, топографічної анатомії, хірургічної науки в Х1Х ст. належить Миколі Івановичу Пирогову (1810-1881), класичні праці якого з важливих напрямків теоретичної та клінічної медицини принесли світову славу у медичну галузь. Не тільки лікарі, а й широкі кола прогресивної громадськості вбачали у Пірогові зразок громадянина, лікаря і вченого епохи Нового часу. Тому історична постать М.І.Пірогова є прикладом зразкового вчителя, лікаря у якого повинен навчатись кожен студент вищого медичного навчального закладу.

Нині історія медицини нараховує колекцію ббільш ніж 2000 видатних політичних лідерів, глав держав та державних службовців, керівників, філософів и теологівів, дип­ломатів, істориків і археологів, філологів та лін­гвиністів, географів, літераторів, музикантів, співаків та художників, архітекторів, юристів, математиків, астрономів, фізиків, геологів, військових керівникеів та інших. Всі вони у минулому були лікарями та велика частина їх залишалася до кінця свого життя лікарями, проте наше сучасне суспільство про це не завжди пам’ятає.

Інший аспект цієї теми , у нашій мові є чудові і неповторні слова: «медичний труентизм», «милосер­дя», «співчуття», «розрада» та інші. Ці слова мають величезне моральне значення. У них закладені кращі психологічні якості людини: доброта, прагнення допомогти, розділити горе або біду людини. У цих надзвичайних по своїй силі впливу словах укладена вся палітра красоти людської душі.Такою душою була наділена Мати Тереза та Альберт Швейцер. Ці історичні постаті залишили в історії суспільства вагомий скарб гуманних, благодійних, милосердних, здоровоохоронних дій та вчинків для нужденних верств населення. Світова спільнота високо цінить заслуги зазначених авторів, тому детальне вивчення цих історичних персонажів необхідне у навчанні майбутніх працівників медичної галузі. 

2. Навчальні цілі:

знати:

- основні положення вчення М.І.Пірогова їх роль в історії медицини та формуванні сві­тогля­ду

лікаря; (L =1)

- джерела вивчення історії медицини епохи Нового часу (L =11)

- основні професійні здобутки Мати Терези, Альберта Швейцера та їх роль в іс­то­рії

медицини та формуванні сві­тогля­ду лікаря, фармацевта (L =1)

- джерела вивчення суті медичного труентизму, види сучасного милосердя Мати Терези, Альберта Швейцера в історії медицини (L =11);

 

вміти:

- аналізувати (порівнювати), історичні уявлення в епоху Нового часу та сучасні медичні знання

про здоров’я насе­лен­ня і визначати зв’язки між ними

- аналізувати (порівнювати), історичні уявлення в епоху Нового часу та сучасні медичні

- знання про здоров’я насе­лен­ня і визначати зв’язки між ними

- аналізувати (порівнювати), історичні уявлення про міжнародне та світове значення

милосердного руху

3. Матеріали до самостійної роботи.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал