Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Растырушы: оқытушы Меңдібай С.Т.
ММУ Ф 4/3-06/03

ММУ БЕ 4/03

Арағанды мемлекеттік медицина университеті

Эпидемиология және коммуналдық гигиена кафедрасы

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше

Атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау

 

 

Тақырып 1: «Эпидемиялық процесстің құрылымы және көріну формалары. Эпидемиялық процеске әсер ететін факторлар».

Тақырып 2: «Дезинфекция, дезинсекция және дератизация принциптері. Стерилизация, стеилизация алды өңдеу принциптері».

Тақырып 3: «Жұқпалы аурулардың иммунопрофилактикасы».

Тақырып 4: «Ауруханаішілік инфекцияның эпидемиологиясы және алдын алу. Ауруханаішілік инфекция кезінде жүргізілетін шаралардың стандарттары мен алгоритмдері».

Тақырып 5: «Ықтимал қарсыластың бактериологиялық (биологиялық) қаруы. Медициналық эвакуация кезеңдерінде әскерлерді бактериологиялық қарудан қорғау негіздері».

Тақырып 6: «Бактериологиялық барлау және бактериологиялық қару индикациясы. Соғыс кезіндегі санитарлық-эпидемиологиялық мекемелердің (бөлімшелердің) жұмысын ұйымдастыру».

Тақырып 7: «Клиникалық эпидемиологияның негізгі ережелері және принциптері, клиникалық эпидемиологияның биостатистикамен және дәлелді медицинамен байланысы».

 

Элективті пән: «Эпидемиология»

 

Мамандығы: 5В130100 - «Жалпы медицина»

Курс: 3

 

растырушы: оқытушы Меңдібай С.Т.

 

 

Қарағанды – 2014ж


Кафедра мәжілісінде талқыланып және бекітілген

 

№__ Хаттама "_____"____________ 2014ж.

 

 

Эпидемиология және коммуналды гигиена кафедрасының

меңгерушісі м.ғ.к., доцент_________ Шайзадина Ф.М.

 


Тақырып 1: Эпидемиялық процесстің құрылымы және көріну формалары. Эпидемиялық процеске әсер ететін факторлар.

Мақсаты: студентке эпидемиялық процестің білінулерін, себептерін анықтап және даму жағдайын талдауды үйрету;

Міндеттері:

- эпидемиялық процестің таралуы мен пайда болуының заңдылықтарымен таныстыру;- эпидемиялық процестің факторларын, олардың эпидемиялық процестің таралуына әсерін білу;

- эпидемиялық процестің білінулерін қазіргі заманға сәйкес бағалау.

Өткізу түрі: тақырып бойынша өз бетінше тапсырмаларды орындау, барлық туындаған сұрақтар бойынша оқытушымен кеңесу.

 

Тақырып бойынша тапсырмалар: теориялық сұрақтарды оқу, кестелерді толтыру, ситуациялық есептерді шешу.

Таратылатын материал: оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқамалар, оқу әдістемелік құралдар.

Әдебиеттер:

негізгі:

1. Әміреев С.А. Эпидемиология Учебное пособие – Алматы. – 2005. - 2 том. – 693с.

2. Белозеров Ю.М., Иоанниди Е.А. Курс эпидемиологии: Учебное пособие для леч. и пед. фак. медвузов. Элиста: Джангар. – 2005. 136с.

3. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И. и др. Инфекционные болезни и эпидемиология. Учебник для медицинских вузов. 2-е издание., испр – М.- ГЭОТАР – МЕД, 2008. – 816с.

4. Насухин Ш.Б. Жұқпалы аурулар эпидемиологиясы: Оқу құралы/ БҚММА. – Ақтөбе:Б.И., 2006.

қосымша:

1. Амиреев С.А., Муминов Т.А., Черкасский Б.Л., Оспанов К.С. Стандарты и алгоритмы мероприятий при инфекционных болезнях. 1 т. Алматы, 2007.

2. Амиреев С.А., Муминов Т.А., Сергиев В.П., Оспанов К.С. Стандарты и алгоритмы мероприятий при инфекционных и паразитарных болезнях. 2 т. Алматы, 2008.3. Ющук Н.Д. Мартынов Ю.В. Краткий курс эпидемиологии. (схемы, таблицы). - М.: «Медицина», 2005.

Тапсырманы орындаңыз:

 

Кестелерді толтыру

Кесте №1

ЭП факторлары ЭП даму механизмі ЭП білінуі
     
     
     

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.044 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал