Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заняття № 2.3.
Форма проведення:практичне заняття.

Мета:набуття практичних навичокщодо розробки операційної стратегії.

Завдання 1.

Для вдосконалення своєї діяльності фірма хоче придбати нове виробниче обладнання. Менеджер визначив, що коли фірма не зможе подвоїти прибуток, банк не дасть їй кредит для придбання цього обладнання. Якщо фірма не зможе придбати обладнання, вона взагалі збанкрутує. Є три стратегічних рішення, що можуть бути застосовані фірмою:

1. Вибір стратегії маркетингу, при якій можна збільшити продажі на 50% і відповідно збільшити прибуток.

2. Вибір фінансової та облікової стратегії, при якій фінансові витрати скорочуються наполовину за допомогою ефективного фінансового менеджменту з відповідним збільшенням прибутку.

3. Вибір операційної стратегії, при якій менеджмент зменшує виробничі витрати і збільшує прибуток.

Промоделюємо ці стратегії на основі даних, наведених у табл. 2.1.

Таблиця 2.1.

Стратегічні рішення підприємства

 

 

Варіанти рішень     Показники Поточний стан, дол. Вибір маркетингу Фінансові рішення Виробничі рішення
Зростання продажу на 50%, дол. Зменшення фінансових витрат на 50%, дол. Зниження виробничих витрат на 20%, дол.
Продажі
Затрати на товар -80000 -120000 -80000 -64000
Загальний прибуток        
Фінансові витрати -6000 -6000 -3000 -6000
Прибуток        
Податок 25%        
Прибуток        

За даними таблиці визначте, яка зі стратегій найефективніша, при якій банк надасть позику фірмі для придбання необхідного їй нового обладнання.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.

Завод по виробництву сільськогосподарської техніки в 2012 році випустив 2 різні моделі сіялок – А і Б. У таблиці 1 наведено деякі дані про виробництво.

Таблиця 2.2.

Дані про виробництво сіялок

  Кількість Вартість, у.о.
Модель А Продано 4000 шт. 8000 за шт..
Модель Б Продано 6000 шт. 9500 за шт.
Затрати праці А 20000 год. 12 за год.
Затрати праці Б 30000 год. 14 за год.

Визначте, якою буде продуктивність праці в трудовитратах та в грошових одиницях у процесі виготовлення кожної з моделей сіялок. Поясніть, які проблеми пов’язані з цими показниками.Таблиця 2.3.

_________________________________________________

Показники Модель А Модель Б
     
     
     
     

Завдання 3.

Сільськогосподарське підприємство подало відомості ( у млн. грн.) про свою діяльність – таблиця 2.4.

Таблиця 2.4.

Відомості про діяльність підприємства

Рух ресурсів Склад ресурсів 20010р. 2012р.
Вихід Загальна вартість продажу виготовленої продукції 2,2 3,5
Вхід Праця 1,5
Сировина і запаси 0,8 1,2
Амортизація 0,07 0,12
Інші витрати 0,22 0,48

Порівняйте показники ефективності трудових ресурсів, сировини, запасів, а також загальну продуктивність підприємства за 2010-2012рр. Зробіть відповідні висновки.

Таблиця 2.5

___________________________________________________

Показники      
       
       
       
       
       
       

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4.

У таблиці відображені фінансові показники фермерського господарства за 2010-2012 роки –таблиця 2.5 (тис. грн.)

Таблиця 2.5Відомості про діяльність підприємства

Рух ресурсів Склад ресурсів 2010р. 2012р.
Вихід Обсяг продажу виготовленої продукції
Вхід Праця
Сировина і запаси
Капітал
Енергія
Інші витрати

Розрахуйте загальний та часткові (праці, капіталу та сировини) показники продуктивності за звітний період. Зробіть висновки про економічну ефективність роботи даного фермерського господарства.

Таблиця 2.6

___________________________________________________

Показники 2010р. 2012р.  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал